Đại lý Ferraz Shawmut tại Việt Nam

Đại lý cầu chì Ferraz Shawmut tại Việt Nam chuyên gia cung cấp, phân phối: cầu chì ống Ferraz Shawmut, cầu chì sứ Ferraz Shawmut, cầu chì khối Ferraz Shawmut, cầu chì dẹp Ferraz Shawmut, cầu chì kẹp Ferraz Shawmut, thiết bị đóng cắt Ferraz Shawmut. Một số model được Đại lý cầu chì Ferraz Shawmut tại Việt Nam

Chi tiết sản phẩm

Product Description

Chúng tôi duy trì hàng tồn kho rộng rãi trên trang web của cầu chì trực tiếp của nhà máy và các phụ kiện mang theo bảo hành do nhà sản xuất bảo hành. Điều này phân biệt chúng ta với các nguồn internet khác cung cấp các cầu chì dư thừa hoặc điều hòa, cả hai đều có thể gây nguy hiểm tiềm ẩn trong mạch điện. Để đọc thêm về cầu chì thặng dư hãy nhấp vào liên kết này từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Điện Quốc gia để xem xét thiệt hại do nước và thiết bị điện. Hình ảnh của một cầu chì cao áp không thành công, kết quả từ tiếp xúc với nước cũng được hiển thị. Nhiều cầu chì dư đã được tiếp xúc với nước từ ngồi bên ngoài không được bảo vệ sau khi bị loại bỏ bởi người sử dụng ban đầu.

A4BT1000 A30QS125-4 A100C100-40 TRS1/2R USM1I 64031J GAB30
A4BT1100 A30QS130-4 A100C110-40 TRS6/10R USM2 64033J GSR-V1/10
A4BT1200 A30QS150-4 A150C125-40 TRS8/10R USM2I 64051J GSR-V1/8
A4BT1400 A30QS150-4TI A150C130-40 TRS1R USM3 64053J GSR-V1/4
A4BT1500 A30QS175-4 A150C140-40 TRS1-1/8R USM3I 64061J GSR-V3/8
A4BT1600 A30QS200-4 A150C150-40 TRS1-1/4R USM3IN 64063J GSR-V1/2
A4BT1800 A30QS200-4TI A150C160-40 TRS1-4/10R USM3N 6631J GSR-V3/4
A4BT2000 A30QS225-4 A150C175-40 TRS1-1/2R USM4 6661J GSR-V1
A4BQ100 A30QS2501-4 A150C200-40 TRS1-6/10R USM4I 6663J GSR-V1-1/2
A4BQ150 A30QS250-4 A150C25-50 TRS1-8/10R USN 60305SJ GSR-V2
A4BQ200 A30QS300-4 A150C50-50 TRS2R USPTH2 60306SJ GSR-V2-1/2
A4BQ250 A30QS300-4TI A150C60-50 TRS2-1/4R USPTH3 60307SJ GSR-V3
A4BQ300 A30QS350-4 A150C75-50 TRS2-1/2R USPTH4 60308SJ GSR-V4
A4BQ350 A30QS400-4 A150C90-50 TRS2-8/10R A6D12R 60315SJ GSR-V5
A4BQ400 A30QS400-4IL A150C100-50 TRS3R A6D15R 60316SJ GSR-V7
A4BQ450 A30QS400-4TI A150C110-50 TRS3-2/10R A6D17-1/2R 60317SJ GSR-V10
A4BQ500 A30QS450-4 A150C120-50 TRS3-1/2R A6D20R 60318SJ GSR-V12
