Cân Công Nghiệp

Showing 1–16 of 30 results

Trong hơn 40 năm, A&D Weighing Việt Nam đã cung cấp các thiết bị đo lường tiên tiến và chính xác cho nhiều thị trường khác nhau bao gồm Nghiên cứu, Bảo vệ Công nghiệp, Trang sức và Chế biến Thực phẩm. Là một trong những cái tên đáng tin cậy khi nói đến đo lường chính xác và kiểm tra sản phẩm.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối A&D Weighing tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân kỹ thuật số A&D Weighing, Cân phòng thí nghiệm, Hệ thống cân, Cân điện tử A&D Weighing, Bộ điều khiển cân,….

A&D Weighing Việt Nam

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Adam Equipment tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân bàn Adam Equipment, Cân sàn, Cân cần cẩu, Lực kế Adam Equipment,….

Cân cần cẩu Adam Equipment cung cấp giải pháp mạnh mẽ và an toàn để cân các vật nặng, lơ lửng trong các hoạt động sản xuất và vận chuyển công nghiệp. Chúng có móc và cùm xoay giúp tăng cường tính linh hoạt và màn hình LED sáng để sử dụng ngoài trời.

Adam Equipment Việt Nam

Trong hơn 40 năm, A&D Weighing Việt Nam đã cung cấp các thiết bị đo lường tiên tiến và chính xác cho nhiều thị trường khác nhau bao gồm Nghiên cứu, Bảo vệ Công nghiệp, Trang sức và Chế biến Thực phẩm. Là một trong những cái tên đáng tin cậy khi nói đến đo lường chính xác và kiểm tra sản phẩm.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối A&D Weighing tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân kỹ thuật số A&D Weighing, Cân phòng thí nghiệm, Hệ thống cân, Cân điện tử A&D Weighing, Bộ điều khiển cân,….

Bộ điều khiển cân A&D...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Adam Equipment tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân bàn Adam Equipment, Cân sàn, Cân cần cẩu, Lực kế Adam Equipment,….

Cân cần cẩu Adam Equipment cung cấp giải pháp mạnh mẽ và an toàn để cân các vật nặng, lơ lửng trong các hoạt động sản xuất và vận chuyển công nghiệp. Chúng có móc và cùm xoay giúp tăng cường tính linh hoạt và màn hình LED sáng để sử dụng ngoài trời.

Cân bàn Adam Equipment

Cân IWS Inscale Việt Nam có ứng dụng cân kiểm tra tích hợp với màn hình LED màu đỏ cũng như các giới hạn cao và thấp có thể điều chỉnh phù hợp cho các ứng dụng đóng gói theo dây chuyền. Cân dễ dàng đặt vừa vặn trên mặt bàn hoặc mặt bàn và bao gồm pin sạc bên trong, đĩa cân lớn và màn hình hiển thị phía trước và phía sau.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối IWS Inscale tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân sàn IWS Inscale, Cân bàn không thấm nước, Cân sàn chống thấm,….

Cân bàn không thấm nước...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Adam Equipment tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân bàn Adam Equipment, Cân sàn, Cân cần cẩu, Lực kế Adam Equipment,….

Cân cần cẩu Adam Equipment cung cấp giải pháp mạnh mẽ và an toàn để cân các vật nặng, lơ lửng trong các hoạt động sản xuất và vận chuyển công nghiệp. Chúng có móc và cùm xoay giúp tăng cường tính linh hoạt và màn hình LED sáng để sử dụng ngoài trời.

Cân cần cẩu Adam Equipment

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Adam Equipment tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân bàn Adam Equipment, Cân sàn, Cân cần cẩu, Lực kế Adam Equipment,….

Cân cần cẩu Adam Equipment cung cấp giải pháp mạnh mẽ và an toàn để cân các vật nặng, lơ lửng trong các hoạt động sản xuất và vận chuyển công nghiệp. Chúng có móc và cùm xoay giúp tăng cường tính linh hoạt và màn hình LED sáng để sử dụng ngoài trời.

Cân công nghiệp Adam Equipment

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Kern tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân phân tích Kern, Cân công nghiệp Kern, Cân y tế Kern, Cân phòng thí nghiệm Kern, Cân sấy ẩm Kern, Cân kỹ thuật số,….

KERN Việt Nam là nhà sản xuất các loại cân thí nghiệm,cân phân tích và thiết bị quang học của Đức với nhiều năm kinh nghiệm và hệ thống các đại lý phân phối trên toàn thế giới. Dòng sản phẩm mới nhất của Kern là dòng sản phẩm kính hiển vi bao gồm:  Kính hiển vi sinh học KERN, Kính hiển vi soi nổi KERN , Kính hiển vi phân cực KERN, Kính hiển vi huỳnh quang KERN,…

Cân công nghiệp Kern

Trong hơn 40 năm, A&D Weighing Việt Nam đã cung cấp các thiết bị đo lường tiên tiến và chính xác cho nhiều thị trường khác nhau bao gồm Nghiên cứu, Bảo vệ Công nghiệp, Trang sức và Chế biến Thực phẩm. Là một trong những cái tên đáng tin cậy khi nói đến đo lường chính xác và kiểm tra sản phẩm.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối A&D Weighing tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân kỹ thuật số A&D Weighing, Cân phòng thí nghiệm, Hệ thống cân, Cân điện tử A&D Weighing, Bộ điều khiển cân,….

