Bộ điều khiển KB Electronics

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối KB Electronics tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ điều khiển KB Electronics, Bộ biến tần AC, Bộ điều khiển động cơ DC KB Electronics, Bộ truyền động KB Electronics,….

Bộ truyền động xoay chiều KB Electronics cung cấp tốc độ thay đổi cho động cơ cảm ứng xoay chiều 3ph từ 1/8 đến 5 mã lực. Đối với các ứng dụng OEM, bộ truyền động tùy chỉnh cũng có sẵn cho động cơ Brushless DC, PMSM, PSC và Shaded Pole. Chúng có sẵn ở 115, 208/230 và 400/460 VAC – 50/60 Hz với đầu vào 1ph và 3ph.

Bộ biến tần AC KB...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối KB Electronics tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ điều khiển KB Electronics, Bộ biến tần AC, Bộ điều khiển động cơ DC KB Electronics, Bộ truyền động KB Electronics,….

Bộ truyền động xoay chiều KB Electronics cung cấp tốc độ thay đổi cho động cơ cảm ứng xoay chiều 3ph từ 1/8 đến 5 mã lực. Đối với các ứng dụng OEM, bộ truyền động tùy chỉnh cũng có sẵn cho động cơ Brushless DC, PMSM, PSC và Shaded Pole. Chúng có sẵn ở 115, 208/230 và 400/460 VAC – 50/60 Hz với đầu vào 1ph và 3ph.

Bộ điều khiển động cơ...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối KB Electronics tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ điều khiển KB Electronics, Bộ biến tần AC, Bộ điều khiển động cơ DC KB Electronics, Bộ truyền động KB Electronics,….

Bộ truyền động xoay chiều KB Electronics cung cấp tốc độ thay đổi cho động cơ cảm ứng xoay chiều 3ph từ 1/8 đến 5 mã lực. Đối với các ứng dụng OEM, bộ truyền động tùy chỉnh cũng có sẵn cho động cơ Brushless DC, PMSM, PSC và Shaded Pole. Chúng có sẵn ở 115, 208/230 và 400/460 VAC – 50/60 Hz với đầu vào 1ph và 3ph.

Bộ điều khiển KB Electronics

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối KB Electronics tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ điều khiển KB Electronics, Bộ biến tần AC, Bộ điều khiển động cơ DC KB Electronics, Bộ truyền động KB Electronics,….

Bộ truyền động xoay chiều KB Electronics cung cấp tốc độ thay đổi cho động cơ cảm ứng xoay chiều 3ph từ 1/8 đến 5 mã lực. Đối với các ứng dụng OEM, bộ truyền động tùy chỉnh cũng có sẵn cho động cơ Brushless DC, PMSM, PSC và Shaded Pole. Chúng có sẵn ở 115, 208/230 và 400/460 VAC – 50/60 Hz với đầu vào 1ph và 3ph.

Bộ truyền động KB Electronics

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối KB Electronics tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ điều khiển KB Electronics, Bộ biến tần AC, Bộ điều khiển động cơ DC KB Electronics, Bộ truyền động KB Electronics,….

Bộ truyền động xoay chiều KB Electronics cung cấp tốc độ thay đổi cho động cơ cảm ứng xoay chiều 3ph từ 1/8 đến 5 mã lực. Đối với các ứng dụng OEM, bộ truyền động tùy chỉnh cũng có sẵn cho động cơ Brushless DC, PMSM, PSC và Shaded Pole. Chúng có sẵn ở 115, 208/230 và 400/460 VAC – 50/60 Hz với đầu vào 1ph và 3ph.

Bộ truyền động xoay chiều...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối KB Electronics tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ điều khiển KB Electronics, Bộ biến tần AC, Bộ điều khiển động cơ DC KB Electronics, Bộ truyền động KB Electronics,….

Bộ truyền động xoay chiều KB Electronics cung cấp tốc độ thay đổi cho động cơ cảm ứng xoay chiều 3ph từ 1/8 đến 5 mã lực. Đối với các ứng dụng OEM, bộ truyền động tùy chỉnh cũng có sẵn cho động cơ Brushless DC, PMSM, PSC và Shaded Pole. Chúng có sẵn ở 115, 208/230 và 400/460 VAC – 50/60 Hz với đầu vào 1ph và 3ph.

Đại lý phân phối KB...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối KB Electronics tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ điều khiển KB Electronics, Bộ biến tần AC, Bộ điều khiển động cơ DC KB Electronics, Bộ truyền động KB Electronics,….

Bộ truyền động xoay chiều KB Electronics cung cấp tốc độ thay đổi cho động cơ cảm ứng xoay chiều 3ph từ 1/8 đến 5 mã lực. Đối với các ứng dụng OEM, bộ truyền động tùy chỉnh cũng có sẵn cho động cơ Brushless DC, PMSM, PSC và Shaded Pole. Chúng có sẵn ở 115, 208/230 và 400/460 VAC – 50/60 Hz với đầu vào 1ph và 3ph.

KB Electronics Việt Nam

Hotline