A4BQ600 A30QS500-4 A150C125-50 TRS4R A6D25R 60325SJ GSR-V15
A4BQ650 A30QS550-4 A150C130-50 TRS4-1/2R A6D30R 60326SJ GSB1/16
A4BQ700 A30QS600-4 A150C135-50 TRS5R A6D35R 60327SJ GSB8/100
A4BQ750 A30QS600-4TI A150C140-50 TRS5-6/10R A6D40R 60328SJ GSB1/10
A4BQ800 A30QS600-4IL A150C150-50 TRS6R A6D45R 60355SJ GSB1/8
A4BQ900 A30QS700-4 A150C160-50 TRS6-1/4R A6D50R 60356SJ GSB16/100
A4BQ1000 A30QS700-128 A150C165-50 TRS7R A6D60R 60357SJ GSB2/10
A4BQ1200 A30QS800-4 A150C175-50 TRS71/2R A6D70R 60358SJ GSB1/4
A4BQ1350 A30QS800-4IL A150C200-50 TRS8R A6D75R 61005SJ GSB315/1000
A4BQ1400 A30QS800-128 A250C25-10 TRS9R A6D80R 61006SJ GSB-V4/10
A4BQ1500 A30QS1000-128 A150C50-10 TRS10R A6D90R 61007SJ GSB1/2
A4BQ1600 A30QS1000-128IL A250C65-10 TRS12R A6D100R 61008SJ GSB630/1000
A4BQ1800 A30QS1200-128 A250C75-10 TRS15R A6D125R 70315 GSB8/10
A4BQ1900 A30QS1500-128 A250C80-10 TRS17-1/2R A6D150R 70316 GSB1
A4BQ2000 A30QS1500-128IL A250C100-10 TRS20R A6D175R 70317 GSB1-1/4
A4BQ2500 A30QS1600-128 A250C110-10 TRS25R A6D200R 70318 GSB1-6/10
A4BQ2501 A30QS2000-128 A250C125-10 TRS30R A6D225R 70325 GSB2
A4BQ3000 A30QS2000-128IL A250C135-10 TRS35R A6D250R 70326 GSB2-1/2
A4BQ3500 A30QS2500-128 A250C150-10 TRS40R A6D300R 70327 GSB3-15/100
A4BQ3800 A30QS2500-128IL A250C165-10 TRS45R A6D350R 70328 GSB4
A4BQ4000 A30QS3000-128 A250C175-10 TRS50R A6D400R 70355 GSB5
A4BQ5000 A30QS3500-128 A250C200-10 TRS60R A6D450R 70357 GSB6-3/10
A4BQ6000 A30QS3500-128IL A250C25-30 TRS70R A6D500R 70358 GSB8
A4BT200 A30QS4000-128 A250C50-30 TRS75R A6D600R 70656 GSB10
A4BT250 A30QS4500-128 A250C65-30 TRS80R A6D20R GDG1/16
A4BT300 A50QS35-4 A250C75-30 TRS100R A6D20R GDG8/100
A4BT350 A50QS40-4 A250C80-30 TRS110R A6D20R GDG1/10
A4BT400 A50QS50-4 A250C100-30 TRS125R A6D20R GDG1/8
A4BT450 A50QS60-4 A250C110-30 TRS150R HSRK70R GDG16/100
A4BT500 A50QS70-4 A250C125-30 TRS175R HSRK80R GDG2/10
A4BT600 A50QS80-4 A250C25-50 TRS200R HSRK90R GDG1/4
A4BT601 A50QS90-4 A250C50-50 TRS225R HSRK100R GDG315/1000
A4BT650 A50QS100-4 A250C65-50 TR3/10R HSRK110R GDG4/10
A4BT700 A50QS125-4 A250C75-50 TR4/10R HSRK125R GDG1/2
A4BT750 A50QS150-4 A250C80-50 TR1/2R HSRK150R GDG630/1000
