Bộ điều khiển NK Technologies

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối NK Technologies tại Việt Nam chuyên cung cấp: Đầu dò dòng điện xoay chiều NK Technologies, Bộ chuyển đổi dòng điện một chiều, Bộ chuyển đổi điện áp NK Technologies, Bộ chuyển đổi tín hiệu, Máy biến áp dòng điện,…

Bộ chuyển đổi dòng điện NK Technologies được thiết kế để cung cấp khả năng đọc dòng điện tương tự cho các ứng dụng giám sát, ghi dữ liệu và đồng hồ bảng, các bộ chuyển đổi này cung cấp lựa chọn đầu ra 0–5VDC, 0–10VDC hoặc 4–20mA hoặc đầu ra True RMS. Các tùy chọn tự cấp nguồn và lõi tách làm cho chúng trở thành lựa chọn tiết kiệm chi phí làm đầu vào PLC trong các ứng dụng trạng thái động cơ hoặc khi có liên quan đến VFD.

Bộ chuyển đổi dòng điện...

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối NK Technologies tại Việt Nam chuyên cung cấp: Đầu dò dòng điện xoay chiều NK Technologies, Bộ chuyển đổi dòng điện một chiều, Bộ chuyển đổi điện áp NK Technologies, Bộ chuyển đổi tín hiệu, Máy biến áp dòng điện,…

Bộ chuyển đổi dòng điện NK Technologies được thiết kế để cung cấp khả năng đọc dòng điện tương tự cho các ứng dụng giám sát, ghi dữ liệu và đồng hồ bảng, các bộ chuyển đổi này cung cấp lựa chọn đầu ra 0–5VDC, 0–10VDC hoặc 4–20mA hoặc đầu ra True RMS. Các tùy chọn tự cấp nguồn và lõi tách làm cho chúng trở thành lựa chọn tiết kiệm chi phí làm đầu vào PLC trong các ứng dụng trạng thái động cơ hoặc khi có liên quan đến VFD.

Bộ chuyển đổi dòng điện...

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối NK Technologies tại Việt Nam chuyên cung cấp: Đầu dò dòng điện xoay chiều NK Technologies, Bộ chuyển đổi dòng điện một chiều, Bộ chuyển đổi điện áp NK Technologies, Bộ chuyển đổi tín hiệu, Máy biến áp dòng điện,…

Bộ chuyển đổi dòng điện NK Technologies được thiết kế để cung cấp khả năng đọc dòng điện tương tự cho các ứng dụng giám sát, ghi dữ liệu và đồng hồ bảng, các bộ chuyển đổi này cung cấp lựa chọn đầu ra 0–5VDC, 0–10VDC hoặc 4–20mA hoặc đầu ra True RMS. Các tùy chọn tự cấp nguồn và lõi tách làm cho chúng trở thành lựa chọn tiết kiệm chi phí làm đầu vào PLC trong các ứng dụng trạng thái động cơ hoặc khi có liên quan đến VFD.

Bộ chuyển đổi điện áp...

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối NK Technologies tại Việt Nam chuyên cung cấp: Đầu dò dòng điện xoay chiều NK Technologies, Bộ chuyển đổi dòng điện một chiều, Bộ chuyển đổi điện áp NK Technologies, Bộ chuyển đổi tín hiệu, Máy biến áp dòng điện,…

Bộ chuyển đổi dòng điện NK Technologies được thiết kế để cung cấp khả năng đọc dòng điện tương tự cho các ứng dụng giám sát, ghi dữ liệu và đồng hồ bảng, các bộ chuyển đổi này cung cấp lựa chọn đầu ra 0–5VDC, 0–10VDC hoặc 4–20mA hoặc đầu ra True RMS. Các tùy chọn tự cấp nguồn và lõi tách làm cho chúng trở thành lựa chọn tiết kiệm chi phí làm đầu vào PLC trong các ứng dụng trạng thái động cơ hoặc khi có liên quan đến VFD.

Bộ chuyển đổi điện áp...

