Cảm biến Gefran

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến nhiệt độ Gefran (Đức) chuyên gia về cảm biến các loại: Cảm biến nhiệt độ (Cặp nhiệt điện), đầu dò vị trí (magnetostrictives, chiết áp), tan Cảm biến áp suất, hệ thống kiểm soát áp suất, cảm biến áp suất, các tế bào tải và đầu dò lực lượng , cảm biến nhiệt độ (nhiệt kế Resistance) …Các cảm biến không cần phải được hiệu chuẩn lại mỗi khi họ đã được thay thế hoặc remounted

Đại lý cảm biến Gefran Việt Nam đã luôn luôn làm việc để đảm bảo khách hàng của mình có chất lượng cao, sản phẩm đáng tin cậy mà phù hợp với các tiêu chuẩn. Gefran cung cấp một loạt đầy đủ các cảm biến cho mọi nhu cầu, có thể đo lường tất cả các đại lượng vật lý hiệu trưởng.

Bộ điều khiển Gefran

Cảm biến nhiệt độ Gefran (Đức) chuyên gia về cảm biến các loại: Cảm biến nhiệt độ (Cặp nhiệt điện), đầu dò vị trí (magnetostrictives, chiết áp), tan Cảm biến áp suất, hệ thống kiểm soát áp suất, cảm biến áp suất, các tế bào tải và đầu dò lực lượng , cảm biến nhiệt độ (nhiệt kế Resistance) …Các cảm biến không cần phải được hiệu chuẩn lại mỗi khi họ đã được thay thế hoặc remounted

Đại lý cảm biến Gefran Việt Nam đã luôn luôn làm việc để đảm bảo khách hàng của mình có chất lượng cao, sản phẩm đáng tin cậy mà phù hợp với các tiêu chuẩn. Gefran cung cấp một loạt đầy đủ các cảm biến cho mọi nhu cầu, có thể đo lường tất cả các đại lượng vật lý hiệu trưởng.

Đại lý phân phối Gefran

Cảm biến nhiệt độ Gefran (Đức) chuyên gia về cảm biến các loại: Cảm biến nhiệt độ (Cặp nhiệt điện), đầu dò vị trí (magnetostrictives, chiết áp), tan Cảm biến áp suất, hệ thống kiểm soát áp suất, cảm biến áp suất, các tế bào tải và đầu dò lực lượng , cảm biến nhiệt độ (nhiệt kế Resistance) …Các cảm biến không cần phải được hiệu chuẩn lại mỗi khi họ đã được thay thế hoặc remounted

Đại lý cảm biến Gefran Việt Nam đã luôn luôn làm việc để đảm bảo khách hàng của mình có chất lượng cao, sản phẩm đáng tin cậy mà phù hợp với các tiêu chuẩn. Gefran cung cấp một loạt đầy đủ các cảm biến cho mọi nhu cầu, có thể đo lường tất cả các đại lượng vật lý hiệu trưởng.

Đầu dò nhiệt Gefran

Hotline