mau thu-dailyphanphoivn

Cảm biến áp suất Ashcroft tại Việt Nam

Ashcroft Chuyên gia vể: Multifunction Process Calibrators, Pressure Calibrators, Bộ điều khiển áp suất Ashcroft , Đồng hồ áp suất Ashcroft Việt Nam, Các chỉ số áp lực Ashcroft , Cảm biến áp suất Ashcroft  Công tắc áp lực Ashcroft , Thiết bị chuyển mạch nhiệt độ Ashcroft , Nhiệt kế Ashcroft .

Đại lý Ashcroft tại Việt Nam  đã được chuẩn áp suất và nhiệt độ đo lường. dòng sản phẩm Ashcroft bao gồm đầu dò / phát, áp lực và công tắc nhiệt độ, nhiệt kế, thiết bị kiểm tra, và sự đa dạng phong phú của đồng hồ đo áp lực. Đồng hồ áp suất Ashcroft Việt Nam, được sản xuất tại các cơ sở được chứng nhận ISO 9001.

Chi tiết sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Ashcroft 1009 Analog Pressure Gauges
Ashcroft 1009 Analog Pressure Gauges
Stainless steel analog pressure gauge for pressures to 30,000 psi
Ashcroft 1279 Duragauge Pressure Gauge
Ashcroft 1279 Duragauge Pressure Gauge
Available with PLUS! Performance option, Vac, compound to 30,000 psi pressure range, 4 1/2 inch dial size
Ashcroft 1130 Series Differential Pressure Gauges
Ashcroft 1130 Series Differential Pressure Gauges
Analog differential pressure gauges constructed with a stainless steel case and a choice of aluminum, brass or stainless steel body materials
Ashcroft B Series Pressure Switch
Ashcroft B Series Pressure Switch
Watertight NEMA 4 or explosion proof NEMA 7 enclosure and optional welded design
Ashcroft 1305D Deadweight Tester
Ashcroft 1305D Deadweight Tester
For calibration and test applications requiring a primary standard
Ashcroft DG25 Digital Pressure Gauge
Ashcroft DG25 Digital Pressure Gauge
0.5% accuracy, bar graph display, vacuum and compound ranges from -14.7 to
Ashcroft 2089, 2086 and 2084 Precision Digital Test Gauges
Ashcroft 2089, 2086 and 2084 Precision Digital Test Gauges
Precision digital test gauges with industry leading accuracy
Ashcroft 1082 Test Gauge
Ashcroft 1082 Test Gauge
Test gauge with externally adjustable dial
Ashcroft 1490 Analog Low Pressure Gauge
Ashcroft 1490 Analog Low Pressure Gauge
Analog pressure gauge with diaphragm sensing element for pressures below 15 psi
Ashcroft CXLdp Series Differential Pressure Transmitters
Ashcroft CXLdp Series Differential Pressure Transmitters
Low-pressure transmitters capable of DIN rail or standard panel mounting
Ashcroft EI Series Bimetal Thermometers
Ashcroft EI Series Bimetal Thermometers
1% full span accuracy, Hermetically sealed case to prevent entry of moisture, interior corrosion and coil freeze-up, maxivision dial
Ashcroft 1008S Analog Pressure Gauge
Ashcroft 1008S Analog Pressure Gauge
Analog pressure gauge features stainless steel cases and are available in 40, 50, 63 and 100mm sizes
Ashcroft 2074, 2174, and 2274 Digital Industrial Gauges
Ashcroft 2074, 2174, and 2274 Digital Industrial Gauges
Multi-functional digital gauge with optional 4-20mA output and 1 or 2 SPDT switches
Ashcroft GC31 Digital Pressure Sensor
Ashcroft GC31 Digital Pressure Sensor
Ultra-compact digital pressure sensor with 1.0% of full scale accuracy
Ashcroft A2 Heavy Industrial Pressure Transmitter
Ashcroft A2 Heavy Industrial Pressure Transmitter
Pressure transmitter with up to 0.25% accuracy designed for heavy industrial applications
Ashcroft GC35 Digital Pressure Sensor
Ashcroft GC35 Digital Pressure Sensor
Combined 3 in 1 Digital Pressure Gauge, Switch and Transducer
Ashcroft GC52 Differential Pressure Transmitter
Ashcroft GC52 Differential Pressure Transmitter
Rangeable wet/wet transmitter for unidirectional and bidirectional pressure measurement
Ashcroft K1 Industrial Pressure Transducer
Ashcroft K1 Industrial Pressure Transducer
Versatile pressure transducer with polysilicon thin film technology
Ashcroft 1377 Duragauge Pressure Gauge
Ashcroft 1377 Duragauge Pressure Gauge
Duragauge pressure gauge designed for flush mounting
Ashcroft 1327CM Pressure Gauge Comparator
Ashcroft 1327CM Pressure Gauge Comparator
Provides 0.1% accuracy for ranges up to 10,000 psig
Ashcroft GC51 Rangeable Pressure Transmitter
Ashcroft GC51 Rangeable Pressure Transmitter
Up to 8 times smaller than a conventional process transmitter
Ashcroft A4A Precision Dial Pressure Gauge
Ashcroft A4A Precision Dial Pressure Gauge
Ranges from 15 to 100,000 psi and ±0.1% full-scale accuracy
Ashcroft DXLdp Series Differential Pressure Transmitters
Ashcroft DXLdp Series Differential Pressure Transmitters
Low-pressure transmitters capable of DIN rail or standard panel mounting
Ashcroft 5503 Differential Pressure Gauge
Ashcroft 5503 Differential Pressure Gauge
1450 psi static pressure standard with optional static pressure to 3625 psi
Ashcroft 1259 Analog Pressure Gauges
Ashcroft 1259 Analog Pressure Gauges
Analog process gauge features 0.5% accuracy and ranges up to 20,000 psi
Ashcroft 1379 Duragauge Pressure Gauge
Ashcroft 1379 Duragauge Pressure Gauge
Duragauge pressure gauge with solid-front aluminum case
Ashcroft XLdp Series Differential Pressure Transmitters
Ashcroft XLdp Series Differential Pressure Transmitters
Ultra-low differential pressure transmitter with 0.25