Đèn UV Sankyo Denki

Hiển thị một kết quả duy nhất

Đại lý bóng đèn Sankyo Denki tại Việt Nam là công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Cơ chế hoạt động của Đèn diệt vi khuẩn UV cực tím Sankyo Denki:

Với tính năng rất ưu việt của sản phẩm, thiết bị “Đèn diệt khuẩn Sankyodenki” nhờ vào ánh sáng đặc biệt.

Đèn UV-A Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 315-400nm, chủ yếu được sử dụng cho ngành trong và củng cố được sử dụng tiêu diệt trùng lặp.

Đèn UV-B Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 280-315nm, được sử dụng trong một số loại thiết bị y tế và các loại polyme hoặc mùn.

Đèn UV-C Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 254, có khả năng khử trùng mạnh mẽ nên được ứng dụng để khử trùng nước, không khí, bề mặt đáp ứng cho các mọt thực phẩm, y tế.

Bóng đèn UV diệt khuẩn...

Đại lý bóng đèn Sankyo Denki tại Việt Nam là công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Cơ chế hoạt động của Đèn diệt vi khuẩn UV cực tím Sankyo Denki:

Với tính năng rất ưu việt của sản phẩm, thiết bị “Đèn diệt khuẩn Sankyodenki” nhờ vào ánh sáng đặc biệt.

Đèn UV-A Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 315-400nm, chủ yếu được sử dụng cho ngành trong và củng cố được sử dụng tiêu diệt trùng lặp.

Đèn UV-B Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 280-315nm, được sử dụng trong một số loại thiết bị y tế và các loại polyme hoặc mùn.

Đèn UV-C Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 254, có khả năng khử trùng mạnh mẽ nên được ứng dụng để khử trùng nước, không khí, bề mặt đáp ứng cho các mọt thực phẩm, y tế.

Đại lý phân phối Sankyo...

Đại lý bóng đèn Sankyo Denki tại Việt Nam là công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Cơ chế hoạt động của Đèn diệt vi khuẩn UV cực tím Sankyo Denki:

Với tính năng rất ưu việt của sản phẩm, thiết bị “Đèn diệt khuẩn Sankyodenki” nhờ vào ánh sáng đặc biệt.

Đèn UV-A Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 315-400nm, chủ yếu được sử dụng cho ngành trong và củng cố được sử dụng tiêu diệt trùng lặp.

Đèn UV-B Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 280-315nm, được sử dụng trong một số loại thiết bị y tế và các loại polyme hoặc mùn.

Đèn UV-C Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 254, có khả năng khử trùng mạnh mẽ nên được ứng dụng để khử trùng nước, không khí, bề mặt đáp ứng cho các mọt thực phẩm, y tế.

Đèn diệt vi khuẩn UV...

Đại lý bóng đèn Sankyo Denki tại Việt Nam là công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Cơ chế hoạt động của Đèn diệt vi khuẩn UV cực tím Sankyo Denki:

Với tính năng rất ưu việt của sản phẩm, thiết bị “Đèn diệt khuẩn Sankyodenki” nhờ vào ánh sáng đặc biệt.

Đèn UV-A Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 315-400nm, chủ yếu được sử dụng cho ngành trong và củng cố được sử dụng tiêu diệt trùng lặp.

Đèn UV-B Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 280-315nm, được sử dụng trong một số loại thiết bị y tế và các loại polyme hoặc mùn.

Đèn UV-C Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 254, có khả năng khử trùng mạnh mẽ nên được ứng dụng để khử trùng nước, không khí, bề mặt đáp ứng cho các mọt thực phẩm, y tế.

Đèn Sankyodenki Việt Nam

Đại lý bóng đèn Sankyo Denki tại Việt Nam là công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Cơ chế hoạt động của Đèn diệt vi khuẩn UV cực tím Sankyo Denki:

Với tính năng rất ưu việt của sản phẩm, thiết bị “Đèn diệt khuẩn Sankyodenki” nhờ vào ánh sáng đặc biệt.

Đèn UV-A Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 315-400nm, chủ yếu được sử dụng cho ngành trong và củng cố được sử dụng tiêu diệt trùng lặp.

Đèn UV-B Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 280-315nm, được sử dụng trong một số loại thiết bị y tế và các loại polyme hoặc mùn.

Đèn UV-C Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 254, có khả năng khử trùng mạnh mẽ nên được ứng dụng để khử trùng nước, không khí, bề mặt đáp ứng cho các mọt thực phẩm, y tế.

Đèn UV-A Sankyodenki

Đại lý bóng đèn Sankyo Denki tại Việt Nam là công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Cơ chế hoạt động của Đèn diệt vi khuẩn UV cực tím Sankyo Denki:

Với tính năng rất ưu việt của sản phẩm, thiết bị “Đèn diệt khuẩn Sankyodenki” nhờ vào ánh sáng đặc biệt.

Đèn UV-A Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 315-400nm, chủ yếu được sử dụng cho ngành trong và củng cố được sử dụng tiêu diệt trùng lặp.

Đèn UV-B Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 280-315nm, được sử dụng trong một số loại thiết bị y tế và các loại polyme hoặc mùn.

Đèn UV-C Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 254, có khả năng khử trùng mạnh mẽ nên được ứng dụng để khử trùng nước, không khí, bề mặt đáp ứng cho các mọt thực phẩm, y tế.

Đèn UV-B Sankyodenki

Đại lý bóng đèn Sankyo Denki tại Việt Nam là công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Cơ chế hoạt động của Đèn diệt vi khuẩn UV cực tím Sankyo Denki:

Với tính năng rất ưu việt của sản phẩm, thiết bị “Đèn diệt khuẩn Sankyodenki” nhờ vào ánh sáng đặc biệt.

Đèn UV-A Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 315-400nm, chủ yếu được sử dụng cho ngành trong và củng cố được sử dụng tiêu diệt trùng lặp.

Đèn UV-B Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 280-315nm, được sử dụng trong một số loại thiết bị y tế và các loại polyme hoặc mùn.

Đèn UV-C Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 254, có khả năng khử trùng mạnh mẽ nên được ứng dụng để khử trùng nước, không khí, bề mặt đáp ứng cho các mọt thực phẩm, y tế.

Đèn UV-C Sankyodenki

Đại lý bóng đèn Sankyo Denki tại Việt Nam là công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Cơ chế hoạt động của Đèn diệt vi khuẩn UV cực tím Sankyo Denki:

Với tính năng rất ưu việt của sản phẩm, thiết bị “Đèn diệt khuẩn Sankyodenki” nhờ vào ánh sáng đặc biệt.

Đèn UV-A Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 315-400nm, chủ yếu được sử dụng cho ngành trong và củng cố được sử dụng tiêu diệt trùng lặp.

Đèn UV-B Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 280-315nm, được sử dụng trong một số loại thiết bị y tế và các loại polyme hoặc mùn.

Đèn UV-C Sankyodenki có bước sóng ánh sáng cực tím 254, có khả năng khử trùng mạnh

Thiết bị diệt khuẩn Sankyodenki

Hotline