Cảm biến Contrinex

Hiển thị một kết quả duy nhất

Đại lý CONTRINEX là nhà sản xuất hàng đầu về cảm biến cảm ứng và quang điện cũng như hệ thống an toàn và RFID. Đại lý phân phối Contrinex sản xuất một loạt các thiết bị cảm biến, chuyên phát triển các thiết bị tiên tiến, hiệu suất cao cho các ứng dụng công nghiệp.

Với thiết kế mạnh mẽ và cực kỳ linh hoạt, cảm biến điện dung Contrinex phát hiện vị trí hoặc sự hiện diện của vật liệu dẫn điện và không dẫn điện, bao gồm các chất lỏng, bột nhão và chất rắn khối lượng lớn. Công nghệ điện dung cho phép phát hiện các mục tiêu thông qua các rào cản không kim loại mỏng, lý tưởng cho việc kiểm soát quá trình đóng gói và đóng gói.

Cảm biến cảm ứng Contrinex

Đại lý Contrinex Việt Nam chuyên gia cung cấp các thiết bị Cảm biến siêu âm Contrinex đáng tin cậy, không tiếp xúc phát hiện của vật liệu rắn, lỏng, dạng hạt hoặc bột trong không khí, dung nạp mưa, độ ẩm, bụi và khói. Vật liệu mục tiêu có thể được tô màu, trong suốt, đánh bóng hoặc mờ; phát hiện thực tế không phụ thuộc vào hướng đi của mục tiêu. Các cảm biến khuếch tán Contrinex và chế độ khuếch tán phát ra các đợt sóng âm tần số cao hướng tới một mục tiêu, đo thời gian trôi qua cho đến khi nhận được một echo. Chúng chứa một máy phát và một máy thu trong một nhà ở duy nhất.

Đại lý CONTRINEX là nhà sản xuất hàng đầu về cảm biến cảm ứng và quang điện cũng như hệ thống an toàn và RFID. Đại lý phân phối Contrinex sản xuất một loạt các thiết bị cảm biến, chuyên phát triển các thiết bị tiên tiến, hiệu suất cao cho các ứng dụng công nghiệp.

Cảm biến Contrinex Việt Nam

Đại lý CONTRINEX là nhà sản xuất hàng đầu về cảm biến cảm ứng và quang điện cũng như hệ thống an toàn và RFID. Đại lý phân phối Contrinex sản xuất một loạt các thiết bị cảm biến, chuyên phát triển các thiết bị tiên tiến, hiệu suất cao cho các ứng dụng công nghiệp.

Với thiết kế mạnh mẽ và cực kỳ linh hoạt, cảm biến điện dung Contrinex phát hiện vị trí hoặc sự hiện diện của vật liệu dẫn điện và không dẫn điện, bao gồm các chất lỏng, bột nhão và chất rắn khối lượng lớn. Công nghệ điện dung cho phép phát hiện các mục tiêu thông qua các rào cản không kim loại mỏng, lý tưởng cho việc kiểm soát quá trình đóng gói và đóng gói.

Cảm biến điện dung Contrinex

Đại lý Contrinex Việt Nam chuyên gia cung cấp các thiết bị Cảm biến siêu âm Contrinex đáng tin cậy, không tiếp xúc phát hiện của vật liệu rắn, lỏng, dạng hạt hoặc bột trong không khí, dung nạp mưa, độ ẩm, bụi và khói. Vật liệu mục tiêu có thể được tô màu, trong suốt, đánh bóng hoặc mờ; phát hiện thực tế không phụ thuộc vào hướng đi của mục tiêu. Các cảm biến khuếch tán Contrinex và chế độ khuếch tán phát ra các đợt sóng âm tần số cao hướng tới một mục tiêu, đo thời gian trôi qua cho đến khi nhận được một echo. Chúng chứa một máy phát và một máy thu trong một nhà ở duy nhất.

Đại lý CONTRINEX là nhà sản xuất hàng đầu về cảm biến cảm ứng và quang điện cũng như hệ thống an toàn và RFID. Đại lý phân phối Contrinex sản xuất một loạt các thiết bị cảm biến, chuyên phát triển các thiết bị tiên tiến, hiệu suất cao cho các ứng dụng công nghiệp.

