Xy lanh khí nén Bimba cung cấp các xy lanh và các cơ cấu chấp hành (thẳng hay xoay) tác động bằng khí nén theo tiêu chuẩn hệ mét (metric) hoặc theo NFPA (tiêu chuẩn Mỹ). XILANH KHÍ NÉN (USA) BIMBA là hãng chuyên sản xuất xylanh khí nén. Bao gồm các chủng loại: – Dòng xilanh thông dụng: Original Line Cylinders ..

Xy lanh khí nén Bimba