Đèn UV Hanovia

Hiển thị một kết quả duy nhất

Đại Lý Hanovia Việt Nam được thành lập vào năm 1924 và dẫn đầu về phát triển công nghệ tia cực tím tia UV, đại lý đèn UV diệt khuẩn Hanovia cho các ngành công nghiệp, giảm thiểu việc sử dụng hóa chất. Ngoài ứng dụng đèn UV diệt khuẩn trong nước và dịch đường (syrup), đèn UV còn ứng dụng cho quá trình khử chlorine, khử Ozone, khử TOC. Chúng tôi hiểu những yêu cầu của khách hàng và luôn đáp ứng chất lượng ngoài mong đợi. Thông qua sự đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), như Trung tâm Ứng dụng UV là nơi chúng tôi nghiên cứu chế tạo và phát triển phần mềm, chúng tôi đã thiết kế và chế tạo để cho ra đời những bộ đèn UV chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn gắt gao của khách hàng trong suốt nhiều năm qua.

 

Đại Lý Hanovia luôn ý thức rằng việc phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và đèn UV diệt khuẩn của chúng tôi đã đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Những sản phẩm này đã được minh chứng về yếu tố chất lượng thông qua hàng ngàn bộ đèn UV diệt khuẩn đã được lắp đặt trên toàn thế giới. Từ những nhà máy bia rượu & nước giải khát đến những nhà máy dược phẩm, thủy sản hay hồ bơi, Hanovia đều cung cấp những giải pháp công nghệ đèn UV diệt khuẩn Hanovia tiên tiến nhất. Ngoài ra, Hanovia là công ty duy nhất có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ chăm sóc khách hàng tại những Quốc gia đang sử dụng đèn UV diệt khuẩn của chúng tôi.

Công nghệ đèn UV diệt...

Hanovia Việt Nam luôn ý thức rằng việc phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và Đèn UV diệt khuẩn Hanovia của chúng tôi đã đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Những sản phẩm này đã được minh chứng về yếu tố chất lượng thông qua hàng ngàn bộ đèn UV diệt khuẩn đã được lắp đặt trên toàn thế giới. Từ những nhà máy bia rượu & nước giải khát đến những nhà máy dược phẩm, thủy sản hay hồ bơi, Hanovia đều cung cấp những giải pháp công nghệ đèn UV diệt khuẩn Hanovia tiên tiến nhất. Ngoài ra, Đại lý Hanovia là công ty duy nhất có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ chăm sóc khách hàng tại những Quốc gia đang sử dụng đèn UV diệt khuẩn của chúng tôi.

Đại lý Đèn UV HANOVIA...

Đại Lý Hanovia Việt Nam được thành lập vào năm 1924 và dẫn đầu về phát triển công nghệ tia cực tím tia UV, đại lý đèn UV diệt khuẩn Hanovia cho các ngành công nghiệp, giảm thiểu việc sử dụng hóa chất. Ngoài ứng dụng đèn UV diệt khuẩn trong nước và dịch đường (syrup), đèn UV còn ứng dụng cho quá trình khử chlorine, khử Ozone, khử TOC. Chúng tôi hiểu những yêu cầu của khách hàng và luôn đáp ứng chất lượng ngoài mong đợi. Thông qua sự đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), như Trung tâm Ứng dụng UV là nơi chúng tôi nghiên cứu chế tạo và phát triển phần mềm, chúng tôi đã thiết kế và chế tạo để cho ra đời những bộ đèn UV chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn gắt gao của khách hàng trong suốt nhiều năm qua.

Đại lý Hanovia

Hanovia Việt Nam luôn ý thức rằng việc phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và Đèn UV diệt khuẩn Hanovia của chúng tôi đã đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Những sản phẩm này đã được minh chứng về yếu tố chất lượng thông qua hàng ngàn bộ đèn UV diệt khuẩn đã được lắp đặt trên toàn thế giới. Từ những nhà máy bia rượu & nước giải khát đến những nhà máy dược phẩm, thủy sản hay hồ bơi, Hanovia đều cung cấp những giải pháp công nghệ đèn UV diệt khuẩn Hanovia tiên tiến nhất. Ngoài ra, Đại lý Hanovia là công ty duy nhất có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ chăm sóc khách hàng tại những Quốc gia đang sử dụng đèn UV diệt khuẩn của chúng tôi.

Đại lý phân phối Hanovia...

Hanovia Việt Nam luôn ý thức rằng việc phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và Đèn UV diệt khuẩn Hanovia của chúng tôi đã đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Những sản phẩm này đã được minh chứng về yếu tố chất lượng thông qua hàng ngàn bộ đèn UV diệt khuẩn đã được lắp đặt trên toàn thế giới. Từ những nhà máy bia rượu & nước giải khát đến những nhà máy dược phẩm, thủy sản hay hồ bơi, Hanovia đều cung cấp những giải pháp công nghệ đèn UV diệt khuẩn Hanovia tiên tiến nhất. Ngoài ra, Đại lý Hanovia là công ty duy nhất có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ chăm sóc khách hàng tại những Quốc gia đang sử dụng đèn UV diệt khuẩn của chúng tôi.

Đèn cực tím UV Hanovia

Đại Lý Hanovia luôn ý thức rằng việc phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và đèn UV diệt khuẩn của chúng tôi đã đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Những sản phẩm này đã được minh chứng về yếu tố chất lượng thông qua hàng ngàn bộ đèn UV diệt khuẩn đã được lắp đặt trên toàn thế giới. Từ những nhà máy bia rượu & nước giải khát đến những nhà máy dược phẩm, thủy sản hay hồ bơi, Hanovia đều cung cấp những giải pháp công nghệ đèn UV diệt khuẩn Hanovia tiên tiến nhất. Ngoài ra, Hanovia là công ty duy nhất có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ chăm sóc khách hàng tại những Quốc gia đang sử dụng đèn UV diệt khuẩn của chúng tôi.

Đèn UV diệt khuẩn Hanovia

Hanovia Việt Nam luôn ý thức rằng việc phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và Đèn UV diệt khuẩn Hanovia của chúng tôi đã đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Những sản phẩm này đã được minh chứng về yếu tố chất lượng thông qua hàng ngàn bộ đèn UV diệt khuẩn đã được lắp đặt trên toàn thế giới. Từ những nhà máy bia rượu & nước giải khát đến những nhà máy dược phẩm, thủy sản hay hồ bơi, Hanovia đều cung cấp những giải pháp công nghệ đèn UV diệt khuẩn Hanovia tiên tiến nhất. Ngoài ra, Đại lý Hanovia là công ty duy nhất có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ chăm sóc khách hàng tại những Quốc gia đang sử dụng đèn UV diệt khuẩn của chúng tôi.

Đèn UV diệt khuẩn Hanovia

Hanovia Việt Nam luôn ý thức rằng việc phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và Đèn UV diệt khuẩn Hanovia của chúng tôi đã đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Những sản phẩm này đã được minh chứng về yếu tố chất lượng thông qua hàng ngàn bộ đèn UV diệt khuẩn đã được lắp đặt trên toàn thế giới. Từ những nhà máy bia rượu & nước giải khát đến những nhà máy dược phẩm, thủy sản hay hồ bơi, Hanovia đều cung cấp những giải pháp công nghệ đèn UV diệt khuẩn Hanovia tiên tiến nhất. Ngoài ra, Đại lý Hanovia là công ty duy nhất có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ chăm sóc khách hàng tại những Quốc gia đang sử dụng đèn UV diệt khuẩn của chúng tôi.

Đèn UV diệt khuẩn trong...

Hotline