Cân điện tử A&D Weighing

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Kern tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân phân tích Kern, Cân công nghiệp Kern, Cân y tế Kern, Cân phòng thí nghiệm Kern, Cân sấy ẩm Kern, Cân kỹ thuật số,….

KERN Việt Nam là nhà sản xuất các loại cân thí nghiệm,cân phân tích và thiết bị quang học của Đức với nhiều năm kinh nghiệm và hệ thống các đại lý phân phối trên toàn thế giới. Dòng sản phẩm mới nhất của Kern là dòng sản phẩm kính hiển vi bao gồm:  Kính hiển vi sinh học KERN, Kính hiển vi soi nổi KERN , Kính hiển vi phân cực KERN, Kính hiển vi huỳnh quang KERN,…

Cân điện tử Kern

Cân IWS Inscale Việt Nam có ứng dụng cân kiểm tra tích hợp với màn hình LED màu đỏ cũng như các giới hạn cao và thấp có thể điều chỉnh phù hợp cho các ứng dụng đóng gói theo dây chuyền. Cân dễ dàng đặt vừa vặn trên mặt bàn hoặc mặt bàn và bao gồm pin sạc bên trong, đĩa cân lớn và màn hình hiển thị phía trước và phía sau.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối IWS Inscale tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân sàn IWS Inscale, Cân bàn không thấm nước, Cân sàn chống thấm,….

Cân IWS Inscale Việt Nam

Trong hơn 40 năm, A&D Weighing Việt Nam đã cung cấp các thiết bị đo lường tiên tiến và chính xác cho nhiều thị trường khác nhau bao gồm Nghiên cứu, Bảo vệ Công nghiệp, Trang sức và Chế biến Thực phẩm. Là một trong những cái tên đáng tin cậy khi nói đến đo lường chính xác và kiểm tra sản phẩm.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối A&D Weighing tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân kỹ thuật số A&D Weighing, Cân phòng thí nghiệm, Hệ thống cân, Cân điện tử A&D Weighing, Bộ điều khiển cân,….

Cân kỹ thuật số A&D...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Kern tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân phân tích Kern, Cân công nghiệp Kern, Cân y tế Kern, Cân phòng thí nghiệm Kern, Cân sấy ẩm Kern, Cân kỹ thuật số,….

KERN Việt Nam là nhà sản xuất các loại cân thí nghiệm,cân phân tích và thiết bị quang học của Đức với nhiều năm kinh nghiệm và hệ thống các đại lý phân phối trên toàn thế giới. Dòng sản phẩm mới nhất của Kern là dòng sản phẩm kính hiển vi bao gồm:  Kính hiển vi sinh học KERN, Kính hiển vi soi nổi KERN , Kính hiển vi phân cực KERN, Kính hiển vi huỳnh quang KERN,…

Cân kỹ thuật số Kern

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Kern tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân phân tích Kern, Cân công nghiệp Kern, Cân y tế Kern, Cân phòng thí nghiệm Kern, Cân sấy ẩm Kern, Cân kỹ thuật số,….

KERN Việt Nam là nhà sản xuất các loại cân thí nghiệm,cân phân tích và thiết bị quang học của Đức với nhiều năm kinh nghiệm và hệ thống các đại lý phân phối trên toàn thế giới. Dòng sản phẩm mới nhất của Kern là dòng sản phẩm kính hiển vi bao gồm:  Kính hiển vi sinh học KERN, Kính hiển vi soi nổi KERN , Kính hiển vi phân cực KERN, Kính hiển vi huỳnh quang KERN,…

Cân phân tích Kern

Trong hơn 40 năm, A&D Weighing Việt Nam đã cung cấp các thiết bị đo lường tiên tiến và chính xác cho nhiều thị trường khác nhau bao gồm Nghiên cứu, Bảo vệ Công nghiệp, Trang sức và Chế biến Thực phẩm. Là một trong những cái tên đáng tin cậy khi nói đến đo lường chính xác và kiểm tra sản phẩm.

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối A&D Weighing tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân kỹ thuật số A&D Weighing, Cân phòng thí nghiệm, Hệ thống cân, Cân điện tử A&D Weighing, Bộ điều khiển cân,….

Cân phòng thí nghiệm A&D...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Kern tại Việt Nam chuyên cung cấp: Cân phân tích Kern, Cân công nghiệp Kern, Cân y tế Kern, Cân phòng thí nghiệm Kern, Cân sấy ẩm Kern, Cân kỹ thuật số,….

KERN Việt Nam là nhà sản xuất các loại cân thí nghiệm,cân phân tích và thiết bị quang học của Đức với nhiều năm kinh nghiệm và hệ thống các đại lý phân phối trên toàn thế giới. Dòng sản phẩm mới nhất của Kern là dòng sản phẩm kính hiển vi bao gồm:  Kính hiển vi sinh học KERN, Kính hiển vi soi nổi KERN , Kính hiển vi phân cực KERN, Kính hiển vi huỳnh quang KERN,…

Cân phòng thí nghiệm Kern

Hotline