Krohne cung cấp các giải pháp đo lường và đo lường quy trình. Krohne phục vụ thị trường công nghiệp chủ chốt trên toàn thế giới với các sản phẩm công nghệ tiên tiến và các giải pháp đo lường. Cho dù ngành công nghiệp hóa chất hay thực phẩm, ngành công nghiệp nước, dầu và khí đốt, hoặc các ngành công nghiệp dược phẩm, Krohne cung cấp cho bạn công cụ phù hợp cho gần như mọi chất và môi trường.

Đại lý Krohne Việt Nam