Rơ le CIT

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối CIT Relay tại Việt Nam chuyên cung cấp Thiết bị chuyển mạch CIT, Rơ le trạng thái rắn, Công tắc điện cơ CIT, Rơ le chuyển mạch CIT, Công tắc nút bấm CIT, Công tắc nút nhấn,….

Công tắc nút nhấn CIT – Thường được sử dụng trong các ứng dụng thương mại, gia dụng, tự động hóa công nghiệp, thiết bị thử nghiệm và ô tô, một số ứng dụng do cấu trúc bền và vòng đời lâu dài của chúng. Cung cấp mọi thứ từ công tắc nút nhấn, trượt, xúc giác, bật tắt, phím, DIP và rocker với các kích cỡ từ cực nhỏ trở lên gắn trên bề mặt, gắn bảng điều khiển, góc vuông và nhiều tùy chọn khác bao gồm cả đèn chiếu sáng.

CIT Relay Việt Nam

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối CIT Relay tại Việt Nam chuyên cung cấp Thiết bị chuyển mạch CIT, Rơ le trạng thái rắn, Công tắc điện cơ CIT, Rơ le chuyển mạch CIT, Công tắc nút bấm CIT, Công tắc nút nhấn,….

Công tắc nút nhấn CIT – Thường được sử dụng trong các ứng dụng thương mại, gia dụng, tự động hóa công nghiệp, thiết bị thử nghiệm và ô tô, một số ứng dụng do cấu trúc bền và vòng đời lâu dài của chúng. Cung cấp mọi thứ từ công tắc nút nhấn, trượt, xúc giác, bật tắt, phím, DIP và rocker với các kích cỡ từ cực nhỏ trở lên gắn trên bề mặt, gắn bảng điều khiển, góc vuông và nhiều tùy chọn khác bao gồm cả đèn chiếu sáng.

Đại lý phân phối CIT...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối CIT Relay tại Việt Nam chuyên cung cấp Thiết bị chuyển mạch CIT, Rơ le trạng thái rắn, Công tắc điện cơ CIT, Rơ le chuyển mạch CIT, Công tắc nút bấm CIT, Công tắc nút nhấn,….

Công tắc nút nhấn CIT – Thường được sử dụng trong các ứng dụng thương mại, gia dụng, tự động hóa công nghiệp, thiết bị thử nghiệm và ô tô, một số ứng dụng do cấu trúc bền và vòng đời lâu dài của chúng. Cung cấp mọi thứ từ công tắc nút nhấn, trượt, xúc giác, bật tắt, phím, DIP và rocker với các kích cỡ từ cực nhỏ trở lên gắn trên bề mặt, gắn bảng điều khiển, góc vuông và nhiều tùy chọn khác bao gồm cả đèn chiếu sáng.

Rơ le chuyển mạch CIT

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối CIT Relay tại Việt Nam chuyên cung cấp Thiết bị chuyển mạch CIT, Rơ le trạng thái rắn, Công tắc điện cơ CIT, Rơ le chuyển mạch CIT, Công tắc nút bấm CIT, Công tắc nút nhấn,….

Công tắc nút nhấn CIT – Thường được sử dụng trong các ứng dụng thương mại, gia dụng, tự động hóa công nghiệp, thiết bị thử nghiệm và ô tô, một số ứng dụng do cấu trúc bền và vòng đời lâu dài của chúng. Cung cấp mọi thứ từ công tắc nút nhấn, trượt, xúc giác, bật tắt, phím, DIP và rocker với các kích cỡ từ cực nhỏ trở lên gắn trên bề mặt, gắn bảng điều khiển, góc vuông và nhiều tùy chọn khác bao gồm cả đèn chiếu sáng.

Rơ le trạng thái rắn...

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối CIT Relay tại Việt Nam chuyên cung cấp Thiết bị chuyển mạch CIT, Rơ le trạng thái rắn, Công tắc điện cơ CIT, Rơ le chuyển mạch CIT, Công tắc nút bấm CIT, Công tắc nút nhấn,….

Công tắc nút nhấn CIT – Thường được sử dụng trong các ứng dụng thương mại, gia dụng, tự động hóa công nghiệp, thiết bị thử nghiệm và ô tô, một số ứng dụng do cấu trúc bền và vòng đời lâu dài của chúng. Cung cấp mọi thứ từ công tắc nút nhấn, trượt, xúc giác, bật tắt, phím, DIP và rocker với các kích cỡ từ cực nhỏ trở lên gắn trên bề mặt, gắn bảng điều khiển, góc vuông và nhiều tùy chọn khác bao gồm cả đèn chiếu sáng.

Thiết bị chuyển mạch CIT

Hotline