Cảm biến Migatron Corp

Hiển thị một kết quả duy nhất

Migatron Corp Việt Nam, có trụ sở chính tại Woodstock, Illinois từ năm 1979, là nhà sản xuất và cung cấp chuyên về cảm biến và bộ điều khiển siêu âm. Công ty cung cấp các cảm biến an toàn nội tại, bộ điều khiển điểm đặt, rào cản an toàn zener, cảm biến phạm vi gần và cảm biến khép kín được sử dụng để phát hiện vật thể, đếm người, đo khoảng cách, điều khiển vòng lặp và phát hiện mức chất lỏng. Đây là công ty được chứng nhận ISO 9001, ATEX và IECEx, cung cấp các sản phẩm cho lĩnh vực khoan dầu khí, dầu khí, hóa chất và sản xuất.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Migatron Corp tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến áp suất Migatron Corp, Cảm biến siêu âm, Cảm biến đo khoảng cách, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến khép kín, Đầu cảm biến từ xa Migatron Corp, Cảm biến phạm vi gần,…

Cảm biến áp suất Migatron...

Migatron Corp Việt Nam, có trụ sở chính tại Woodstock, Illinois từ năm 1979, là nhà sản xuất và cung cấp chuyên về cảm biến và bộ điều khiển siêu âm. Công ty cung cấp các cảm biến an toàn nội tại, bộ điều khiển điểm đặt, rào cản an toàn zener, cảm biến phạm vi gần và cảm biến khép kín được sử dụng để phát hiện vật thể, đếm người, đo khoảng cách, điều khiển vòng lặp và phát hiện mức chất lỏng. Đây là công ty được chứng nhận ISO 9001, ATEX và IECEx, cung cấp các sản phẩm cho lĩnh vực khoan dầu khí, dầu khí, hóa chất và sản xuất.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Migatron Corp tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến áp suất Migatron Corp, Cảm biến siêu âm, Cảm biến đo khoảng cách, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến khép kín, Đầu cảm biến từ xa Migatron Corp, Cảm biến phạm vi gần,…

Cảm biến khép kín Migatron...

Migatron Corp Việt Nam, có trụ sở chính tại Woodstock, Illinois từ năm 1979, là nhà sản xuất và cung cấp chuyên về cảm biến và bộ điều khiển siêu âm. Công ty cung cấp các cảm biến an toàn nội tại, bộ điều khiển điểm đặt, rào cản an toàn zener, cảm biến phạm vi gần và cảm biến khép kín được sử dụng để phát hiện vật thể, đếm người, đo khoảng cách, điều khiển vòng lặp và phát hiện mức chất lỏng. Đây là công ty được chứng nhận ISO 9001, ATEX và IECEx, cung cấp các sản phẩm cho lĩnh vực khoan dầu khí, dầu khí, hóa chất và sản xuất.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Migatron Corp tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến áp suất Migatron Corp, Cảm biến siêu âm, Cảm biến đo khoảng cách, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến khép kín, Đầu cảm biến từ xa Migatron Corp, Cảm biến phạm vi gần,…

Cảm biến Migatron Corp Việt...

Migatron Corp Việt Nam, có trụ sở chính tại Woodstock, Illinois từ năm 1979, là nhà sản xuất và cung cấp chuyên về cảm biến và bộ điều khiển siêu âm. Công ty cung cấp các cảm biến an toàn nội tại, bộ điều khiển điểm đặt, rào cản an toàn zener, cảm biến phạm vi gần và cảm biến khép kín được sử dụng để phát hiện vật thể, đếm người, đo khoảng cách, điều khiển vòng lặp và phát hiện mức chất lỏng. Đây là công ty được chứng nhận ISO 9001, ATEX và IECEx, cung cấp các sản phẩm cho lĩnh vực khoan dầu khí, dầu khí, hóa chất và sản xuất.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Migatron Corp tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến áp suất Migatron Corp, Cảm biến siêu âm, Cảm biến đo khoảng cách, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến khép kín, Đầu cảm biến từ xa Migatron Corp, Cảm biến phạm vi gần,…

Cảm biến phạm vi gần...