Cảm biến khoảng cách Contrinex

Đại lý CONTRINEX là nhà sản xuất hàng đầu về cảm biến cảm ứng và quang điện cũng như hệ thống an toàn và RFID. Đại lý phân phối Contrinex sản xuất một loạt các thiết bị cảm biến, chuyên phát triển các thiết bị tiên tiến, hiệu suất cao cho các ứng dụng công nghiệp.

Với thiết kế mạnh mẽ và cực kỳ linh hoạt, cảm biến điện dung Contrinex phát hiện vị trí hoặc sự hiện diện của vật liệu dẫn điện và không dẫn điện, bao gồm các chất lỏng, bột nhão và chất rắn khối lượng lớn. Công nghệ điện dung cho phép phát hiện các mục tiêu thông qua các rào cản không kim loại mỏng, lý tưởng cho việc kiểm soát quá trình đóng gói và đóng gói.

Cảm biến quang điện Contrinex

Đại lý Contrinex Việt Nam chuyên gia cung cấp các thiết bị Cảm biến siêu âm Contrinex đáng tin cậy, không tiếp xúc phát hiện của vật liệu rắn, lỏng, dạng hạt hoặc bột trong không khí, dung nạp mưa, độ ẩm, bụi và khói. Vật liệu mục tiêu có thể được tô màu, trong suốt, đánh bóng hoặc mờ; phát hiện thực tế không phụ thuộc vào hướng đi của mục tiêu. Các cảm biến khuếch tán Contrinex và chế độ khuếch tán phát ra các đợt sóng âm tần số cao hướng tới một mục tiêu, đo thời gian trôi qua cho đến khi nhận được một echo. Chúng chứa một máy phát và một máy thu trong một nhà ở duy nhất.

Đại lý CONTRINEX là nhà sản xuất hàng đầu về cảm biến cảm ứng và quang điện cũng như hệ thống an toàn và RFID. Đại lý phân phối Contrinex sản xuất một loạt các thiết bị cảm biến, chuyên phát triển các thiết bị tiên tiến, hiệu suất cao cho các ứng dụng công nghiệp.

Đại lý cảm biến Contrinex

Đại lý CONTRINEX là nhà sản xuất hàng đầu về cảm biến cảm ứng và quang điện cũng như hệ thống an toàn và RFID. Đại lý phân phối Contrinex sản xuất một loạt các thiết bị cảm biến, chuyên phát triển các thiết bị tiên tiến, hiệu suất cao cho các ứng dụng công nghiệp.

Với thiết kế mạnh mẽ và cực kỳ linh hoạt, cảm biến điện dung Contrinex phát hiện vị trí hoặc sự hiện diện của vật liệu dẫn điện và không dẫn điện, bao gồm các chất lỏng, bột nhão và chất rắn khối lượng lớn. Công nghệ điện dung cho phép phát hiện các mục tiêu thông qua các rào cản không kim loại mỏng, lý tưởng cho việc kiểm soát quá trình đóng gói và đóng gói.

Đại lý phân phối Contrinex

Đại lý Contrinex Việt Nam chuyên gia cung cấp các thiết bị Cảm biến siêu âm Contrinex đáng tin cậy, không tiếp xúc phát hiện của vật liệu rắn, lỏng, dạng hạt hoặc bột trong không khí, dung nạp mưa, độ ẩm, bụi và khói. Vật liệu mục tiêu có thể được tô màu, trong suốt, đánh bóng hoặc mờ; phát hiện thực tế không phụ thuộc vào hướng đi của mục tiêu. Các cảm biến khuếch tán Contrinex và chế độ khuếch tán phát ra các đợt sóng âm tần số cao hướng tới một mục tiêu, đo thời gian trôi qua cho đến khi nhận được một echo. Chúng chứa một máy phát và một máy thu trong một nhà ở duy nhất.

Đại lý CONTRINEX là nhà sản xuất hàng đầu về cảm biến cảm ứng và quang điện cũng như hệ thống an toàn và RFID. Đại lý phân phối Contrinex sản xuất một loạt các thiết bị cảm biến, chuyên phát triển các thiết bị tiên tiến, hiệu suất cao cho các ứng dụng công nghiệp.

Đại lý phân phối Contrinex...

Hotline