Bơm mỡ Pressol

Hiển thị một kết quả duy nhất

Năm 1910, ông Jakob Pressl đã phát minh ra Máy bơm mỡ Pressol đầu tiên. Và thế là câu chuyện bắt đầu… Đại lý Pressol được thành lập tại Nuremberg vào năm 1914. Ngày nay, có trụ sở chính tại Đức (Freiburg im Breisgau), Pressol là nhà cung cấp đầy đủ các loại công nghệ bôi trơn tiên tiến. Trong 3 nhà máy sản xuất, họ sản xuất hơn 85% phạm vi sản phẩm mở rộng của mình, tiếp cận hơn 15 000 khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Mỗi năm, Pressol Việt Nam sản xuất hơn 83 triệu bộ phận riêng lẻ và phổ sản phẩm của họ bao gồm hơn 2500 sản phẩm cuối cùng.

Kiểu dáng công nghiệp nhẹ, với van bi ở đầu Súng bắn mỡ Pressol để ngăn chặn việc bôi trơn sai, thậm chí áp dụng lực; với ống cao su áp suất cao chiều dài 300 mm, ống mở rộng 150 mm và đầu kẹp thủy lực bốn hàm.Tay cầm trượt trên cần gạt mỡ Nắp lỏng có kẹp cho phép hỗ trợ bằng tay lò xo ở bất kỳ vị trí nào để nén mỡ lỏng hoặc để ấn vòng bít trong hộp mực bị hỏng với ít lực cần thiết trong quá trình bôi trơn do điều kiện đòn bẩy tối ưu.

Là nhà sản xuất hàng đầu về công nghệ bôi trơn và thiết bị ga ra, chúng tôi hoạt động

Bơm mỡ bò Pressol

Năm 1910, ông Jakob Pressl đã phát minh ra Máy bơm mỡ Pressol đầu tiên. Và thế là câu chuyện bắt đầu… Đại lý Pressol được thành lập tại Nuremberg vào năm 1914. Ngày nay, có trụ sở chính tại Đức (Freiburg im Breisgau), Pressol là nhà cung cấp đầy đủ các loại công nghệ bôi trơn tiên tiến. Trong 3 nhà máy sản xuất, họ sản xuất hơn 85% phạm vi sản phẩm mở rộng của mình, tiếp cận hơn 15 000 khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Mỗi năm, Pressol Việt Nam sản xuất hơn 83 triệu bộ phận riêng lẻ và phổ sản phẩm của họ bao gồm hơn 2500 sản phẩm cuối cùng.

Kiểu dáng công nghiệp nhẹ, với van bi ở đầu Súng bắn mỡ Pressol để ngăn chặn việc bôi trơn sai, thậm chí áp dụng lực; với ống cao su áp suất cao chiều dài 300 mm, ống mở rộng 150 mm và đầu kẹp thủy lực bốn hàm.Tay cầm trượt trên cần gạt mỡ Nắp lỏng có kẹp cho phép hỗ trợ bằng tay lò xo ở bất kỳ vị trí nào để nén mỡ lỏng hoặc để ấn vòng bít trong hộp mực bị hỏng với ít lực cần thiết trong quá trình bôi trơn do điều kiện đòn bẩy tối ưu.

Là nhà sản xuất hàng đầu về công nghệ bôi trơn và thiết bị ga ra, chúng tôi hoạt động với

Đại lý phân phối Pressol...

Năm 1910, ông Jakob Pressl đã phát minh ra Máy bơm mỡ Pressol đầu tiên. Và thế là câu chuyện bắt đầu… Đại lý Pressol được thành lập tại Nuremberg vào năm 1914. Ngày nay, có trụ sở chính tại Đức (Freiburg im Breisgau), Pressol là nhà cung cấp đầy đủ các loại công nghệ bôi trơn tiên tiến. Trong 3 nhà máy sản xuất, họ sản xuất hơn 85% phạm vi sản phẩm mở rộng của mình, tiếp cận hơn 15 000 khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Mỗi năm, Pressol Việt Nam sản xuất hơn 83 triệu bộ phận riêng lẻ và phổ sản phẩm của họ bao gồm hơn 2500 sản phẩm cuối cùng.