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối NK Technologies tại Việt Nam chuyên cung cấp: Đầu dò dòng điện xoay chiều NK Technologies, Bộ chuyển đổi dòng điện một chiều, Bộ chuyển đổi điện áp NK Technologies, Bộ chuyển đổi tín hiệu, Máy biến áp dòng điện,…

Bộ chuyển đổi dòng điện NK Technologies được thiết kế để cung cấp khả năng đọc dòng điện tương tự cho các ứng dụng giám sát, ghi dữ liệu và đồng hồ bảng, các bộ chuyển đổi này cung cấp lựa chọn đầu ra 0–5VDC, 0–10VDC hoặc 4–20mA hoặc đầu ra True RMS. Các tùy chọn tự cấp nguồn và lõi tách làm cho chúng trở thành lựa chọn tiết kiệm chi phí làm đầu vào PLC trong các ứng dụng trạng thái động cơ hoặc khi có liên quan đến VFD.

Bộ chuyển đổi tín hiệu...

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối NK Technologies tại Việt Nam chuyên cung cấp: Đầu dò dòng điện xoay chiều NK Technologies, Bộ chuyển đổi dòng điện một chiều, Bộ chuyển đổi điện áp NK Technologies, Bộ chuyển đổi tín hiệu, Máy biến áp dòng điện,…

Bộ chuyển đổi dòng điện NK Technologies được thiết kế để cung cấp khả năng đọc dòng điện tương tự cho các ứng dụng giám sát, ghi dữ liệu và đồng hồ bảng, các bộ chuyển đổi này cung cấp lựa chọn đầu ra 0–5VDC, 0–10VDC hoặc 4–20mA hoặc đầu ra True RMS. Các tùy chọn tự cấp nguồn và lõi tách làm cho chúng trở thành lựa chọn tiết kiệm chi phí làm đầu vào PLC trong các ứng dụng trạng thái động cơ hoặc khi có liên quan đến VFD.

Đại lý phân phối NK...

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối NK Technologies tại Việt Nam chuyên cung cấp: Đầu dò dòng điện xoay chiều NK Technologies, Bộ chuyển đổi dòng điện một chiều, Bộ chuyển đổi điện áp NK Technologies, Bộ chuyển đổi tín hiệu, Máy biến áp dòng điện,…

Bộ chuyển đổi dòng điện NK Technologies được thiết kế để cung cấp khả năng đọc dòng điện tương tự cho các ứng dụng giám sát, ghi dữ liệu và đồng hồ bảng, các bộ chuyển đổi này cung cấp lựa chọn đầu ra 0–5VDC, 0–10VDC hoặc 4–20mA hoặc đầu ra True RMS. Các tùy chọn tự cấp nguồn và lõi tách làm cho chúng trở thành lựa chọn tiết kiệm chi phí làm đầu vào PLC trong các ứng dụng trạng thái động cơ hoặc khi có liên quan đến VFD.

Đầu dò dòng điện xoay...

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối NK Technologies tại Việt Nam chuyên cung cấp: Đầu dò dòng điện xoay chiều NK Technologies, Bộ chuyển đổi dòng điện một chiều, Bộ chuyển đổi điện áp NK Technologies, Bộ chuyển đổi tín hiệu, Máy biến áp dòng điện,…

Bộ chuyển đổi dòng điện NK Technologies được thiết kế để cung cấp khả năng đọc dòng điện tương tự cho các ứng dụng giám sát, ghi dữ liệu và đồng hồ bảng, các bộ chuyển đổi này cung cấp lựa chọn đầu ra 0–5VDC, 0–10VDC hoặc 4–20mA hoặc đầu ra True RMS. Các tùy chọn tự cấp nguồn và lõi tách làm cho chúng trở thành lựa chọn tiết kiệm chi phí làm đầu vào PLC trong các ứng dụng trạng thái động cơ hoặc khi có liên quan đến VFD.

Nhà cung cấp NK Technologies...

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối NK Technologies tại Việt Nam chuyên cung cấp: Đầu dò dòng điện xoay chiều NK Technologies, Bộ chuyển đổi dòng điện một chiều, Bộ chuyển đổi điện áp NK Technologies, Bộ chuyển đổi tín hiệu, Máy biến áp dòng điện,…

Bộ chuyển đổi dòng điện NK Technologies được thiết kế để cung cấp khả năng đọc dòng điện tương tự cho các ứng dụng giám sát, ghi dữ liệu và đồng hồ bảng, các bộ chuyển đổi này cung cấp lựa chọn đầu ra 0–5VDC, 0–10VDC hoặc 4–20mA hoặc đầu ra True RMS. Các tùy chọn tự cấp nguồn và lõi tách làm cho chúng trở thành lựa chọn tiết kiệm chi phí làm đầu vào PLC trong các ứng dụng trạng thái động cơ hoặc khi có liên quan đến VFD.

NK Technologies Việt Nam

Hotline