Rơ le an toàn Altech Corp

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Altech Corp Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ ngắt mạch Altech Corp, Công tắc ngắt kết nối, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến cảm ứng, Công tắc chân, Rơ le an toàn Altech Corp, Công tắc an toàn,….

Cảm biến tiệm cận Altech Corp có sẵn điện áp DC (PNP và NPN), AC và AC/DC với các tiếp điểm đầu ra thường mở và thường đóng, ở cấu hình lắp phẳng và không phẳng. Chúng có sẵn ở các kiểu Hình trụ, Giới hạn, Khối và Vòng.

Altech Corp Việt Nam

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Altech Corp Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ ngắt mạch Altech Corp, Công tắc ngắt kết nối, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến cảm ứng, Công tắc chân, Rơ le an toàn Altech Corp, Công tắc an toàn,….

Cảm biến tiệm cận Altech Corp có sẵn điện áp DC (PNP và NPN), AC và AC/DC với các tiếp điểm đầu ra thường mở và thường đóng, ở cấu hình lắp phẳng và không phẳng. Chúng có sẵn ở các kiểu Hình trụ, Giới hạn, Khối và Vòng.

Đại lý phân phối Altech...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Altech Corp Việt Nam chuyên cung cấp: Bộ ngắt mạch Altech Corp, Công tắc ngắt kết nối, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến cảm ứng, Công tắc chân, Rơ le an toàn Altech Corp, Công tắc an toàn,….

Cảm biến tiệm cận Altech Corp có sẵn điện áp DC (PNP và NPN), AC và AC/DC với các tiếp điểm đầu ra thường mở và thường đóng, ở cấu hình lắp phẳng và không phẳng. Chúng có sẵn ở các kiểu Hình trụ, Giới hạn, Khối và Vòng.

Rơ le an toàn Altech...

Hotline