A4BT800 A50QS175-4 A250C100-50 TR6/10R HSRK175R GDG8/10
A4BT900 A50QS200-4 A250C110-50 TR8/10R HSRK200R GDG1
A4BT1000 A50QS225-4 A250C125-50 TR1R HSRK225R GDG1-1/4
A4BT1000 A50QS250-4 A250C135-50 TR1-1/8R HSRK250R GDG1-6/10
A4BT1100 A50QS300-4 A250C150-50 TR1-1/4R HSRK300R GDG2
A4BT1200 A50QS350-4 A250C165-50 TR1-4/10R HSRK350R GDG2-1/2
A4BT1400 A50QS400-4 A250C175-50 TR1-1/2R HSRK400R GDG3-15/100
A4BT1500 A50QS450-4 A250C200-50 TR1-6/10R HSRK450R GDG4
A4BT1600 A50QS500-4 A300C50-10 TR1-8/10R HSRK500R GDG5
A4BT1800 A50QS600-4 A300C60-10 TR2R HSRK600R GDG6-3/10
A4BT2000 A50QS700-4 A300C75-10 TR2-1/4R HSRK100R GDG8
A4BQ100 A50QS800-4 A300C95-10 TR2-1/2R TR1/10R GDG10
A4BQ150 A50QS900-4 A300C100-10 TR2-8/10R TR1/8R SMG1/10
A4BQ200 A50QS1000-4 A300C115-10 TR3R TR15/100R SMG1/8
A4BQ250 A50QS1200-4 A300C125-10 TR3-2/10R TR2/10R SMG1/4
A4BQ300 A50P10-1 A300C130-10 TR3-1/2R TR1/4R SMG3/8
A4BQ400 A50P15-1 A300C150-10 TR4R A2D35R SMG1/2
A4BQ500 A50P20-1 A300C175-10 TR4-1/2R A2D40R SMG3/4
A4BQ600 A50P25-1 A300C50-20 TR5R A2D45R SMG1
A4BQ601 A50P30-1 A300C60-20 TR5-6/10R A2D50R SMG1-1/2
A4BQ650 A50P35-4 A300C75-20 TR6R A2D60R SMG2
A4BQ700 A50P40-4 A300C95-20 TR6-1/4R A2D70R SMG2-1/2
A4BQ750 A50P50-4 A300C100-20 TR7R A2D75R SMG3
A4BQ800 A50P60-4 A300C115-20 TR71/2R A2D80R SMG3-1/2
A4BQ900 A50P70-4 A300C125-20 TR8R A2D90R SMG4
A4BQ1000 A50P80-4 A300C130-20 TR9R A2D100R SMG5
A4BQ1200 A50P90-4 A300C150-20 TR10R A2D110R SMG6
A4BQ1350 A50P100-4 A300C175-20 TR12R A2D125R SMG7
A4BQ1400 A50P100-4TI A300C50-60 TR15R A2D150R SMG8
A4BQ1500 A50P125-4 A300C60-60 TR17-1/2R A2D175R SMG10
A4BQ1600 A50P125-4TA A300C75-60 TR20R A2D200R STG1/4
A4BQ1800 A50P125-4TI A300C100-60 TR25R A2D225R STG3/8
A4BQ1900 A50P150-4 A300C115-60 TR30R A2D250R STG1/2
A4BQ2000 A50P150-4TI A300C125-60 TR35R A2D300R STG6/10
A4BQ2500 A50P175-4 A300C130-60 TR40R A2D350R STG3/4
A4BQ2501 A50P175-4TI A300C150-60 TR45R A2D400R STG8/10
A4BQ3000 A50P200-4 A300C175-60 TR50R A2D450R STG1
A4BQ3500 A50P200-4TA A430C6-15 TR60R A2D500R STG1-1/4
A4BQ3800 A50P200-4TI A430C8-15 TR70R A2D600R STG1-1/2
A4BQ4000 A50P225-4 A430C10-15 TR80R A6D1/10R STG2
A4BQ5000 A50P250-4 A430C12-15 TR90R A6D15/100R STG2-1/2
