Bộ điều khiển Honeywell

Hiển thị một kết quả duy nhất

Dòng sản phẩm của đại lý phân phối Honeywell trong ngành công nghiệp HVAC / R bao gồm: máy sấy lọc Honeywell , van giãn nở Honeywell, van điện từ Honeywell, van bi Honeywell, van đóng ngắt Honeywell, bộ điều chỉnh áp suất Honeywell, khớp nối Honeywell, bộ điều hợp dịch vụ, cuộn dây, lõi cho máy sấy lọc, nhiệt kế kỹ thuật số Honeywell thử nghiệm axit và nhiều hơn. Các sản phẩm hiệu quả cao của Parker được đặc trưng bởi quá trình xử lý được kiểm soát, chất lượng vật liệu tuyệt vời, an toàn vận hành, độ tin cậy và chức năng lâu dài. Dòng sản phẩm của Parker Van tiết lưu nhiệt Honeywell, Bộ lọc sấy khô Honeywell, Kim phun nhiệt Honeywell, Đầu dò nhiệt Honeywell tuân thủ các chỉ thị của Hoa Kỳ và Châu Âu và có nhiều chứng nhận.

Bộ điều chỉnh áp suất...

Đại lý Honeywell Việt Nam là một tập đoàn của Mỹ (thành lập năm 1885, có trụ sở chính tại Morristown), hoạt động quốc tế trong 4 ngành (hàng không vũ trụ, hóa chất chuyên dụng, hệ thống giao thông, tự động hóa và công nghệ điều khiển). Trong số những thứ khác, Tập đoàn Honeywell sản xuất: bộ điều khiển kho lạnh chất lượng cao, nhiệt kế, van giãn nở, Van tiết lưu nhiệt Honeywell, van điện từ, bộ sấy lọc, kính ngắm và vật liệu lắp ráp. độ tin cậy tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài. Tập đoàn công nghệ đa quốc gia này sử dụng khoảng 132.000 nhân viên trên toàn thế giới, đạt doanh thu khoảng 39.055 tỷ USD vào năm 2013 và được tạp chí kinh doanh “Fortune” vinh danh là một trong 100 công ty hàng đầu thế giới. Công ty đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo định hướng tương lai và đổi mới, đó là nguyên nhân tạo ra sự phát triển bền vững và theo định hướng thành công của doanh nghiệp. Dòng sản phẩm của Bộ điều khiển lạnh Honeywell tuân thủ các chỉ thị của Hoa Kỳ và Châu Âu và có nhiều chứng nhận chất lượng.

Bộ điều khiển lạnh Honeywell

Đại lý Honeywell Việt Nam là một tập đoàn của Mỹ (thành lập năm 1885, có trụ sở chính tại Morristown), hoạt động quốc tế trong 4 ngành (hàng không vũ trụ, hóa chất chuyên dụng, hệ thống giao thông, tự động hóa và công nghệ điều khiển). Trong số những thứ khác, Tập đoàn Honeywell sản xuất: bộ điều khiển kho lạnh chất lượng cao, nhiệt kế, van giãn nở, Van tiết lưu nhiệt Honeywell, van điện từ, bộ sấy lọc, kính ngắm và vật liệu lắp ráp. độ tin cậy tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài. Tập đoàn công nghệ đa quốc gia này sử dụng khoảng 132.000 nhân viên trên toàn thế giới, đạt doanh thu khoảng 39.055 tỷ USD vào năm 2013 và được tạp chí kinh doanh “Fortune” vinh danh là một trong 100 công ty hàng đầu thế giới. Công ty đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo định hướng tương lai và đổi mới, đó là nguyên nhân tạo ra sự phát triển bền vững và theo định hướng thành công của doanh nghiệp. Dòng sản phẩm của Bộ điều khiển lạnh Honeywell tuân thủ các chỉ thị của Hoa Kỳ và Châu Âu và có nhiều chứng nhận chất lượng.