Kiểu dáng công nghiệp nhẹ, với van bi ở đầu Súng bắn mỡ Pressol để ngăn chặn việc bôi trơn sai, thậm chí áp dụng lực; với ống cao su áp suất cao chiều dài 300 mm, ống mở rộng 150 mm và đầu kẹp thủy lực bốn hàm.Tay cầm trượt trên cần gạt mỡ Nắp lỏng có kẹp cho phép hỗ trợ bằng tay lò xo ở bất kỳ vị trí nào để nén mỡ lỏng hoặc để ấn vòng bít trong hộp mực bị hỏng với ít lực cần thiết trong quá trình bôi trơn do điều kiện đòn bẩy tối ưu.

Đại lý Pressol

Năm 1910, ông Jakob Pressl đã phát minh ra Máy bơm mỡ Pressol đầu tiên. Và thế là câu chuyện bắt đầu… Đại lý Pressol được thành lập tại Nuremberg vào năm 1914. Ngày nay, có trụ sở chính tại Đức (Freiburg im Breisgau), Pressol là nhà cung cấp đầy đủ các loại công nghệ bôi trơn tiên tiến. Trong 3 nhà máy sản xuất, họ sản xuất hơn 85% phạm vi sản phẩm mở rộng của mình, tiếp cận hơn 15 000 khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Mỗi năm, Pressol Việt Nam sản xuất hơn 83 triệu bộ phận riêng lẻ và phổ sản phẩm của họ bao gồm hơn 2500 sản phẩm cuối cùng.

Kiểu dáng công nghiệp nhẹ, với van bi ở đầu Súng bắn mỡ Pressol để ngăn chặn việc bôi trơn sai, thậm chí áp dụng lực; với ống cao su áp suất cao chiều dài 300 mm, ống mở rộng 150 mm và đầu kẹp thủy lực bốn hàm.Tay cầm trượt trên cần gạt mỡ Nắp lỏng có kẹp cho phép hỗ trợ bằng tay lò xo ở bất kỳ vị trí nào để nén mỡ lỏng hoặc để ấn vòng bít trong hộp mực bị hỏng với ít lực cần thiết trong quá trình bôi trơn do điều kiện đòn bẩy tối ưu.

Máy bơm mỡ bôi trơn...

Năm 1910, ông Jakob Pressl đã phát minh ra Máy bơm mỡ Pressol đầu tiên. Và thế là câu chuyện bắt đầu… Đại lý Pressol được thành lập tại Nuremberg vào năm 1914. Ngày nay, có trụ sở chính tại Đức (Freiburg im Breisgau), Pressol là nhà cung cấp đầy đủ các loại công nghệ bôi trơn tiên tiến. Trong 3 nhà máy sản xuất, họ sản xuất hơn 85% phạm vi sản phẩm mở rộng của mình, tiếp cận hơn 15 000 khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Mỗi năm, Pressol Việt Nam sản xuất hơn 83 triệu bộ phận riêng lẻ và phổ sản phẩm của họ bao gồm hơn 2500 sản phẩm cuối cùng.

Kiểu dáng công nghiệp nhẹ, với van bi ở đầu Súng bắn mỡ Pressol để ngăn chặn việc bôi trơn sai, thậm chí áp dụng lực; với ống cao su áp suất cao chiều dài 300 mm, ống mở rộng 150 mm và đầu kẹp thủy lực bốn hàm.Tay cầm trượt trên cần gạt mỡ Nắp lỏng có kẹp cho phép hỗ trợ bằng tay lò xo ở bất kỳ vị trí nào để nén mỡ lỏng hoặc để ấn vòng bít trong hộp mực bị hỏng với ít lực cần thiết trong quá trình bôi trơn do điều kiện đòn bẩy tối ưu.

Máy bơm mỡ khí nén...

Năm 1910, ông Jakob Pressl đã phát minh ra Máy bơm mỡ Pressol đầu tiên. Và thế là câu chuyện bắt đầu… Đại lý Pressol được thành lập tại Nuremberg vào năm 1914. Ngày nay, có trụ sở chính tại Đức (Freiburg im Breisgau), Pressol là nhà cung cấp đầy đủ các loại công nghệ bôi trơn tiên tiến. Trong 3 nhà máy sản xuất, họ sản xuất hơn 85% phạm vi sản phẩm mở rộng của mình, tiếp cận hơn 15 000 khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Mỗi năm, Pressol Việt Nam sản xuất hơn 83 triệu bộ phận riêng lẻ và phổ sản phẩm của họ bao gồm hơn 2500 sản phẩm cuối cùng.

