Đèn UV Philips

Hiển thị một kết quả duy nhất

Đại lý Philip là một trong những đơn vị có bề dày phát triển trong lĩnh vực chiếu sáng, với hơn 130 năm hoạt động và 35 năm đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ UVC vào thiết bị chiếu sáng.

Đại lý đèn UV Philip Việt Nam đã cho ra mắt sản phẩm đèn khử trùng UV-C diệt khuẩn với khả năng diệt khuẩn, diệt virus trong không gian và bề mặt vật thể trong khoảng 6 giây kể từ khi đèn UVC Philips được bật.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Boston ở Mỹ đã chứng mình được rằng tia UV-C trên đèn bàn diệt khuẩn Philips có khả năng tiêu diệt virus SAR Covid-19 trong không khí và bề mặt vật thể

Các tính năng hiệu quả của thiết bị diệt khuẩn Philip

Hiệu quả cao với đèn Philips UV-C (254mm)

Thiết kế dạng khối sang trọng

Các thiết lập thời gian: 10 phút, 30 phút, 60 phút

Thông báo, sử dụng bằng giọng nói

Cảm biến microwave giúp phát hiện chuyển động trong bán kính 5m.

Đại lý đèn UV Philips

Đại lý Philips là một trong những đơn vị có bề dày phát triển trong lĩnh vực chiếu sáng, với hơn 130 năm hoạt động và 35 năm đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ UVC vào thiết bị chiếu sáng.

Đại lý đèn UV Philips Việt Nam đã cho ra mắt sản phẩm đèn khử trùng UV-C diệt khuẩn với khả năng diệt khuẩn, diệt virus trong không gian và bề mặt vật thể trong khoảng 6 giây kể từ khi đèn UVC Philips được bật.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Boston ở Mỹ đã chứng mình được rằng tia UV-C trên đèn bàn diệt khuẩn Philips có khả năng tiêu diệt virus SAR Covid-19 trong không khí và bề mặt vật thể

Đại lý phân phối Philips...

Đại lý Philips là một trong những đơn vị có bề dày phát triển trong lĩnh vực chiếu sáng, với hơn 130 năm hoạt động và 35 năm đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ UVC vào thiết bị chiếu sáng.

Đại lý đèn UV Philips Việt Nam đã cho ra mắt sản phẩm đèn khử trùng UV-C diệt khuẩn với khả năng diệt khuẩn, diệt virus trong không gian và bề mặt vật thể trong khoảng 6 giây kể từ khi đèn UVC Philips được bật.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Boston ở Mỹ đã chứng mình được rằng tia UV-C trên đèn bàn diệt khuẩn Philips có khả năng tiêu diệt virus SAR Covid-19 trong không khí và bề mặt vật thể

Đèn diệt khuẩn Philips

Đại lý Philip là một trong những đơn vị có bề dày phát triển trong lĩnh vực chiếu sáng, với hơn 130 năm hoạt động và 35 năm đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ UVC vào thiết bị chiếu sáng.

Đại lý đèn UV Philip Việt Nam đã cho ra mắt sản phẩm đèn khử trùng UV-C diệt khuẩn với khả năng diệt khuẩn, diệt virus trong không gian và bề mặt vật thể trong khoảng 6 giây kể từ khi đèn UVC Philips được bật.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Boston ở Mỹ đã chứng mình được rằng tia UV-C trên đèn bàn diệt khuẩn Philips có khả năng tiêu diệt virus SAR Covid-19 trong không khí và bề mặt vật thể

Thiết bị diệt khuẩn Philips

Đại lý Philips là một trong những đơn vị có bề dày phát triển trong lĩnh vực chiếu sáng, với hơn 130 năm hoạt động và 35 năm đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ UVC vào thiết bị chiếu sáng.

Đại lý đèn UV Philips Việt Nam đã cho ra mắt sản phẩm đèn khử trùng UV-C diệt khuẩn với khả năng diệt khuẩn, diệt virus trong không gian và bề mặt vật thể trong khoảng 6 giây kể từ khi đèn UVC Philips được bật.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Boston ở Mỹ đã chứng mình được rằng tia UV-C trên đèn bàn diệt khuẩn Philips có khả năng tiêu diệt virus SAR Covid-19 trong không khí và bề mặt vật thể

Thiết bị diệt khuẩn Philips

Hotline