Thiết bị cảm biến độ ẩm Vaisala Việt Nam

Đại lý VAISALA tại Việt Nam  Chuyên gia Về: thiết bị đo Carbon dioxide Vaisala, thiết bị đo điểm sương Vaisala, thiết bị phân tích khí hòa tan Vaisala, thiết bị đo độ ẩm Vaisala, thiết bị đo khí hydro Vaisala, đo độ ẩm trong dầu Vaisala, cảm biến áp suất Vaisala, cảm biến gió Vaisala, cảm biến tầm nhìn Vaisala, cảm biến nhiệt độ Vaisala, cảm biến trạng thái Vaisala, cảm biến mưa và lượng mưa Vaisala, cảm biến thời tiết Vaisala, cảm biến sét Vaisala. Cảm biến đo độ ẩm điểm sương Vaisala phục vụ viện khí tượng thủy văn, các tổ chức hàng không và đường bộ, lực lượng quốc phòng, và công viên gió. các công ty công nghiệp mà hoạt động đòi hỏi các phép đo môi trường chính xác như phòng sạch sẽ và các phòng, xây dựng tự động hóa, máy sấy, và các ứng dụng công nghiệp là khach hàng của Đại lý VAISALA tại Việt Nam

Chi tiết sản phẩm

Product Description

Compact, handheld, reliable humidity meter ideal for all spotchecking needs
Vaisala HMK15 Humidity Calibrator
Vaisala HMK15 Humidity Calibrator
Saturated salt technology makes the calibration and spot checking of humidity probes
and transmitters easy and reliable
Vaisala PTU300 Series Pressure, Humidity and Temperature Transmitter
Vaisala PTU300 Series Pressure, Humidity and Temperature Transmitter
Versatile, multi-purpose instrument for demanding applications combines pressure,
humidity and temperature transmitters
Vaisala DMT340 Series Dewpoint and Temperature Transmitters
Vaisala DMT340 Series Dewpoint and Temperature Transmitters
Dewpoint and temperature transmitters designed for industrial low humidity applications
Vaisala HMW90 Series Humidity & Temperature Transmitters
Vaisala HMW90 Series Humidity & Temperature Transmitters
For High Performance HVAC Applications
Vaisala HMD60 / HMD70 Humidity and Temperature Transmitters
Vaisala HMD60 / HMD70 Humidity and Temperature Transmitters
Duct mount HUMICAP transmitters designed for monitoring relative humidity and/or
temperature in HVAC systems
Vaisala HMDW80 Series Humidity and Temperature Transmitters
Vaisala HMDW80 Series Humidity and Temperature Transmitters
Versatile humidity and temperature transmitters designed for standard HVAC applications
Vaisala PTB110 Barometer
Vaisala PTB110 Barometer
Ideal for general environmental pressure monitoring over a wide temperature range
Vaisala GMT220 Series CO2 Transmitters
Vaisala GMT220 Series CO2 Transmitters
Measures carbon dioxide in harsh and humid environments with IP65 housing
Vaisala DRYCAP DMT152 Dewpoint Transmitter
Vaisala DRYCAP DMT152 Dewpoint Transmitter
OEM Dewpoint Transmitter designed for low dewpoint even down to -80°C
Vaisala HMT360 Series Intrinsically Safe Humidity & Temperature Transmitters
Vaisala HMT360 Series Intrinsically Safe Humidity & Temperature Transmitters
Configurable humidity and temperature transmitters for hazardous and explosive
environments
Vaisala DMT132 Dewpoint Transmitter
Vaisala DMT132 Dewpoint Transmitter
Affordable dew point measurement instrument designed to verify the functionality
of refrigerant dryers.
Vaisala DPT146 Dewpoint Transmitter
Vaisala DPT146 Dewpoint Transmitter
Measures both dew point and process pressure in compressed air systems
Vaisala HMT310 Series Humidity & Temperature Transmitters
Vaisala HMT310 Series Humidity & Temperature Transmitters
Compact instrument designed for demanding industrial applications where stable
humidity and temperature measurement and wide customization is important
Vaisala GMP343 CO2 Monitor Probe
Vaisala GMP343 CO2 Monitor Probe
Available as an open-path diffusion-aspirated model and as a flow-through model
Vaisala WXT530 Weather Transmitter
Vaisala WXT530 Weather Transmitter
Unique series of sensors with rain, wind, pressure, temperature, & humidity parameters
to suit your application

Bài viết liên quan