Cảm biến Pepperl + Fuchs

Hiển thị một kết quả duy nhất

Bộ chuyển đổi tín hiệu Pepperl + Fuchs có thể được sử dụng trong tất cả các ứng dụng đòi hỏi tốc độ xoay vòng, tốc độ, gia tốc và hướng. Những cảm biến này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng trong ngành cơ khí, ngành công nghiệp băng tải, xử lý vật liệu và ngành đóng gói. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một bộ mã hoá quay thích hợp cho ứng dụng của bạn từ sản phẩm đa dạng của chúng tôi.

Trong tự động hóa, các bộ mã hóa quay được sử dụng làm cảm biến cho góc, vị trí, tốc độ và gia tốc. Chuyển động tuyến tính cũng có thể được đo bằng việc sử dụng các cọc, kệ bánh răng, bánh xe đo hoặc cáp kéo.

Cảm biến quang Pepperl+ Fuchs

Bộ chuyển đổi tín hiệu Pepperl + Fuchs có thể được sử dụng trong tất cả các ứng dụng đòi hỏi tốc độ xoay vòng, tốc độ, gia tốc và hướng. Những cảm biến này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng trong ngành cơ khí, ngành công nghiệp băng tải, xử lý vật liệu và ngành đóng gói. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một bộ mã hoá quay thích hợp cho ứng dụng của bạn từ sản phẩm đa dạng của chúng tôi.

Trong tự động hóa, các bộ mã hóa quay được sử dụng làm cảm biến cho góc, vị trí, tốc độ và gia tốc. Chuyển động tuyến tính cũng có thể được đo bằng việc sử dụng các cọc, kệ bánh răng, bánh xe đo hoặc cáp kéo.

Đại lý Pepperl + Fuchs

Bộ chuyển đổi tín hiệu Pepperl + Fuchs có thể được sử dụng trong tất cả các ứng dụng đòi hỏi tốc độ xoay vòng, tốc độ, gia tốc và hướng. Những cảm biến này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng trong ngành cơ khí, ngành công nghiệp băng tải, xử lý vật liệu và ngành đóng gói. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một bộ mã hoá quay thích hợp cho ứng dụng của bạn từ sản phẩm đa dạng của chúng tôi.

Trong tự động hóa, các bộ mã hóa quay được sử dụng làm cảm biến cho góc, vị trí, tốc độ và gia tốc. Chuyển động tuyến tính cũng có thể được đo bằng việc sử dụng các cọc, kệ bánh răng, bánh xe đo hoặc cáp kéo.

Đại lý phân phối Pepperl+Fuchs

Hotline