Bộ điều khiển GEMS

Hiển thị một kết quả duy nhất

Đại lý Gems Việt Nam được thiết kế và sản xuất nhiều loại cảm biến, cảm biến áp suất và mức độ lỏng, công tắc, các van solenoid thu nhỏ, và các hệ thống lỏng lắp ráp trước. Gems là một bộ phận của Tập đoàn Fortive, một công ty Fortune 500 có sự hiện diện toàn cầu. Để đảm bảo đáp ứng nhanh chóng của khách hàng, công ty sản xuất các sản phẩm của mình thông qua ba cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO được đặt tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á, vận chuyển trên 4 triệu cảm biến hàng năm. Các cơ sở này được hỗ trợ bởi một số văn phòng bán hàng, kỹ thuật và dịch vụ tại địa phương.

Cảm biến áp suất Gems tại Việt Nam thiết kế và sản xuất cấp độ chất lỏng, thiết bị chuyển mạch dòng chảy và công tắc áp suất, van solenoid thu nhỏ và hệ thống chất lỏng lắp ráp trước. Công ty cũng sản xuất các cảm biến mức độ tùy chỉnh, cảm biến áp suất, thiết bị chuyển mạch gần, van solenoid, hệ thống chất lỏng, cảm biến lưu lượng, và các bộ điều khiển Gems. Nó cung cấp các sản phẩm cho các thị trường khác nhau như năng lượng thay thế, sản xuất chất bán dẫn, đo quá trình hồ, xử lý nước thải và các ứng dụng biển và công nghiệp khác.

Bộ điều khiển Gems

Đại lý Gems Việt Nam được thiết kế và sản xuất nhiều loại cảm biến, cảm biến áp suất và mức độ lỏng, công tắc, các van solenoid thu nhỏ, và các hệ thống lỏng lắp ráp trước. Gems là một bộ phận của Tập đoàn Fortive, một công ty Fortune 500 có sự hiện diện toàn cầu. Để đảm bảo đáp ứng nhanh chóng của khách hàng, công ty sản xuất các sản phẩm của mình thông qua ba cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO được đặt tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á, vận chuyển trên 4 triệu cảm biến hàng năm. Các cơ sở này được hỗ trợ bởi một số văn phòng bán hàng, kỹ thuật và dịch vụ tại địa phương.

Cảm biến áp suất Gems tại Việt Nam thiết kế và sản xuất cấp độ chất lỏng, thiết bị chuyển mạch dòng chảy và công tắc áp suất, van solenoid thu nhỏ và hệ thống chất lỏng lắp ráp trước. Công ty cũng sản xuất các cảm biến mức độ tùy chỉnh, cảm biến áp suất, thiết bị chuyển mạch gần, van solenoid, hệ thống chất lỏng, cảm biến lưu lượng, và các bộ điều khiển Gems. Nó cung cấp các sản phẩm cho các thị trường khác nhau như năng lượng thay thế, sản xuất chất bán dẫn, đo quá trình hồ, xử lý nước thải và các ứng dụng biển và công nghiệp khác.

Đại lý Gems Việt Nam

Đại lý Gems Việt Nam được thiết kế và sản xuất nhiều loại cảm biến, cảm biến áp suất và mức độ lỏng, công tắc, các van solenoid thu nhỏ, và các hệ thống lỏng lắp ráp trước. Gems là một bộ phận của Tập đoàn Fortive, một công ty Fortune 500 có sự hiện diện toàn cầu. Để đảm bảo đáp ứng nhanh chóng của khách hàng, công ty sản xuất các sản phẩm của mình thông qua ba cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO được đặt tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á, vận chuyển trên 4 triệu cảm biến hàng năm. Các cơ sở này được hỗ trợ bởi một số văn phòng bán hàng, kỹ thuật và dịch vụ tại địa phương.

Cảm biến áp suất Gems tại Việt Nam thiết kế và sản xuất cấp độ chất lỏng, thiết bị chuyển mạch dòng chảy và công tắc áp suất, van solenoid thu nhỏ và hệ thống chất lỏng lắp ráp trước. Công ty cũng sản xuất các cảm biến mức độ tùy chỉnh, cảm biến áp suất, thiết bị chuyển mạch gần, van solenoid, hệ thống chất lỏng, cảm biến lưu lượng, và các bộ điều khiển Gems. Nó cung cấp các sản phẩm cho các thị trường khác nhau như năng lượng thay thế, sản xuất chất bán dẫn, đo quá trình hồ, xử lý nước thải và các ứng dụng biển và công nghiệp khác.

Đầu dò áp suất Gems

Cảm biến áp suất Gems tại Việt Nam thiết kế và sản xuất cấp độ chất lỏng, thiết bị chuyển mạch dòng chảy và công tắc áp suất, van solenoid thu nhỏ và hệ thống chất lỏng lắp ráp trước. Công ty cũng sản xuất các cảm biến mức độ tùy chỉnh, cảm biến áp suất, thiết bị chuyển mạch gần, van solenoid, hệ thống chất lỏng, cảm biến lưu lượng, và các bộ điều khiển Gems. Nó cung cấp các sản phẩm cho các thị trường khác nhau như năng lượng thay thế, sản xuất chất bán dẫn, đo quá trình hồ, xử lý nước thải và các ứng dụng biển và công nghiệp khác.

Đầu dò áp suất Gems

Cảm biến áp suất Gems tại Việt Nam thiết kế và sản xuất cấp độ chất lỏng, thiết bị chuyển mạch dòng chảy và công tắc áp suất, van solenoid thu nhỏ và hệ thống chất lỏng lắp ráp trước. Công ty cũng sản xuất các cảm biến mức độ tùy chỉnh, cảm biến áp suất, thiết bị chuyển mạch gần, van solenoid, hệ thống chất lỏng, cảm biến lưu lượng, và các bộ điều khiển Gems. Nó cung cấp các sản phẩm cho các thị trường khác nhau như năng lượng thay thế, sản xuất chất bán dẫn, đo quá trình hồ, xử lý nước thải và các ứng dụng biển và công nghiệp khác.

Van điều khiển áp suất...

Hotline