Đại lý POSITAL Việt Nam đang phát triển và phát triển, thương hiệu sẽ bao gồm bảo hành vào các thị trường mới và tăng thêm 36 tháng (3 năm) kể từ ngày phân phối tàu. Mạng lưới phân phối toàn cầu của chúng tôi bao gồm ping. Đây là một ngành công nghiệp hàng đầu về khung thời gian, các đối tác bán hàng và các nhà tích hợp hệ thống, những người có thể hỗ trợ nhiều thập kỷ kinh nghiệm …

Đại lý POSITAL Việt Nam