Aventics sản phẩm bao gồm: khí nén và điện khí nén van và định vị, pneumatic fieldbus đa dạng hệ thống, cylinders khí nén và thủy lực, thiết bị truyền động điều khiển khí nén và hệ thống điều khiển, chuẩn bị không khí, absorbers sốc công nghiệp, phụ kiện khí nén và ống, máy hút chân không, ly hút, không tiếp xúc các thiết bị truyền tải điện, điều khiển truyền tải điện tử, điều khiển bằng thủy lực bằng khí nén và điện tử, và chuỗi răng đảo ngược

Đại lý Aventics Việt Nam

Chuyên gia cung cấp các thiết bị lượng cao như : Van bướm Hsing, van bi Hsing, van cửa Hsing cũng như tất cả các bộ phận máy móc, … vv. Luôn nâng cao tính chuyên nghiệp cao, chất lượng cao, hiệu quả cao và dịch vụ khách hàng theo định hướng, và theo đuổi sự đổi mới kỹ thuật và cải tiến chất lượng.

Đại lý Hsing việt Nam

Chuyên gia cung cấp các thiết bị: Bộ điều khiển Sauter, Bộ truyền nhiệt Sauter, thiết bị truyền động Sauter,Van điều khiển Sauter, cảm biến Sauter,… chuyên gia cung cấp các thiết bị chính hãng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Đại lý Sauter Việt Nam