Kiểu dáng công nghiệp nhẹ, với van bi ở đầu Súng bắn mỡ Pressol để ngăn chặn việc bôi trơn sai, thậm chí áp dụng lực; với ống cao su áp suất cao chiều dài 300 mm, ống mở rộng 150 mm và đầu kẹp thủy lực bốn hàm.Tay cầm trượt trên cần gạt mỡ Nắp lỏng có kẹp cho phép hỗ trợ bằng tay lò xo ở bất kỳ vị trí nào để nén mỡ lỏng hoặc để ấn vòng bít trong hộp mực bị hỏng với ít lực cần thiết trong quá trình bôi trơn do điều kiện đòn bẩy tối ưu.

Máy bơm mỡ Pressol Việt...

Năm 1910, ông Jakob Pressl đã phát minh ra Máy bơm mỡ Pressol đầu tiên. Và thế là câu chuyện bắt đầu… Đại lý Pressol được thành lập tại Nuremberg vào năm 1914. Ngày nay, có trụ sở chính tại Đức (Freiburg im Breisgau), Pressol là nhà cung cấp đầy đủ các loại công nghệ bôi trơn tiên tiến. Trong 3 nhà máy sản xuất, họ sản xuất hơn 85% phạm vi sản phẩm mở rộng của mình, tiếp cận hơn 15 000 khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Mỗi năm, Pressol Việt Nam sản xuất hơn 83 triệu bộ phận riêng lẻ và phổ sản phẩm của họ bao gồm hơn 2500 sản phẩm cuối cùng.

Kiểu dáng công nghiệp nhẹ, với van bi ở đầu Súng bắn mỡ Pressol để ngăn chặn việc bôi trơn sai, thậm chí áp dụng lực; với ống cao su áp suất cao chiều dài 300 mm, ống mở rộng 150 mm và đầu kẹp thủy lực bốn hàm.Tay cầm trượt trên cần gạt mỡ Nắp lỏng có kẹp cho phép hỗ trợ bằng tay lò xo ở bất kỳ vị trí nào để nén mỡ lỏng hoặc để ấn vòng bít trong hộp mực bị hỏng với ít lực cần thiết trong quá trình bôi trơn do điều kiện đòn bẩy tối ưu.

Pressol Việt Nam

Năm 1910, ông Jakob Pressl đã phát minh ra Máy bơm mỡ Pressol đầu tiên. Và thế là câu chuyện bắt đầu… Đại lý Pressol được thành lập tại Nuremberg vào năm 1914. Ngày nay, có trụ sở chính tại Đức (Freiburg im Breisgau), Pressol là nhà cung cấp đầy đủ các loại công nghệ bôi trơn tiên tiến. Trong 3 nhà máy sản xuất, họ sản xuất hơn 85% phạm vi sản phẩm mở rộng của mình, tiếp cận hơn 15 000 khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Mỗi năm, Pressol Việt Nam sản xuất hơn 83 triệu bộ phận riêng lẻ và phổ sản phẩm của họ bao gồm hơn 2500 sản phẩm cuối cùng.

Kiểu dáng công nghiệp nhẹ, với van bi ở đầu Súng bắn mỡ Pressol để ngăn chặn việc bôi trơn sai, thậm chí áp dụng lực; với ống cao su áp suất cao chiều dài 300 mm, ống mở rộng 150 mm và đầu kẹp thủy lực bốn hàm.Tay cầm trượt trên cần gạt mỡ Nắp lỏng có kẹp cho phép hỗ trợ bằng tay lò xo ở bất kỳ vị trí nào để nén mỡ lỏng hoặc để ấn vòng bít trong hộp mực bị hỏng với ít lực cần thiết trong quá trình bôi trơn do điều kiện đòn bẩy tối ưu.

Là nhà sản xuất hàng đầu về công nghệ bôi trơn và thiết bị ga ra, chúng tôi hoạt động vớ

Súng bắn mỡ Pressol

Hotline