Đầu đốt Saacke tại Việt Nam

Đối với nồi hơi ống nước SAACKE cung cấp đầu đốt cá nhân cũng như phụ kiện, hệ thống kiểm soát ổ ghi và các giải pháp hoàn chỉnh. Bạn sẽ tìm thấy đúng sản phẩm và dịch vụ cho một nhà máy mới hoặc để hiện đại hóa nhà máy hiện có của bạn với SAACKE. Mục đích của tất cả các sản phẩm và dịch vụ này là thiết kế nồi hơi ống nước của bạn như là có hiệu quả và phát thải thấp nhất có thể.

Danh mục:

Chi tiết sản phẩm

Product Description

Trên cơ sở các sản phẩm hàng loạt và các yêu cầu cụ thể của khách hàng SAACKE thiết kế, chế tạo và lắp đặt các nhà máy sản xuất chìa khóa trao tay. Sản phẩm SAACKE đáp ứng được cả nhu cầu công nghiệp và tiêu chuẩn sinh thái cao. Tập đoàn SAACKE được đại diện trên toàn thế giới với các công ty riêng, cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ và các công ty đối tác. Khoảng 1.000 nhân viên đảm bảo rằng năng lượng được sử dụng tối ưu và có ý thức về môi trường ở mọi nơi trên thế giới mỗi ngày.

 

Bài viết liên quan