A4BQ6000 A50P250-4TA A430C18-15 TR100R A6D2/10R STG3
ATDR1/4 A50P250-4TI A430C20-15 TR110R A6D1/4R STG3-1/2
ATDR1/2 A50P275-4 A430C25-15 TR125R A6D3/10R STG4
ATDR8/10 A50P300-4 A430C30-15 TR150R A6D4/10R STG5
ATDR1 A50P300-4TA A430C35-15 TR175R A6D1/2R STG6
ATDR1-1/8 A50P300-4TI A430C45-15 TR200R A6D6/10R STG7
ATDR1-1/4 A50P325-4 A430C50-15 TR225R A6D8/10R FSM44/100
ATDR1-4/10 A50P350-4 A430C65-15 TR250R A6D1R FSM11
ATDR1-1/2 A50P350-4TI A430C75-15 TR300R A6D1-1/8R FSM15
ATDR1-6/10 A50P400-4 A430C80-15 TR350R A6D1-1/4R A2K1R
ATDR1-8/10 A50P400-4Ta A430C90-15 TR400R A6D1-4/10R A2K3R
ATDR2 A50P400-4TI A430C100-15 A6K70R A6D1-6/10R A2K4R
ATDR2-1/4 A50P450-4 A430C6-70 A6K80R A6D1-8/10R A2K5R
ATDR2-1/2 A50P450-4TI A430C8-70 A6K90R A6D2R A2K6R
ATDR2-8/10 A50P500-4 A430C10-70 A6K100R A6D2-1/4R A2K8R
ATDR3 A50P500-4TI A430C12-70 A6K110R A6D2-1/2R A2K10R
ATDR3-2/10 A50P600-4 A430C18-70 A6K125R A6D2-8/10R A2K12R
ATDR3-1/2 A50P600-4TA A430C20-70 A6K150R A6D3R A2K15R
ATDR4 A50P600-4TI A430C25-70 A6K175R A6D3-2/10R A2K20R
ATDR4-1/2 A50P700-4 A430C30-70 A6K200R A6D3-1/2R A2K25R
ATDR5 A50P700-4TA A430C40-70 A6K225R A6D4R A2K30R
ATDR5-6/10 A50P700-4TI A430C50-70 A6K250R A6D4-1/2R A2K35R
ATDR6 A50P800-4 A430C65-70 A6K300R A6D5R A2K40R
ATDR6-1/4 A50P800-4TA A430C75-70 A6K350R A6D5-6/10R A2K45R
ATDR7 A50P800-4TI A430C80-70 A6K400R A6D6R A2K50R
ATDR7-1/2 A50P900-4 A430C90-70 A6K450R A6D6-1/4R A2K60R
ATDR8 A50P1000-4 A430C100-70 A6K500R A6D7R A2K70R
ATDR9 A50P1200-4 A550C6-15 A6K600R A6D8R A2K80R
ATDR10 A50P1200-4TI A550C8-15 A2D1/10R A6D9R A2K90R
ATDR12 A60X1-1 A550C10-15 A2D15/100R A6D10R A2K100R
ATDR15 A60X2-1 A550C12-15 A2D2/10R A25Z2-2 A2K110R
ATDR17-1/2 A60X3-1 A550C18-15 A2D1/4R A25Z3-2 A2K125R
ATDR20 A60X4-1 A550C20-15 A2D3/10R A25Z4-2 A2K150R
ATDR25 A60X5-1 A550C25-15 A2D4/10R A25Z5-2 A2K175R
ATDR30 A60X6-1 A550C30-15 A2D1/2R A25Z8-2 A2K175R
ATQR1/10 A60X7-1 A550C35-15 A2D6/10R A25Z10-2 A2K200R
ATQR1/8 A60X8-1 A550C40-15 A2D8/10R A25Z12-2 A2K225R
ATQR3/16 A60X9-1 A550C50-15 A2D1R A25Z15-2 A2K250R
ATQR2/10 A60X10-1 A550C65-15 A2D1-1/8R A25Z20-2 A2K300R
ATQR1/4 A60X12-1 A550C75-15 A2D1-1/4R A25Z25-2 A2K350R
