Cảm biến AquaMetrix

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối AquaMetrix tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến nhiệt độ AquaMetrix, Cảm biến mức siêu âm, Cảm biến oxy, Cảm biến quang học AquaMetrix, Cảm biến lưu lượng, Máy đo độ đục,….

Trong ba thập kỷ, Đầu dò vi sai AquaMetrix đã đặt ra tiêu chuẩn về độ bền, tuổi thọ và độ chính xác. Những cảm biến này có thể có chi phí ban đầu cao hơn nhưng trong các quy trình phức tạp, cuối cùng chúng sẽ tiết kiệm được tiền đồng thời cung cấp phép đo ổn định, chính xác.

Cảm biến lưu lượng AquaMetrix

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối AquaMetrix tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến nhiệt độ AquaMetrix, Cảm biến mức siêu âm, Cảm biến oxy, Cảm biến quang học AquaMetrix, Cảm biến lưu lượng, Máy đo độ đục,….

Trong ba thập kỷ, Đầu dò vi sai AquaMetrix đã đặt ra tiêu chuẩn về độ bền, tuổi thọ và độ chính xác. Những cảm biến này có thể có chi phí ban đầu cao hơn nhưng trong các quy trình phức tạp, cuối cùng chúng sẽ tiết kiệm được tiền đồng thời cung cấp phép đo ổn định, chính xác.

Cảm biến mức siêu âm...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối AquaMetrix tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến nhiệt độ AquaMetrix, Cảm biến mức siêu âm, Cảm biến oxy, Cảm biến quang học AquaMetrix, Cảm biến lưu lượng, Máy đo độ đục,….

Trong ba thập kỷ, Đầu dò vi sai AquaMetrix đã đặt ra tiêu chuẩn về độ bền, tuổi thọ và độ chính xác. Những cảm biến này có thể có chi phí ban đầu cao hơn nhưng trong các quy trình phức tạp, cuối cùng chúng sẽ tiết kiệm được tiền đồng thời cung cấp phép đo ổn định, chính xác.

Cảm biến nhiệt độ AquaMetrix

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối AquaMetrix tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến nhiệt độ AquaMetrix, Cảm biến mức siêu âm, Cảm biến oxy, Cảm biến quang học AquaMetrix, Cảm biến lưu lượng, Máy đo độ đục,….

Trong ba thập kỷ, Đầu dò vi sai AquaMetrix đã đặt ra tiêu chuẩn về độ bền, tuổi thọ và độ chính xác. Những cảm biến này có thể có chi phí ban đầu cao hơn nhưng trong các quy trình phức tạp, cuối cùng chúng sẽ tiết kiệm được tiền đồng thời cung cấp phép đo ổn định, chính xác.

Cảm biến quang học AquaMetrix

Hotline