Bộ lọc sấy khô Honeywell

Đại lý Honeywell Việt Nam là một tập đoàn của Mỹ (thành lập năm 1885, có trụ sở chính tại Morristown), hoạt động quốc tế trong 4 ngành (hàng không vũ trụ, hóa chất chuyên dụng, hệ thống giao thông, tự động hóa và công nghệ điều khiển). Trong số những thứ khác, Tập đoàn Honeywell sản xuất: bộ điều khiển kho lạnh chất lượng cao, nhiệt kế, van giãn nở, Van tiết lưu nhiệt Honeywell, van điện từ, bộ sấy lọc, kính ngắm và vật liệu lắp ráp. độ tin cậy tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài. Tập đoàn công nghệ đa quốc gia này sử dụng khoảng 132.000 nhân viên trên toàn thế giới, đạt doanh thu khoảng 39.055 tỷ USD vào năm 2013 và được tạp chí kinh doanh “Fortune” vinh danh là một trong 100 công ty hàng đầu thế giới. Công ty đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo định hướng tương lai và đổi mới, đó là nguyên nhân tạo ra sự phát triển bền vững và theo định hướng thành công của doanh nghiệp. Dòng sản phẩm của Bộ điều khiển lạnh Honeywell tuân thủ các chỉ thị của Hoa Kỳ và Châu Âu và có nhiều chứng nhận chất lượng.

Đại lý phân phối Honeywell

Dòng sản phẩm của đại lý phân phối Honeywell trong ngành công nghiệp HVAC / R bao gồm: máy sấy lọc Honeywell , van giãn nở Honeywell, van điện từ Honeywell, van bi Honeywell, van đóng ngắt Honeywell, bộ điều chỉnh áp suất Honeywell, khớp nối Honeywell, bộ điều hợp dịch vụ, cuộn dây, lõi cho máy sấy lọc, nhiệt kế kỹ thuật số Honeywell thử nghiệm axit và nhiều hơn. Các sản phẩm hiệu quả cao của Parker được đặc trưng bởi quá trình xử lý được kiểm soát, chất lượng vật liệu tuyệt vời, an toàn vận hành, độ tin cậy và chức năng lâu dài. Dòng sản phẩm của Parker Van tiết lưu nhiệt Honeywell, Bộ lọc sấy khô Honeywell, Kim phun nhiệt Honeywell, Đầu dò nhiệt Honeywell tuân thủ các chỉ thị của Hoa Kỳ và Châu Âu và có nhiều chứng nhận.

Đầu dò nhiệt Honeywell

Dòng sản phẩm của đại lý phân phối Honeywell trong ngành công nghiệp HVAC / R bao gồm: máy sấy lọc Honeywell , van giãn nở Honeywell, van điện từ Honeywell, van bi Honeywell, van đóng ngắt Honeywell, bộ điều chỉnh áp suất Honeywell, khớp nối Honeywell, bộ điều hợp dịch vụ, cuộn dây, lõi cho máy sấy lọc, nhiệt kế kỹ thuật số Honeywell thử nghiệm axit và nhiều hơn. Các sản phẩm hiệu quả cao của Parker được đặc trưng bởi quá trình xử lý được kiểm soát, chất lượng vật liệu tuyệt vời, an toàn vận hành, độ tin cậy và chức năng lâu dài. Dòng sản phẩm của Parker Van tiết lưu nhiệt Honeywell, Bộ lọc sấy khô Honeywell, Kim phun nhiệt Honeywell, Đầu dò nhiệt Honeywell tuân thủ các chỉ thị của Hoa Kỳ và Châu Âu và có nhiều chứng nhận.

Honeywell Việt Nam

Dòng sản phẩm của Honeywell trong ngành công nghiệp HVAC / R bao gồm: máy sấy lọc Honeywell , van giãn nở Honeywell, van điện từ Honeywell, van bi Honeywell, van đóng ngắt Honeywell, bộ điều chỉnh áp suất Honeywell, khớp nối Honeywell, bộ điều hợp dịch vụ, cuộn dây, lõi cho máy sấy lọc, dầu làm lạnh Honeywell thử nghiệm axit và nhiều hơn. Các sản phẩm hiệu quả cao của Parker được đặc trưng bởi quá trình xử lý được kiểm soát, chất lượng vật liệu tuyệt vời, an toàn vận hành, độ tin cậy và chức năng lâu dài. Dòng sản phẩm của Parker Van tiết lưu nhiệt Honeywell, Bộ lọc sấy khô Honeywell, Kim phun nhiệt Honeywell, Đầu dò nhiệt Honeywell tuân thủ các chỉ thị của Hoa Kỳ và Châu Âu và có nhiều chứng nhận.

Nhiệt kế kỹ thuật số...

Hotline