Cảm biến Novotechnik

Hiển thị một kết quả duy nhất

Đại lý phân phối Novotechnik phát triển và sản xuất nhiều loại cảm biến vị trí quay và tuyến tính, chiết áp, linh kiện và các cảm biến công nghiệp khác và các sản phẩm liên quan đến cảm biến ô tô để điều khiển chuyển động bằng cách sử dụng công nghệ định vị tiếp xúc và không tiếp xúc cho nhiều ứng dụng trong ô tô

Đại lý Novotechnik Việt Nam với việc thu thập dữ liệu máy theo thời gian thực là một phần cơ bản của Công nghiệp 4.0, chuẩn truyền thông IEC 61131-9 cung cấp các cập nhật nhanh và an toàn cho và từ cấp độ thực địa – không chỉ cho dữ liệu vị trí mà còn cho thông tin trạng thái và chẩn đoán. Cung cấp phương tiện để cải thiện khả năng sẵn có của máy, IO-Link hoạt động ở mức cảm biến / thiết bị truyền động Novotechnik  của máy – độc lập nhưng hoàn toàn tương thích với tất cả các hệ thống fieldbus lớn thông qua cổng.

Bộ cảm biến Novotechnik

Đại lý phân phối Novotechnik phát triển và sản xuất nhiều loại cảm biến vị trí quay và tuyến tính, chiết áp, linh kiện và các cảm biến công nghiệp khác và các sản phẩm liên quan đến cảm biến ô tô để điều khiển chuyển động bằng cách sử dụng công nghệ định vị tiếp xúc và không tiếp xúc cho nhiều ứng dụng trong ô tô

Đại lý Novotechnik Việt Nam với việc thu thập dữ liệu máy theo thời gian thực là một phần cơ bản của Công nghiệp 4.0, chuẩn truyền thông IEC 61131-9 cung cấp các cập nhật nhanh và an toàn cho và từ cấp độ thực địa – không chỉ cho dữ liệu vị trí mà còn cho thông tin trạng thái và chẩn đoán. Cung cấp phương tiện để cải thiện khả năng sẵn có của máy, IO-Link hoạt động ở mức cảm biến / thiết bị truyền động Novotechnik  của máy – độc lập nhưng hoàn toàn tương thích với tất cả các hệ thống fieldbus lớn thông qua cổng.

Cảm biến góc Novotechnik

Đại lý phân phối Novotechnik phát triển và sản xuất nhiều loại cảm biến vị trí quay và tuyến tính, chiết áp, linh kiện và các cảm biến công nghiệp khác và các sản phẩm liên quan đến cảm biến ô tô để điều khiển chuyển động bằng cách sử dụng công nghệ định vị tiếp xúc và không tiếp xúc cho nhiều ứng dụng trong ô tô

Đại lý Novotechnik Việt Nam với việc thu thập dữ liệu máy theo thời gian thực là một phần cơ bản của Công nghiệp 4.0, chuẩn truyền thông IEC 61131-9 cung cấp các cập nhật nhanh và an toàn cho và từ cấp độ thực địa – không chỉ cho dữ liệu vị trí mà còn cho thông tin trạng thái và chẩn đoán. Cung cấp phương tiện để cải thiện khả năng sẵn có của máy, IO-Link hoạt động ở mức cảm biến / thiết bị truyền động Novotechnik  của máy – độc lập nhưng hoàn toàn tương thích với tất cả các hệ thống fieldbus lớn thông qua cổng.

Cảm biến Novotechnik

Đại lý phân phối Novotechnik phát triển và sản xuất nhiều loại cảm biến vị trí quay và tuyến tính, chiết áp, linh kiện và các cảm biến công nghiệp khác và các sản phẩm liên quan đến cảm biến ô tô để điều khiển chuyển động bằng cách sử dụng công nghệ định vị tiếp xúc và không tiếp xúc cho nhiều ứng dụng trong ô tô

Đại lý Novotechnik Việt Nam với việc thu thập dữ liệu máy theo thời gian thực là một phần cơ bản của Công nghiệp 4.0, chuẩn truyền thông IEC 61131-9 cung cấp các cập nhật nhanh và an toàn cho và từ cấp độ thực địa – không chỉ cho dữ liệu vị trí mà còn cho thông tin trạng thái và chẩn đoán. Cung cấp phương tiện để cải thiện khả năng sẵn có của máy, IO-Link hoạt động ở mức cảm biến / thiết bị truyền động Novotechnik  của máy – độc lập nhưng hoàn toàn tương thích với tất cả các hệ thống fieldbus lớn thông qua cổng.

Đại lý phân phối Novotechnik

Đại lý phân phối Novotechnik phát triển và sản xuất nhiều loại cảm biến vị trí quay và tuyến tính, chiết áp, linh kiện và các cảm biến công nghiệp khác và các sản phẩm liên quan đến cảm biến ô tô để điều khiển chuyển động bằng cách sử dụng công nghệ định vị tiếp xúc và không tiếp xúc cho nhiều ứng dụng trong ô tô

Đại lý Novotechnik Việt Nam với việc thu thập dữ liệu máy theo thời gian thực là một phần cơ bản của Công nghiệp 4.0, chuẩn truyền thông IEC 61131-9 cung cấp các cập nhật nhanh và an toàn cho và từ cấp độ thực địa – không chỉ cho dữ liệu vị trí mà còn cho thông tin trạng thái và chẩn đoán. Cung cấp phương tiện để cải thiện khả năng sẵn có của máy, IO-Link hoạt động ở mức cảm biến / thiết bị truyền động Novotechnik  của máy – độc lập nhưng hoàn toàn tương thích với tất cả các hệ thống fieldbus lớn thông qua cổng.

Thiết bị truyền động Novotechnik

Hotline