Từ năm 1930, Weksler Glass đã sản xuất thiết bị cho các ngành công nghiệp chế biến. Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối Weksler Glass tại Việt Nam chuyên cung cấp đầy đủ các dòng Nhiệt kế công nghiệp, Nhiệt kế lưỡng kim, Đồng hồ đo áp suất Weksler Glass và Phụ kiện,…

Nhiệt kế công nghiệp Weksler Glass Loại AS5 rất linh hoạt và có thể điều chỉnh góc, với chất lỏng màu xanh phía trước ống kính. Chúng được hiệu chuẩn theo các tiêu chuẩn có thể theo dõi của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia và được đảm bảo độ chính xác đến ± một thang đo.

Nhiệt kế thủy tinh Weksler...

Từ năm 1930, Weksler Glass đã sản xuất thiết bị cho các ngành công nghiệp chế biến. Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối Weksler Glass tại Việt Nam chuyên cung cấp đầy đủ các dòng Nhiệt kế công nghiệp, Nhiệt kế lưỡng kim, Đồng hồ đo áp suất Weksler Glass và Phụ kiện,…

Nhiệt kế công nghiệp Weksler Glass Loại AS5 rất linh hoạt và có thể điều chỉnh góc, với chất lỏng màu xanh phía trước ống kính. Chúng được hiệu chuẩn theo các tiêu chuẩn có thể theo dõi của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia và được đảm bảo độ chính xác đến ± một thang đo.

Nhiệt kế lưỡng kim Weksler...

Từ năm 1930, Weksler Glass đã sản xuất thiết bị cho các ngành công nghiệp chế biến. Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối Weksler Glass tại Việt Nam chuyên cung cấp đầy đủ các dòng Nhiệt kế công nghiệp, Nhiệt kế lưỡng kim, Đồng hồ đo áp suất Weksler Glass và Phụ kiện,…

Nhiệt kế công nghiệp Weksler Glass Loại AS5 rất linh hoạt và có thể điều chỉnh góc, với chất lỏng màu xanh phía trước ống kính. Chúng được hiệu chuẩn theo các tiêu chuẩn có thể theo dõi của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia và được đảm bảo độ chính xác đến ± một thang đo.

Weksler Glass Việt Nam

Từ năm 1930, Weksler Glass đã sản xuất thiết bị cho các ngành công nghiệp chế biến. Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối Weksler Glass tại Việt Nam chuyên cung cấp đầy đủ các dòng Nhiệt kế công nghiệp, Nhiệt kế lưỡng kim, Đồng hồ đo áp suất Weksler Glass và Phụ kiện,…

Nhiệt kế công nghiệp Weksler Glass Loại AS5 rất linh hoạt và có thể điều chỉnh góc, với chất lỏng màu xanh phía trước ống kính. Chúng được hiệu chuẩn theo các tiêu chuẩn có thể theo dõi của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia và được đảm bảo độ chính xác đến ± một thang đo.

Đại lý phân phối Weksler...

Từ năm 1930, Weksler Glass đã sản xuất thiết bị cho các ngành công nghiệp chế biến. Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối Weksler Glass tại Việt Nam chuyên cung cấp đầy đủ các dòng Nhiệt kế công nghiệp, Nhiệt kế lưỡng kim, Đồng hồ đo áp suất Weksler Glass và Phụ kiện,…

Nhiệt kế công nghiệp Weksler Glass Loại AS5 rất linh hoạt và có thể điều chỉnh góc, với chất lỏng màu xanh phía trước ống kính. Chúng được hiệu chuẩn theo các tiêu chuẩn có thể theo dõi của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia và được đảm bảo độ chính xác đến ± một thang đo.

Nhiệt kế công nghiệp Weksler...