mau dailyphanphoivn.com

Bóng đèn Diệt Khuẩn UV Sankyodenki Việt Nam

Đại lý Bóng đèn uv diệt khuẩn Sankyo Denki tại Việt Nam chuyên gia cung cấp, phân phối, thi công lắp đặt, tư vấn hổ trợ: Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki khử trùng không khí, Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki khử trùng bề mặt của vật liệu khác nhau Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki khử trùng  nước hoặc chất lỏng cho các nhà máy thực phẩm, nhà máy thủy sản, nhà hàng khách sạn, kho đông lanh.  Bóng đèn UV Sankyodenki được công ty Hoàng Thiên Phát làm đại lý phân phối, cung cấp Bóng đèn uv diệt khuẩn, thiết bị diệt khuẩn sankyo denki Bóng đèn uv diệt khuẩn Sankyo Denki.

Đèn Sankyodenky diệt côn trùng trong Sản xuất: Các loại đèn diệt cỏ phát ra một lượng lớn các tia cực tím 253.7nm (nanomet) có tác dụng diệt khuẩn tuyệt vời. Một lựa chọn lớn có sẵn với sản lượng cao và tuổi thọ bóng đèn dài để chúng có thể được sử dụng để khử trùng lọc không khí và nước.

Đèn Sankyodenki diệt trùng bằng Phương pháp ống: Những loại đèn này được sản xuất đặc biệt cho đèn châm hai ống để sử dụng trong nước hoặc chất lỏng. Chúng rất dễ sử dụng bởi vì chúng có cấu trúc ống đôi với bên ngoài của một chiếc đèn diệt trùng thẳng được đóng kín bằng thủy tinh thạch anh và một đế chỉ được sử dụng ở một phía. Chúng được thiết kế đặc biệt để chiếu sáng trong nước, có kích thước và đặc tính điện đặc biệt. Do đó, việc sử dụng một chấn lưu đặc biệt và người giữ đèn được yêu cầu. Tuy nhiên, chấn lưu cho GLD8MQ và GLD15MQ cũng giống như đối với đèn huỳnh quang nói chung. Để khử trùng nước (lỏng), chọn đèn diệt khuẩn thích hợp có tính đến nước, chiều sâu, tốc độ dòng chảy và thể tích, loại vi trùng.

Bóng đèn diệt khuẩn Sankyodenki cung cấp một số dòng sản phẩm cho các ứng dụng UV-B:  Đèn UV-B phát ra tia cực tím từ 280nm đến 360nm (ở đỉnh 306nm). Sự phân bố năng lượng quang phổ phù hợp để kiểm tra sức cản cực tím của sơn, chất dẻo và cao su. Chúng cũng được sử dụng cho các nguồn ánh sáng đặc biệt để kiểm tra và phân tích.

Ngoài ra bóng đèn UV Sankyo Denki được sử dụng cho nghành nông nghiệp: bóng đèn UV Sankyo Denki khử trùng chuông trại chăn nuôi bò dê heo gà và các loại chăn nuôi gia cầm với khã năng diệt khuẩn cao của bóng đèn UV Sankyo Denki làm hạn chế, tiêu diệt các loại vi khuẩn tạo mầm bệnh cho gia cầm.

Trong trồng trọt Bóng đèn UV Sankyo Denki phục vu diệt khuẩn cho các trang trại nấm, loại bỏ những vi khuẩn gẩy hạ cho quá trình cấy mô.

Chi tiết sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Một Số model về Bóng đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki được Công ty Hoàng Thiên Phát cung cấp, phân phối tại Việt Nam:

Đại lý Seametrics Việt Nam, Đại lý CROUZET Việt Nam, Đại lý Heidennhain Encoder Việt Nam, Đại lý Endress Hauser Việt Nam , Đại lý SICK sensor Việt Nam, Đại lý GEMS Sensor Việt Nam, Đại lý IFM Việt Nam, Đại lý ARI Việt Nam, Đại lý Aris Viet Nam, Đại lý Enerdis Việt Nam, Đại lý KFM Việt Nam, Đại lý BEI Encoder Việt Nam, Đại lý EIKO SOKKI Việt Nam, Đại lý ElectroCraft Việt Nam, Đại lý Pepperl Fuchs Việt Nam, Đại lý Itelcond Capacitor Việt Nam, Đại lý Detcon Việt Nam, Đại lý Oldhamgas Việt Nam, Đại lý Gmiuk Việt Nam, Đại lý KSR Kuebler Việt Nam, Đại lý CEI Loadcell Việt Nam, Đại lý Bijur Delimon Việt Nam, Đại lý Heidennhain Encoder Việt Nam, Đại lý Stucke Elektronik Việt Nam, Đại lý LOVATO Việt Nam , Đại lý Dresser Việt Nam, Đại lý GE Việt Nam, Đại lý Consolidated Việt Nam, Đại lý Pisco Việt Nam, Đại lý Refext Việt Nam, Đại lý Mettler Việt Nam, Đại lý NORGREN Valve Việt Nam , Đại lý Yokogawa Việt Nam, Đại lý Hach Việt Nam, Đại lý Meinsberg Việt Nam, Đại lý Softflow Việt Nam, Đại lý Schmidt Việt Nam, Đại lý Honsbere Việt Nam, Đại lý Hedland Việt Nam, Đại lý Hontzsch Việt Nam, Đại lý NITTO DENKO Việt Nam, Đại lý Laurence Scott Việt Nam, Đại lý SUMITOMO DRIVE Việt Nam , Đại lý FUJI Electric Việt Nam, Đại lý PAKER Việt Nam, Đại lý RKC Việt Nam, Đại lý NKS Việt Nam, Đại lý NEMICON Encoder Việt Nam

Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G6T5 Germicidal lamps G36T5/G5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G8T5 Germicidal lamps G36T5/4P
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T8 Germicidal lamps G55T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G15T8 Germicidal lamps G64T5L
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G20T10 Germicidal lamps G64T5/4P
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G25T8 Germicidal lamps GPX5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G30T8 Germicidal lamps GPX7
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G40T10 Germicidal lamps GPX9
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps GTL2 Germicidal lamps GPX11
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps GTL3 Germicidal lamps GPX13
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G7T5 Germicidal lamps GPL18/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5L Germicidal lamps GPL24/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5/4P Germicidal lamps GPL36/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G11T5 Germicidal lamps GPL55/K
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G14T5 Germicidal lamps GLK8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G14T5/4P Germicidal lamps GLD8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G16T5 Germicidal lamps GLD15MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G20T5 Ballast GEKF08100AB1 for GLK8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G22T5/436/Fa8 Ballast EDB08100AB1 for GLD8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G22T5/436/4P Ballast EDD15100AB1 for GLD15MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G36T5L Sorket for all double tube lamp 94400170
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G36T5/G5 UV-B lamp G4T5E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G36T5/4P UV-B lamp G6T5E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G55T8 UV-B lamp G8T5E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G64T5L UV-B lamp G15T8E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G64T5/4P UV-B lamp G20T10E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps GPX5 UV-B lamp G25T8E
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPX7 UV-B lamp G40T10E
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPX9 Blacklight blue lamps F4T5BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPX11 Blacklight blue lamps F6T5BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPX13 Blacklight blue lamps F8T5BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPL18/K Blacklight blue lamps F10T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPL24/K Blacklight blue lamps F15T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPL36/K Blacklight blue lamps F18T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GPL55/K Blacklight blue lamps F20T10BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GLK8MQ Blacklight blue lamps F20T10BLB/RS
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GLD8MQ Blacklight blue lamps F30T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps GLD15MQ Blacklight blue lamps F36T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Ballast GEKF08100AB1 for GLK8MQ Blacklight blue lamps F40T10BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Ballast EDB08100AB1 for GLD8MQ Blacklight blue lamps F40T10BLB/RS
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki Ballast EDD15100AB1 for GLD15MQ Blacklight lamps F4T5BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki Sorket for all double tube lamp 94400170 Blacklight lamps F6T5BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G4T5E Blacklight lamps F8T5BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G6T5E Blacklight lamps F10T8BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G8T5E Blacklight lamps F15T8BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G15T8E Blacklight lamps F20T10BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G20T10E Blacklight lamps F40T10BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G25T8E Compact blacklight blue lamps FPX5BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki UV-B lamp G40T10E Compact blacklight blue lamps FPX7BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F4T5BLB Compact blacklight blue lamps FPX9BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F6T5BLB Compact blacklight blue lamps FPX11BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F8T5BLB Compact blacklight blue lamps FPX13BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F10T8BLB Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F15T8BLB Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F18T8BLB Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F20T10BLB Compact blacklight blue lamps FPX7BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F20T10BLB/RS Compact blacklight blue lamps FPX9BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki Blacklight blue lamps F30T8BLB Compact blacklight blue lamps FPX11BLB
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight blue lamps F36T8BLB Compact blacklight blue lamps FPX13BLB
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight blue lamps F40T10BLB Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight blue lamps F40T10BLB/RS Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F4T5BL Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F6T5BL
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F8T5BL Germicidal lamps G4T5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F10T8BL Germicidal lamps G6T5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F15T8BL Germicidal lamps G8T5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F20T10BL Germicidal lamps G10T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Blacklight lamps F40T10BL Germicidal lamps G15T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX5BLB Germicidal lamps G20T10
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX7BLB Germicidal lamps G25T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX9BLB Germicidal lamps G30T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX11BLB Germicidal lamps G40T10
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX13BLB Germicidal lamps GTL2
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K Germicidal lamps GTL3
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K Germicidal lamps G7T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K Germicidal lamps G10T5L
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G4T5 Germicidal lamps G11T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G6T5 Germicidal lamps G14T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G8T5 Germicidal lamps G14T5/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T8 Germicidal lamps G16T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G15T8 Germicidal lamps G20T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G20T10 Germicidal lamps G22T5/436/Fa8
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G25T8 Germicidal lamps G22T5/436/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G30T8 Germicidal lamps G36T5L
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G40T10 Germicidal lamps G11T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps GTL2 Germicidal lamps G14T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps GTL3 Germicidal lamps G14T5/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G7T5 Germicidal lamps G16T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5L Germicidal lamps G20T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5/4P Germicidal lamps G22T5/436/Fa8
Đại lý đèn UV Sankyo denki Germicidal lamps G36T5L Germicidal lamps G22T5/436/4P