Bộ điều khiển THK

Hiển thị một kết quả duy nhất

Những ý tưởng sáng tạo và công nghệ độc đáo của THK đã khiến công ty trở thành công ty tiên phong trên toàn thế giới trong việc phát triển cơ chế Dẫn hướng Chuyển động Tuyến tính THK (LM). Ngày nay, thiết bị dẫn hướng LM của chúng tôi là một thành phần không thể thiếu của các hệ thống cơ khí và điện tử trong nhiều ngành công nghiệp. Bộ truyền động THK cũng đã phát triển nhiều thành phần cơ khí độc đáo khác, bao gồm Ball Spline, Ball Scline và Link Balls, được sản xuất bởi chúng tôi để cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới.

Bộ dẫn động dẫn hướng...

Những ý tưởng sáng tạo và công nghệ độc đáo của THK đã khiến công ty trở thành công ty tiên phong trên toàn thế giới trong việc phát triển cơ chế Dẫn hướng Chuyển động Tuyến tính THK (LM). Ngày nay, thiết bị dẫn hướng LM của chúng tôi là một thành phần không thể thiếu của các hệ thống cơ khí và điện tử trong nhiều ngành công nghiệp. Bộ truyền động THK cũng đã phát triển nhiều thành phần cơ khí độc đáo khác, bao gồm Ball Spline, Ball Scline và Link Balls, được sản xuất bởi chúng tôi để cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới.

Tên công ty của chúng tôi “THK” là viết tắt của “Toughness”, “High Quality” và “Know-how.” Chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự cải thiện của xã hội và sự phát triển của ngành công nghiệp bằng cách tập trung vào ba nguyên tắc này trong quá trình phát triển công nghệ và sản xuất sản phẩm của chúng tôi. Trên trang web này, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để giới thiệu nhiều loại công nghệ và sản phẩm mà chúng tôi đã phát triển.

Bộ truyền động THK

Những ý tưởng sáng tạo và công nghệ độc đáo của THK đã khiến công ty trở thành công ty tiên phong trên toàn thế giới trong việc phát triển cơ chế Dẫn hướng Chuyển động Tuyến tính THK (LM). Ngày nay, thiết bị dẫn hướng LM của chúng tôi là một thành phần không thể thiếu của các hệ thống cơ khí và điện tử trong nhiều ngành công nghiệp. Bộ truyền động THK cũng đã phát triển nhiều thành phần cơ khí độc đáo khác, bao gồm Ball Spline, Ball Scline và Link Balls, được sản xuất bởi chúng tôi để cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới.

Tên công ty của chúng tôi “THK” là viết tắt của “Toughness”, “High Quality” và “Know-how.” Chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự cải thiện của xã hội và sự phát triển của ngành công nghiệp bằng cách tập trung vào ba nguyên tắc này trong quá trình phát triển công nghệ và sản xuất sản phẩm của chúng tôi. Trên trang web này, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để giới thiệu nhiều loại công nghệ và sản phẩm mà chúng tôi đã phát triển.

Bộ truyền động tuyến tính...

Những ý tưởng sáng tạo và công nghệ độc đáo của THK đã khiến công ty trở thành công ty tiên phong trên toàn thế giới trong việc phát triển cơ chế Dẫn hướng Chuyển động Tuyến tính THK (LM). Ngày nay, thiết bị dẫn hướng LM của chúng tôi là một thành phần không thể thiếu của các hệ thống cơ khí và điện tử trong nhiều ngành công nghiệp. Bộ truyền động THK cũng đã phát triển nhiều thành phần cơ khí độc đáo khác, bao gồm Ball Spline, Ball Scline và Link Balls, được sản xuất bởi chúng tôi để cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới.

Tên công ty của chúng tôi “THK” là viết tắt của “Toughness”, “High Quality” và “Know-how.” Chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự cải thiện của xã hội và sự phát triển của ngành công nghiệp bằng cách tập trung vào ba nguyên tắc này trong quá trình phát triển công nghệ và sản xuất sản phẩm của chúng tôi. Trên trang web này, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để giới thiệu nhiều loại công nghệ và sản phẩm mà chúng tôi đã phát triển.

Đại lý phân phối THK

Hotline