Đèn UV Shann Chih

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Shann Chih tại Việt Nam chuyên cung cấp bóng đèn cực tím Shann Chih công suất bóng 21W – 41W.

Đặc điểm kỉ thuật của Đèn UV  Shann Chih Taiwan

– Diệt khuẩn và các bào tử trong nước và dung dịch lỏng với bước sóng mạnh nhất trong khoảng 250-270nm.

– Bởi vì dòng thủy ngân cộng hưởng là 2537A, đèn diệt khuẩn UV Shann Chih có thể tạo ra ánh sáng cực tím 254nm, vi khuẩn và virus bị làm thoái hóa DNA và RNAV, các tế bào không thể tái tạo qua đó tạo hiệu quả khử trùng diệt khuẩn.

Bóng đèn cực tím Shann...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Shann Chih tại Việt Nam chuyên cung cấp bóng đèn cực tím Shann Chih công suất bóng 21W – 41W.

Đặc điểm kỉ thuật của Đèn UV Shann Chih Taiwan

– Diệt khuẩn và các bào tử trong nước và dung dịch lỏng với bước sóng mạnh nhất trong khoảng 250-270nm.

– Bởi vì dòng thủy ngân cộng hưởng là 2537A, đèn diệt khuẩn UV Shann Chih có thể tạo ra ánh sáng cực tím 254nm, vi khuẩn và virus bị làm thoái hóa DNA và RNAV, các tế bào không thể tái tạo qua đó tạo hiệu quả khử trùng diệt khuẩn.

Đại lý đèn UV Shann...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Shann Chih tại Việt Nam chuyên cung cấp bóng đèn cực tím Shann Chih công suất bóng 21W – 41W.

Đặc điểm kỉ thuật của Đèn UV Shann Chih Taiwan

– Diệt khuẩn và các bào tử trong nước và dung dịch lỏng với bước sóng mạnh nhất trong khoảng 250-270nm.

– Bởi vì dòng thủy ngân cộng hưởng là 2537A, đèn diệt khuẩn UV Shann Chih có thể tạo ra ánh sáng cực tím 254nm, vi khuẩn và virus bị làm thoái hóa DNA và RNAV, các tế bào không thể tái tạo qua đó tạo hiệu quả khử trùng diệt khuẩn.

Đại lý Shann Chih Việt...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Shann Chih tại Việt Nam chuyên cung cấp bóng đèn cực tím Shann Chih công suất bóng 21W – 41W.

Đặc điểm kỉ thuật của Đèn UV Shann Chih Taiwan

– Diệt khuẩn và các bào tử trong nước và dung dịch lỏng với bước sóng mạnh nhất trong khoảng 250-270nm.

– Bởi vì dòng thủy ngân cộng hưởng là 2537A, đèn diệt khuẩn UV Shann Chih có thể tạo ra ánh sáng cực tím 254nm, vi khuẩn và virus bị làm thoái hóa DNA và RNAV, các tế bào không thể tái tạo qua đó tạo hiệu quả khử trùng diệt khuẩn.

Đèn diệt khuẩn UV Shann...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Shann Chih tại Việt Nam chuyên cung cấp bóng đèn cực tím Shann Chih công suất bóng 21W – 41W.

Đặc điểm kỉ thuật của Đèn UV Shann Chih Taiwan

– Diệt khuẩn và các bào tử trong nước và dung dịch lỏng với bước sóng mạnh nhất trong khoảng 250-270nm.

– Bởi vì dòng thủy ngân cộng hưởng là 2537A, đèn diệt khuẩn UV Shann Chih có thể tạo ra ánh sáng cực tím 254nm, vi khuẩn và virus bị làm thoái hóa DNA và RNAV, các tế bào không thể tái tạo qua đó tạo hiệu quả khử trùng diệt khuẩn.

Đèn UV cực tím Shann...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Shann Chih tại Việt Nam chuyên cung cấp bóng đèn cực tím Shann Chih công suất bóng 21W – 41W.

Đặc điểm kỉ thuật của Đèn UV Shann Chih Taiwan

– Diệt khuẩn và các bào tử trong nước và dung dịch lỏng với bước sóng mạnh nhất trong khoảng 250-270nm.

– Bởi vì dòng thủy ngân cộng hưởng là 2537A, đèn diệt khuẩn UV Shann Chih có thể tạo ra ánh sáng cực tím 254nm, vi khuẩn và virus bị làm thoái hóa DNA và RNAV, các tế bào không thể tái tạo qua đó tạo hiệu quả khử trùng diệt khuẩn.

Đèn UV Shann Chih Taiwan

Hotline