ATQR3/10 A60X15-1 A550C6-70 A2D1-4/10R A25Z30-2 A2K400R
ATQR4/10 A60X20-1 A550C8-70 A2D1-6/10R A6Y1/4-2B A2K450R
ATQR1/2 A60X25-1 A550C10-70 A2D1-8/10R A6Y1/2-2B A2K500R
ATQR6/10 A60X30-1 A550C12-70 A2D2R A6Y6/10-2B A2K600R
ATQR3/4 A60X35-4 A550C18-70 A2D2-1/4R A6Y3/4-2B A6K1R
ATQR8/10 A60X40-4 A550C20-70 A2D2-1/2R A6Y1-2B A6K3R
ATQR1 A60X45-4 A550C25-70 A2D2-8/10R A6Y1-1/4-2B A6K4R
ATQR1-1/8 A60X50-4 A550C30-70 A2D3R A6Y1-1/2-2B A6K5R
ATQR1-1/4 A60X55-4 A550C35-70 A2D3-2/10R A6Y1-6/10-2B A6K6R
ATQR1-4/10 A60X60-4 A550C40-70 A2D3-1/2R A6Y2-2B A6K7R
ATQR1-1/2 A60X70-4 A550C50-70 A2D4R A6Y2-1/2-2B A6K10R
ATQR1-6/10 A60X80-4 A550C65-70 A2D4-1/2R A6Y3-2B A6K12R
ATQR1-8/10 A60X80-4TA A550C75-70 A2D5R A6Y3-2/10-2B A6K15R
ATQR2 A60X90-4 A240R1R A2D5-6/10R A6Y3-1/2-2B A6K20R
ATQR2-1/4 A60X100-4 A240R2R A2D6R A6Y4-2B A6K25R
ATQR2-1/2 A60X100-4TA A240R3R A2D6-1/4R A6Y5-2B A6K30R
ATQR2-8/10 A60X125-4 A240R4R A2D7R A6Y6-2B A6K35R
ATQR3 A60X125-4TA A240R5R A2D8R A6Y7-2B A6K40R
ATQR3-2/10 A60X150-4 A240R6R A2D9R A6Y8-2B A6K45R
ATQR3-1/2 A60X150-4TA A240R9R A2D10R A6Y9-2B A6K50R
ATQR4 A60X175-4 A240R12R A2D12R A6Y10-2B A6K60R
ATQR4-1/2 A60X200-4 A240R18R A2D15R A6Y12-2B AG20
ATQR5 A60X200-4TA A240R24R A2D17-1/2R A6Y15-2B AG25
ATQR5-6/10 A60X200-4TI A240R36R A2D20R SBS2/10 AG30
ATQR6 A60X225-4 A480R2R-1 A2D25R SBS4/10 AG35
ATQR6-1/4 A60X250-4 A480R3R-1 A2D30R SBS1/2 AG40
ATQR7 A60X250-4TA A480R4R-1 TRM5-6/10 SBS3/4 AG45
ATQR71/2 A60X250-4TI A480R5R-1 TRM6 SBS8/10 AG50
ATQR8 A60X300-4 A480R6R-1 TRM6-1/4 SBS1 AG60
ATQR9 A60X300-4TA A480R9R-1 TRM7 SBS1-1/2 ATM1/10
ATQR10 A60X300-4TI A480R12R-1 TRM8 SBS1-6/10 ATM1/8
ATQR12 A60X350-4 A480R18R-1 TRM9 SBS1-8/10 ATM2/10
ATQR15 A60X350-4TA A480R24R-1 TRM10 SBS2 ATM1/4
ATQR17-1/2 A60X400-4 A480R36R-1 TRM12 SBS3 ATM1/2
ATQR20 A60X400-4TA A480R2R-1HE TRM15 SBS4 ATM3/4
ATQR25 A60X400-4TI A480R3R-1HE TRM20 SBS5 ATM1
ATQR30 A60X500-4 A480R4R-1HE TRM25 SBS6 ATM1-1/2
ATMR1/10 A60X500-4TA A480R5R-1HE TRM30 SBS7 ATM2
ATMR1/8 A60X500-4TI A480R6R-1HE ATQ1/10 SBS8 ATM3
ATMR2/10 A60X600-4 A480R9R-1HE ATQ1/8 SBS10 ATM4
ATMR1/4 A60X600-4TA A480R12R-1HE ATQ15/100 SBS12 ATM5
ATMR3/10 A60X600-4TI A480R18R-1HE ATQ3/16 SBS15 ATM6
