mau wed

Đại lý Van Belimo Việt Nam

Đại lý Van Belimo Việt Nam  chuyên gia cung cấp, phân phối: Van điều khiển Belimo, van bướm Belimo, van bi Belimo, van điện từ Belimo, actuator Belimo, đồng hồ đo lưu lượng Belimo, thiết bị đo áp suất Belimo, van động cơ Belimo, ống chịu nhiệt và phụ kiện Belimo. HTP Tech là đại lý cung cấp phân phối  tại Việt Nam, một số moldel Van điều khiển, van bướm, van bi, van điện từ, actuator, đồng hồ đo lưu lượng, thiết bị đo áp suất

Chi tiết sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Belimo ( USA) chuyên gia về: Van điều khiển, van bướm, van bi, van điện từ, actuator, đồng hồ đo lưu lượng, thiết bị đo áp suất, van động cơ, ống chịu nhiệt và phụ kiện. HTP Tech là đại lý cung cấp phân phối  tại Việt Nam, một số moldel Van điều khiển, van bướm, van bi, van điện từ, actuator, đồng hồ đo lưu lượng, thiết bị đo áp suất, van động cơ tại Việt Nam:

Ultrasonic FM050 F680HDU+GRCX24-3-T N4H F7100HDU+2*GMB24-MFT-T-
Ultrasonic FM075 F6450HD+SY8-110 F7100HDU+2*GMCB24-3-T-X1 N4H
Ultrasonic FM100 F6450HD+SY8-120MFT F7100HDU+2*GMX24-MFT-T-X1 N4
Ultrasonic FM125 F6450HD+SY8-220 F7100HDU+2*GMX24-MFT-X1
Ultrasonic FM150 F6450HD+SY8-230MFT F7100HD+2*GMCX24-3-T-X1 N4
Ultrasonic FM200 F6500HD+SY8-110 F6100VIC+2*GMX24-MFT-X1
F7100VIC+SY2-110 F6500HD+SY8-120MFT F6100VIC+SY2-230MFT
F7100VIC+SY2-220 F6500HD+SY8-220 F6100-150SHP+2*GMX24-MFT-X1
F7125VIC+SY3-220 F6500HD+SY8-230MFT F6100-150SHP+GMX24-MFT-X1
F6100HD+HND02 F7100HDU+SY2-120MFT G7100-250+2*AFX24-MFT95-X1
F650HD+HND01 F7100HDU+SY2-110 G7100-250+RVB24-3
F650HD+HND01 F7100HDU+SY2-220 B2050VS-01+LMX24-3-X1
G212+LF120 US F7100HDU+SY2-230MFT B2050VS-01+SY1-110
G212+LF24-3 US F6125VIC+SY2-220 B215HT046+LRB24-SR
G212+LVKB24-3 F6100-150SHP+SY2-220 B315-029-029+LRB24-SR
B350L+ARB24-3-S G6100C+AVKB24-MFT B315-029-116+LRB24-SR
B315L+LF120-S US G6100C+EVB24-MFT B315-046-029+LRB24-SR
B315L+LF24-3 US G7100+EVB24-MFT B315-046-116+LRB24-SR
B315L+LRB24-3 G7100+EVX24-MFT B315-046-150+LRB24-SR
B315L+LRB24-3 B2050VS-01+LF120 US B315-029-029+LRB24-SR
B215HT029+TFRB120 B2050VS-01+LF24 US B315-029-046+LRB24-SR
B215HT029+TFRB120-S B215HT029+LRX24-MFT B315-029-116+LRB24-SR
B215HT029+TFRB24-S B215HT029+TFRX24-MFT B315-046-073+LRB24-SR
B215HT029+TFRB24-SR B215HT029+TFRX24-MFT-S Characterized Control Valves