Migatron Corp Việt Nam, có trụ sở chính tại Woodstock, Illinois từ năm 1979, là nhà sản xuất và cung cấp chuyên về cảm biến và bộ điều khiển siêu âm. Công ty cung cấp các cảm biến an toàn nội tại, bộ điều khiển điểm đặt, rào cản an toàn zener, cảm biến phạm vi gần và cảm biến khép kín được sử dụng để phát hiện vật thể, đếm người, đo khoảng cách, điều khiển vòng lặp và phát hiện mức chất lỏng. Đây là công ty được chứng nhận ISO 9001, ATEX và IECEx, cung cấp các sản phẩm cho lĩnh vực khoan dầu khí, dầu khí, hóa chất và sản xuất.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Migatron Corp tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến áp suất Migatron Corp, Cảm biến siêu âm, Cảm biến đo khoảng cách, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến khép kín, Đầu cảm biến từ xa Migatron Corp, Cảm biến phạm vi gần,…

Cảm biến siêu âm Migatron...

Migatron Corp Việt Nam, có trụ sở chính tại Woodstock, Illinois từ năm 1979, là nhà sản xuất và cung cấp chuyên về cảm biến và bộ điều khiển siêu âm. Công ty cung cấp các cảm biến an toàn nội tại, bộ điều khiển điểm đặt, rào cản an toàn zener, cảm biến phạm vi gần và cảm biến khép kín được sử dụng để phát hiện vật thể, đếm người, đo khoảng cách, điều khiển vòng lặp và phát hiện mức chất lỏng. Đây là công ty được chứng nhận ISO 9001, ATEX và IECEx, cung cấp các sản phẩm cho lĩnh vực khoan dầu khí, dầu khí, hóa chất và sản xuất.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Migatron Corp tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến áp suất Migatron Corp, Cảm biến siêu âm, Cảm biến đo khoảng cách, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến khép kín, Đầu cảm biến từ xa Migatron Corp, Cảm biến phạm vi gần,…

Cảm biến tiệm cận Migatron...

Migatron Corp Việt Nam, có trụ sở chính tại Woodstock, Illinois từ năm 1979, là nhà sản xuất và cung cấp chuyên về cảm biến và bộ điều khiển siêu âm. Công ty cung cấp các cảm biến an toàn nội tại, bộ điều khiển điểm đặt, rào cản an toàn zener, cảm biến phạm vi gần và cảm biến khép kín được sử dụng để phát hiện vật thể, đếm người, đo khoảng cách, điều khiển vòng lặp và phát hiện mức chất lỏng. Đây là công ty được chứng nhận ISO 9001, ATEX và IECEx, cung cấp các sản phẩm cho lĩnh vực khoan dầu khí, dầu khí, hóa chất và sản xuất.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Migatron Corp tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến áp suất Migatron Corp, Cảm biến siêu âm, Cảm biến đo khoảng cách, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến khép kín, Đầu cảm biến từ xa Migatron Corp, Cảm biến phạm vi gần,…

Đại lý phân phối Migatron...

Migatron Corp Việt Nam, có trụ sở chính tại Woodstock, Illinois từ năm 1979, là nhà sản xuất và cung cấp chuyên về cảm biến và bộ điều khiển siêu âm. Công ty cung cấp các cảm biến an toàn nội tại, bộ điều khiển điểm đặt, rào cản an toàn zener, cảm biến phạm vi gần và cảm biến khép kín được sử dụng để phát hiện vật thể, đếm người, đo khoảng cách, điều khiển vòng lặp và phát hiện mức chất lỏng. Đây là công ty được chứng nhận ISO 9001, ATEX và IECEx, cung cấp các sản phẩm cho lĩnh vực khoan dầu khí, dầu khí, hóa chất và sản xuất.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Migatron Corp tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến áp suất Migatron Corp, Cảm biến siêu âm, Cảm biến đo khoảng cách, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến khép kín, Đầu cảm biến từ xa Migatron Corp, Cảm biến phạm vi gần,…

Đầu cảm biến từ xa...

Migatron Corp Việt Nam, có trụ sở chính tại Woodstock, Illinois từ năm 1979, là nhà sản xuất và cung cấp chuyên về cảm biến và bộ điều khiển siêu âm. Công ty cung cấp các cảm biến an toàn nội tại, bộ điều khiển điểm đặt, rào cản an toàn zener, cảm biến phạm vi gần và cảm biến khép kín được sử dụng để phát hiện vật thể, đếm người, đo khoảng cách, điều khiển vòng lặp và phát hiện mức chất lỏng. Đây là công ty được chứng nhận ISO 9001, ATEX và IECEx, cung cấp các sản phẩm cho lĩnh vực khoan dầu khí, dầu khí, hóa chất và sản xuất.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Migatron Corp tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cảm biến áp suất Migatron Corp, Cảm biến siêu âm, Cảm biến đo khoảng cách, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến khép kín, Đầu cảm biến từ xa Migatron Corp, Cảm biến phạm vi gần,…

Migatron Corp Việt Nam

Hotline