Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Kubler

Được thành lập vào năm 1960 bởi Fritz Kubler, Đại lý Encoder Kubler tại Việt Nam là một doanh nghiệp gia đình hiện đang được dẫn dắt bởi các thế hệ tiếp theo là con trai Gebhard và Lothar Kubler. Bằng chứng cho sự tập trung phát triển mạnh trên thị trường quốc tế là xuất khẩu hiện chiếm hơn 60 phần trăm của doanh thu, với 8 thành viên trên thi trường thế giới và các nhà phân phối trên 50 quốc gia.

Danh mục:

Chi tiết sản phẩm

Product Description

Kubler (Đức) chuyên gia về: Bộ mã hóa tuyệt đối Encoder Kuler với quét quang học và từ tính, bộ mã hóa tăng  tốc độ chính xác….HTP Tech là đại lý phân phối cung cấp bộ mã hóa tuyệt đối Kubler và các model khác của Kubler:

Sendix Base KIS40 Sendix Base KIS40 WDG 53V WDGI 58D WDG 58V 3700 Plastic housing
Sendix Base KIH40 Sendix Base KIH40 WDGI 58A WDGI 58K WDGI 63B 3720 Plastic housing
Compact optical 3610 Compact optical 3610 WDGI 58B WDG 58S WDGI 63Q Sendix 5000
Compact optical 3620 Compact optical 3620 WDGI 58C WDG 58T WDGI 70B Sendix 5020

Bài viết liên quan