Động cơ Cutler Hammer

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Cutler Hammer tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ ngắt mạch Cutler Hammer, Thiết bị chuyển mạch, Thiết bị chống sét, Động cơ điện chuyển mạch Cutler Hammer, Bộ chuyển mạch điện,…

Bộ bảo vệ mạch động cơ Cutler Hammer (MCP), Kiểu khung J, Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Bộ phận ngắt từ tính không thể hoán đổi cho nhau, Chỉ tức thời, 250 Ampe, 3 cực, Cài đặt chuyến đi 1125-2250, Kích thước bộ khởi động Nema 5, Ampe dòng điện đầy tải của động cơ 86,6 -183.6, Tiêu chuẩn đầu cuối không nhôm, 600VAC, 250VDC Tối đa.

Bộ bảo vệ mạch động...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Cutler Hammer tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ ngắt mạch Cutler Hammer, Thiết bị chuyển mạch, Thiết bị chống sét, Động cơ điện chuyển mạch Cutler Hammer, Bộ chuyển mạch điện,…

Bộ bảo vệ mạch động cơ Cutler Hammer (MCP), Kiểu khung J, Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Bộ phận ngắt từ tính không thể hoán đổi cho nhau, Chỉ tức thời, 250 Ampe, 3 cực, Cài đặt chuyến đi 1125-2250, Kích thước bộ khởi động Nema 5, Ampe dòng điện đầy tải của động cơ 86,6 -183.6, Tiêu chuẩn đầu cuối không nhôm, 600VAC, 250VDC Tối đa.

Bộ chuyển mạch điện Cutler...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Cutler Hammer tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ ngắt mạch Cutler Hammer, Thiết bị chuyển mạch, Thiết bị chống sét, Động cơ điện chuyển mạch Cutler Hammer, Bộ chuyển mạch điện,…

Bộ bảo vệ mạch động cơ Cutler Hammer (MCP), Kiểu khung J, Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Bộ phận ngắt từ tính không thể hoán đổi cho nhau, Chỉ tức thời, 250 Ampe, 3 cực, Cài đặt chuyến đi 1125-2250, Kích thước bộ khởi động Nema 5, Ampe dòng điện đầy tải của động cơ 86,6 -183.6, Tiêu chuẩn đầu cuối không nhôm, 600VAC, 250VDC Tối đa.

Bộ ngắt mạch Cutler Hammer

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Cutler Hammer tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ ngắt mạch Cutler Hammer, Thiết bị chuyển mạch, Thiết bị chống sét, Động cơ điện chuyển mạch Cutler Hammer, Bộ chuyển mạch điện,…

Bộ bảo vệ mạch động cơ Cutler Hammer (MCP), Kiểu khung J, Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Bộ phận ngắt từ tính không thể hoán đổi cho nhau, Chỉ tức thời, 250 Ampe, 3 cực, Cài đặt chuyến đi 1125-2250, Kích thước bộ khởi động Nema 5, Ampe dòng điện đầy tải của động cơ 86,6 -183.6, Tiêu chuẩn đầu cuối không nhôm, 600VAC, 250VDC Tối đa.

Cutler Hammer Việt Nam

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Cutler Hammer tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ ngắt mạch Cutler Hammer, Thiết bị chuyển mạch, Thiết bị chống sét, Động cơ điện chuyển mạch Cutler Hammer, Bộ chuyển mạch điện,…

Bộ bảo vệ mạch động cơ Cutler Hammer (MCP), Kiểu khung J, Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Bộ phận ngắt từ tính không thể hoán đổi cho nhau, Chỉ tức thời, 250 Ampe, 3 cực, Cài đặt chuyến đi 1125-2250, Kích thước bộ khởi động Nema 5, Ampe dòng điện đầy tải của động cơ 86,6 -183.6, Tiêu chuẩn đầu cuối không nhôm, 600VAC, 250VDC Tối đa.

Đại lý phân phối Cutler...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Cutler Hammer tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ ngắt mạch Cutler Hammer, Thiết bị chuyển mạch, Thiết bị chống sét, Động cơ điện chuyển mạch Cutler Hammer, Bộ chuyển mạch điện,…

Bộ bảo vệ mạch động cơ Cutler Hammer (MCP), Kiểu khung J, Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Bộ phận ngắt từ tính không thể hoán đổi cho nhau, Chỉ tức thời, 250 Ampe, 3 cực, Cài đặt chuyến đi 1125-2250, Kích thước bộ khởi động Nema 5, Ampe dòng điện đầy tải của động cơ 86,6 -183.6, Tiêu chuẩn đầu cuối không nhôm, 600VAC, 250VDC Tối đa.

Động cơ điện chuyển mạch...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Cutler Hammer tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ ngắt mạch Cutler Hammer, Thiết bị chuyển mạch, Thiết bị chống sét, Động cơ điện chuyển mạch Cutler Hammer, Bộ chuyển mạch điện,…

Bộ bảo vệ mạch động cơ Cutler Hammer (MCP), Kiểu khung J, Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Bộ phận ngắt từ tính không thể hoán đổi cho nhau, Chỉ tức thời, 250 Ampe, 3 cực, Cài đặt chuyến đi 1125-2250, Kích thước bộ khởi động Nema 5, Ampe dòng điện đầy tải của động cơ 86,6 -183.6, Tiêu chuẩn đầu cuối không nhôm, 600VAC, 250VDC Tối đa.

Nhà cung cấp Cutler Hammer...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Cutler Hammer tại Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ ngắt mạch Cutler Hammer, Thiết bị chuyển mạch, Thiết bị chống sét, Động cơ điện chuyển mạch Cutler Hammer, Bộ chuyển mạch điện,…

Bộ bảo vệ mạch động cơ Cutler Hammer (MCP), Kiểu khung J, Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Bộ phận ngắt từ tính không thể hoán đổi cho nhau, Chỉ tức thời, 250 Ampe, 3 cực, Cài đặt chuyến đi 1125-2250, Kích thước bộ khởi động Nema 5, Ampe dòng điện đầy tải của động cơ 86,6 -183.6, Tiêu chuẩn đầu cuối không nhôm, 600VAC, 250VDC Tối đa.

Thiết bị chống sét Cutler...

Hotline