Bộ điều khiển nhiệt đô Caho

 

Đại lý Caho tại Việt Nam chuyên cung cấp Phân phối: Bộ điều khiển chương trình Caho, điều khiển nhiệt độ Caho, bộ điều khiển chương trình, bộ điều khiển nhiệt độ, bộ điều khiển N series Caho, hệ thống kiểm soát Caho, Bộ hẹn giờ Caho, điều chỉnh điện Caho SCR, SCR 1Ø (20 ~ 40A), SCR 1Ø (60 ~ 160A), SCR 3Ø (30 ~ 160A), SCR 3Ø 200 ~ 570A), Solid State Relay, SSR 1Ø (10 ~ 60A), SSR 1Ø (30 ~ 80A), SSR 3Ø (20 ~ 60A), SSR 3Ø (30 ~ 160A). Thermocouple. Cặp can nhiệt Caho.

Chi tiết sản phẩm

Product Description

Bên cạnh đó, chúng tôi nhấn mạnh vào tinh thần đổi mới, ngoại trừ nghiên cứu liên tục và cải tiến hệ thống PID để thực hiện các chức năng của mình nhiều hơn, một kế hoạch hoàn chỉnh và kế hoạch cải tiến để làm cho toàn bộ thiết bị hệ thống phù hợp hơn cho khách hàng cũng đã được thực hiện.

Năm 1995, bộ phận dịch vụ khách hàng đã được xây dựng, nó cung cấp dịch vụ của các vấn đề liên quan đến hệ thống và kỹ thuật soling để làm cho tất cả các thiết bị công nghiệp có lợi hơn.

Đại lý Seametrics Việt Nam, Đại lý CROUZET Việt Nam, Đại lý Heidennhain Encoder Việt Nam, Đại lý Endress Hauser Việt Nam , Đại lý SICK sensor Việt Nam, Đại lý GEMS Sensor Việt Nam, Đại lý IFM Việt Nam, Đại lý ARI Việt Nam, Đại lý Aris Viet Nam, Đại lý Enerdis Việt Nam, Đại lý KFM Việt Nam, Đại lý BEI Encoder Việt Nam, Đại lý EIKO SOKKI Việt Nam, Đại lý ElectroCraft Việt Nam, Đại lý Pepperl Fuchs Việt Nam, Đại lý Itelcond Capacitor Việt Nam, Đại lý Detcon Việt Nam, Đại lý Oldhamgas Việt Nam, Đại lý Gmiuk Việt Nam, Đại lý KSR Kuebler Việt Nam, Đại lý CEI Loadcell Việt Nam, Đại lý Bijur Delimon Việt Nam, Đại lý Heidennhain Encoder Việt Nam, Đại lý Stucke Elektronik Việt Nam, Đại lý LOVATO Việt Nam , Đại lý Dresser Việt Nam, Đại lý GE Việt Nam, Đại lý Consolidated Việt Nam, Đại lý Pisco Việt Nam, Đại lý Refext Việt Nam, Đại lý Mettler Việt Nam, Đại lý NORGREN Valve Việt Nam , Đại lý Yokogawa Việt Nam, Đại lý Hach Việt Nam, Đại lý Meinsberg Việt Nam, Đại lý Softflow Việt Nam, Đại lý Schmidt Việt Nam, Đại lý Honsbere Việt Nam, Đại lý Hedland Việt Nam, Đại lý Hontzsch Việt Nam, Đại lý NITTO DENKO Việt Nam, Đại lý Laurence Scott Việt Nam, Đại lý SUMITOMO DRIVE Việt Nam , Đại lý FUJI Electric Việt Nam, Đại lý PAKER Việt Nam, Đại lý RKC Việt Nam, Đại lý NKS Việt Nam, Đại lý NEMICON Encoder Việt Nam

Bài viết liên quan