Đèn UV LIT

Hiển thị một kết quả duy nhất

Đại lý phân phối UV LIT tại Việt Nam là Công ty của Đức với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khử trùng nước bằng tia cực tím.

Chúng tôi tham gia thiết kế, phát triển, sản xuất và lắp đặt Hệ thống đèn UV Lit trên toàn thế giới.

Khử trùng bằng tia cực tím thường được sử dụng cho các ứng dụng đô thị (nước uống, nước thải), công nghiệp (thực phẩm, đồ uống, dược phẩn) và thương mại (hồ bơi, nuôi cá).

Chúng tôi có trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất ở Đức và một số Công ty con ở Châu Âu, Châu Á…

Hiện nay, LIT UV Electro có hơn 170 nhà phân phối tại 44 quốc gia.

Chiếu tia cực tím UV...

Đại lý phân phối UV LIT tại Việt Nam là Công ty của Đức với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khử trùng nước bằng tia cực tím.

Chúng tôi tham gia thiết kế, phát triển, sản xuất và lắp đặt Hệ thống đèn UV Lit trên toàn thế giới.

Khử trùng bằng tia cực tím thường được sử dụng cho các ứng dụng đô thị (nước uống, nước thải), công nghiệp (thực phẩm, đồ uống, dược phẩn) và thương mại (hồ bơi, nuôi cá).

Chúng tôi có trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất ở Đức và một số Công ty con ở Châu Âu, Châu Á…

Hiện nay, LIT UV Electro có hơn 170 nhà phân phối tại 44 quốc gia.

Đại lý đèn UV LIT

Đại lý phân phối UV LIT tại Việt Nam là Công ty của Đức với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khử trùng nước bằng tia cực tím.

Chúng tôi tham gia thiết kế, phát triển, sản xuất và lắp đặt Hệ thống đèn UV Lit trên toàn thế giới.

Khử trùng bằng tia cực tím thường được sử dụng cho các ứng dụng đô thị (nước uống, nước thải), công nghiệp (thực phẩm, đồ uống, dược phẩn) và thương mại (hồ bơi, nuôi cá).

Chúng tôi có trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất ở Đức và một số Công ty con ở Châu Âu, Châu Á…

Hiện nay, LIT UV Electro có hơn 170 nhà phân phối tại 44 quốc gia.

Đại lý phân phối UV...

Đại lý phân phối UV LIT tại Việt Nam là Công ty của Đức với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khử trùng nước bằng tia cực tím.

Chúng tôi tham gia thiết kế, phát triển, sản xuất và lắp đặt Hệ thống đèn UV Lit trên toàn thế giới.

Khử trùng bằng tia cực tím thường được sử dụng cho các ứng dụng đô thị (nước uống, nước thải), công nghiệp (thực phẩm, đồ uống, dược phẩn) và thương mại (hồ bơi, nuôi cá).

Chúng tôi có trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất ở Đức và một số Công ty con ở Châu Âu, Châu Á…

Hiện nay, LIT UV Electro có hơn 170 nhà phân phối tại 44 quốc gia.

Đèn UV khử trùng không...

Đại lý phân phối UV LIT tại Việt Nam là Công ty của Đức với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khử trùng nước bằng tia cực tím.

Chúng tôi tham gia thiết kế, phát triển, sản xuất và lắp đặt Hệ thống đèn UV Lit trên toàn thế giới.

Khử trùng bằng tia cực tím thường được sử dụng cho các ứng dụng đô thị (nước uống, nước thải), công nghiệp (thực phẩm, đồ uống, dược phẩn) và thương mại (hồ bơi, nuôi cá).

Chúng tôi có trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất ở Đức và một số Công ty con ở Châu Âu, Châu Á…

Hiện nay, LIT UV Electro có hơn 170 nhà phân phối tại 44 quốc gia.

Đèn UV Lit Việt Nam

Đại lý phân phối UV LIT tại Việt Nam là Công ty của Đức với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khử trùng nước bằng tia cực tím.

Chúng tôi tham gia thiết kế, phát triển, sản xuất và lắp đặt Hệ thống đèn UV Lit trên toàn thế giới.

Khử trùng bằng tia cực tím thường được sử dụng cho các ứng dụng đô thị (nước uống, nước thải), công nghiệp (thực phẩm, đồ uống, dược phẩn) và thương mại (hồ bơi, nuôi cá).

Chúng tôi có trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất ở Đức và một số Công ty con ở Châu Âu, Châu Á…

Hiện nay, LIT UV Electro có hơn 170 nhà phân phối tại 44 quốc gia.

Hệ thống UV khử trùng...

Đại lý phân phối UV LIT tại Việt Nam là Công ty của Đức với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khử trùng nước bằng tia cực tím.

Chúng tôi tham gia thiết kế, phát triển, sản xuất và lắp đặt Hệ thống đèn UV Lit trên toàn thế giới.

Khử trùng bằng tia cực tím thường được sử dụng cho các ứng dụng đô thị (nước uống, nước thải), công nghiệp (thực phẩm, đồ uống, dược phẩn) và thương mại (hồ bơi, nuôi cá).

Chúng tôi có trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất ở Đức và một số Công ty con ở Châu Âu, Châu Á…

Hiện nay, LIT UV Electro có hơn 170 nhà phân phối tại 44 quốc gia.

LIT UV Electro

Đại lý phân phối UV LIT tại Việt Nam là Công ty của Đức với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khử trùng nước bằng tia cực tím.

Chúng tôi tham gia thiết kế, phát triển, sản xuất và lắp đặt Hệ thống đèn UV Lit trên toàn thế giới.

Khử trùng bằng tia cực tím thường được sử dụng cho các ứng dụng đô thị (nước uống, nước thải), công nghiệp (thực phẩm, đồ uống, dược phẩn) và thương mại (hồ bơi, nuôi cá).

Chúng tôi có trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất ở Đức và một số Công ty con ở Châu Âu, Châu Á…

Hiện nay, LIT UV Electro có hơn 170 nhà phân phối tại 44 quốc gia.

LIT Việt Nam

Hotline