Cảm biến Danfoss

Hiển thị một kết quả duy nhất

Đại lý Danfoss Việt Nam được dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm toàn cầu trong ngành công nghiệp hàng hải và trong các nhà máy điện lạnh – chắc chắn là một số môi trường khắc nghiệt nhất xung quanh. Phạm vi cảm biến và đầu dò nhiệt độ Danfoss được thiết kế cho các ứng dụng hạng nặng.

Đại lý Danfoss cung cấp một loạt các cảm biến nhiệt độ chất lượng cao cho vô số các ứng dụng.

Một cảm biến nhiệt độ là cho một đầu ra liên tục theo nhiệt độ thực tế trong hệ thống, làm cho nó có thể có quá trình kiểm soát chặt chẽ.

Tùy thuộc vào công nghệ cảm biến nào cần thiết, tín hiệu đầu ra từ cảm biến nhiệt độ Danfoss có thể là:

-Ohm, RTD, NTC / PTC

-Điện áp, cặp nhiệt điện

-mA / Điện áp, máy phát

Các yếu tố RTD (Thiết bị dò nhiệt độ kháng) – hoặc Pt 100 hoặc Pt 1000 – chính xác, ổn định và bao phủ dải nhiệt độ rộng. Ngoài ra, cảm biến nhiệt độ Danfoss RTD cung cấp thời gian đáp ứng nhanh nhờ thiết kế sáng tạo, thay thế thành phần gốm truyền thống bằng một phần tử màng mỏng trong xây dựng trong xây dựng.

Cảm biến Danfoss

Đại lý Danfoss Việt Nam được dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm toàn cầu trong ngành công nghiệp hàng hải và trong các nhà máy điện lạnh – chắc chắn là một số môi trường khắc nghiệt nhất xung quanh. Phạm vi cảm biến và đầu dò nhiệt độ Danfoss được thiết kế cho các ứng dụng hạng nặng.

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối Danfoss tại Việt Nam chuyên về : Van mở rộng Danfoss, Van điện từ Danfoss, Van điều tiết nhiệt độ Danfoss, Van điều khiển Danfoss, Cuộn coil van Danfoss, Van bi Danfoss, Van bướm Danfoss, Công tắc áp suất Danfoss, phụ kiện đống chặn Danfoss, Van nước điều tiết Danfoss, Cảm biến Danfoss, Van điều khiển động cơ Danfoss…

Đại lý cảm biến Danfoss

Đại lý Danfoss Việt Nam được dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm toàn cầu trong ngành công nghiệp hàng hải và trong các nhà máy điện lạnh – chắc chắn là một số môi trường khắc nghiệt nhất xung quanh. Phạm vi cảm biến và đầu dò nhiệt độ Danfoss được thiết kế cho các ứng dụng hạng nặng.

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối Danfoss tại Việt Nam chuyên về : Van mở rộng Danfoss, Van điện từ Danfoss, Van điều tiết nhiệt độ Danfoss, Van điều khiển Danfoss, Cuộn coil van Danfoss, Van bi Danfoss, Van bướm Danfoss, Công tắc áp suất Danfoss, phụ kiện đống chặn Danfoss, Van nước điều tiết Danfoss, Cảm biến Danfoss, Van điều khiển động cơ Danfoss…

Đại lý Danfoss

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối Danfoss tại Việt Nam chuyên về : Van mở rộng Danfoss, Van điện từ Danfoss, Van điều tiết nhiệt độ Danfoss, Van điều khiển Danfoss, Cuộn coil van Danfoss, Van bi Danfoss, Van bướm Danfoss, Công tắc áp suất Danfoss, phụ kiện đống chặn Danfoss, Van nước điều tiết Danfoss, Cảm biến Danfoss, Van điều khiển động cơ Danfoss…

Đại lý Danfoss cung cấp một loạt các cảm biến nhiệt độ chất lượng cao cho vô số các ứng dụng.

Một cảm biến nhiệt độ là cho một đầu ra liên tục theo nhiệt độ thực tế trong hệ thống, làm cho nó có thể có quá trình kiểm soát chặt chẽ.

Đại lý Danfoss Việt Nam

Đại lý Danfoss Việt Nam được dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm toàn cầu trong ngành công nghiệp hàng hải và trong các nhà máy điện lạnh – chắc chắn là một số môi trường khắc nghiệt nhất xung quanh. Phạm vi cảm biến và đầu dò nhiệt độ Danfoss được thiết kế cho các ứng dụng hạng nặng.

Hoàng Thiên Phát là Đại lý phân phối Danfoss tại Việt Nam chuyên về : Van mở rộng Danfoss, Van điện từ Danfoss, Van điều tiết nhiệt độ Danfoss, Van điều khiển Danfoss, Cuộn coil van Danfoss, Van bi Danfoss, Van bướm Danfoss, Công tắc áp suất Danfoss, phụ kiện đống chặn Danfoss, Van nước điều tiết Danfoss, Cảm biến Danfoss, Van điều khiển động cơ Danfoss…

Đại lý phân phối Danfoss...

Hotline