ATMR1/2 A60X700-4 A480R24R-1HE ATQ2/10 SBS20 ATM8
ATMR3/4 A60X700-128 A072F1D0R0-2R ATQ1/4 SBS25 ATM10
ATMR1-1/2 A60X800-4 A072F1D0R0-3R ATQ3/10 SBS30 ATM12
ATMR1-1/4 A60X800-4TA A072F1D0R0-4R ATQ4/10 A3T300 ATM15
ATMR1-1/2 A60X800-128 A072F1D0R0-5R ATQ1/2 A3T350 ATM20
ATMR2 A60X1000-128 A072F1D0R0-6R ATQ6/10 A3T400 ATM25
TMR2-1/2 A60X1200-128 A072F1D0R0-9R ATQ8/10 A3T450 ATM30
ATMR3 A60X1500-128 A072F1D0R012R ATQ1 A3T500 ATM30/35
ATMR3-1/2 A60X1600-128 A072F1D0R0-18R ATQ1-1/8 A3T600 ATM30/40
ATMR4 A60X1800-128 A072F1D0R0-24R ATQ1-1/4 A3T700 ATM30/50
ATMR5 A60X2000-128 A072F1D0R0-3R ATQ1-4/10 A3T800 TRM1/10
ATMR6 A70QS35-4 OTM10 ATQ1-1/2 A3T1000 TRM15/100
ATMR7 A70QS40-4 OTM15 ATQ1-6/10 A3T1100 TRM2/10
ATMR8 A70QS50-4 OTM20 ATQ1-8/10 A3T1200 TRM3/10
ATMR9 A70QS60-4 OTM25 ATQ2 A6T1 TRM4/10
ATMR10 A70QS70-4 OTM30 ATQ2-1/8 A6T2 TRM1/2
ATMR12 A70QS80-4 GFN1/10 ATQ2-1/4 A6T3 TRM6/10
ATMR15 A70QS90-4 GFN1/8 ATQ2-1/2 A6T6 TRM8/10
ATMR20 A70QS100-4 GFN15/100 ATQ2-8/10 A6T10 TRM1
ATMR25 A70QS125-4 GFN2/10 ATQ3 A6T15 TRM1-1/8
ATMR30 A70QS125-4K GFN1/4 ATQ3-2/10 A6T20 TRM1-1/4
A3T1 A70QS150-4 GFN3/10 ATQ3-1/2 A6T25 TRM1-4/10
A3T2 A70QS150-4K GFN4/10 ATQ4 A6T30 TRM1-6/10
A3T3 A70QS175-4 GFN1/2 ATQ4-1/2 A6T35 TRM1-8/10
A3T6 A70QS175-4K GFN6/10 ATQ5 A6T40 TRM2
A3T10 A70QS200-4 GFN8/10 ATQ5-6/10 A6T45 TRM2-1/4
A3T15 A70QS200-4K GFN1 ATQ6 A6T50 TRM2-1/2
A3T20 A70QS250-4 GFN1-1/8 ATQ6-1/4 A6T60 TRM2-8/10
A3T30 A70QS300-4 GFN1-1/4 ATQ7 A6T70 TRM3
A3T35 A70QS350-4 GFN1-4/10 ATQ8 A6T80 TRM3-2/10
A3T40 A70QS400-4 GFN1-1/2 ATQ9 A6T90 TRM3-1/2
A3T45 A70QS450-4 GFN1-6/10 ATQ10 A6T100 TRM4
A3T50 A70QS450-4K GFN1-8/10 ATQ12 A6T110 TRM4-1/2
A3T60 A70QS500-4 GFN2 ATQ14 A6T125 TRM5
A3T70 A70QS500-4K GFN2-1/4 ATQ15 A6T150 AG1-1/2
A3T80 A70QS600-4 GFN2 1/2 ATQ20 A6T175 AG2
A3T90 A70QS600-4K GFN3 ATQ25 A6T200 AG3
A3T100 A70QS700-4 GFN3-2/10 ATQ30 A6T225 AG4
A3T110 A70QS800-4 GFN3-1/2 OTM1 A6T250 AG5
A3T125 GGU4 GFN4 OTM2 A6T300 AG6
A3T150 GGU5 GFN4-1/2 OTM3 A6T350 AG8
A3T175 GGU8 GFN5 OTM4 A6T400 AG10
A3T175 GGU10 GFN6-1/4 OTM5 A6T450 AG15
A3T200 GGU15 GFN8 OTM6 A6T500 GFN30
A3T225 GGU20 GFN10 OTM8 A6T600 GGU3

Bài viết liên quan