Đại lý Cảm biến Wenglor Việt Nam

Đại lý cảm biến Wenglor tại Việt Nam chuyên gia về cảm biến các loại: Cảm biến quang Wenglor, cảm biến laser Wenglor, cảm biến siêu âm Wenglor, cảm biến nhiệt độ Wenglor, cảm biến radar Wenglor, cảm biến đo ánh sáng Wenglor, cảm biến nhãn Wenglor, cảm biến cảm ứng Wenglor, phụ kiện cảm biến Wenglor.

Hoàng Thiên Phát tự hào là đại lý cung cấp, phân phối cảm biến Wenglor tại Viet Nam,  một số model về Cảm biến Wenglor tại Việt Nam:

Y1TA100MHV80 UMF303U035  I08H003 FFAF004 B50M002 BLN0H1R10 SL2-00NE000H2
 XN96PB3 UMF402U035 I08H004 FFAF005 B50M003 BLN0L1R10 SL2-00NE000H3
( XN96PA3 ) UMS123U035 I08H005 FFAF006 B50M004 C50C001 SL2-00NS000H2
HT77MGV80 UMS303U035 I08H006 FFAF007 B50M100 C50C002 SL2-00NS000H3
 HD11PA3 UMS603U035 I08H007  FFAF008 B50M101 C50C003 SS2-00VA000R2
HT77PA3 I08H008 FFAF009 B50M102  C50C100  SEMG412
IP100NK68VB8 I08H009 FFAF10  B50S001 C50C101 SEMG413
SS2-00VA000R1 I08H010 FFAF092 B50S003 C50C102 SEMG416
XM98PAH2 I08H011 FFAF104  B50S101 FIS-0003-0103 SEMG417
KR87PCT2 I08H012 FFAF116 BKS0C0A40 FIS-0003-0104 SEMG420
 XN96VBH3 I08H024 FFAP006 BKS0M0A40 FIS-0003-0105 SEMG421

Chi tiết sản phẩm

Product Description

Một số model khác van thủy lực Moog , van điện từ Moog : Van Servo Moog G761-3033B , S63JOGA4VPL Van Moog D661-4591C , type G45HOCA4VSX2HO , S/N D103 Van MOOG D661-2938E , type P50HAAAHNSF2 , S/N D101 Van Moog D760-234A , type S57JOFNENPL , S/N E123 Model : D634-528A Type : R40KO2F0NSX2 , S/N : D226 , 350bar , 24VDC MOOG Vietnam J866-0002 , MOOG Vietnam G761-3033B Moog Vietnam G761-3004B Moog Vietnam G761-3004B Warom Vietnam Code: BCZ85-16 / 250 / 2P + PE / T Warom Vietnam Code: BCZ85-16 / 250 / 2P + PE / Z HPR1841RKP032KM28H1Z0, D633-495B, MOOG valves Vietnam, Vietnam MOOG-Pieper MOOG Vietnam, Moog Pump D952-2009-10, HPR1841RKP032KM28H1Z00 (P / N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00) Moog Moog Vietnam Pump P / N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00 Moog Vietnam Adaptor CA51297-001-00, Moog Vietnam, Printed Circuit Board D137-001-006 ANALOG MODULE QAIO 16/4-A, BUS COUPLE BK5151, For: AUTOMATION SYSTEM M3000 Moog Vietnam D682Z4862G A B02HXUW6HEY2HN B02HXUW6HEY2HN proportional VALVE Moog Servo valve Vietnam Model: J141-212B Moog Servo valve Vietnam Replaced by: G761-3004B, (Model: G761-3004) CONTROL BOARD Vietnam MOOG P / N: G122-202A001 (G122-202 / A001) Type: P.I. Servoamplifier Moog Filter O-ring Vietnam Model: G2141-013-015 Moog Vietnam fiter Model: A67999-100, A67999-065 ????? Moog Filter O-ring Vietnam Model: G2141-013-015 Moog Vietnam fiter model: A67999-100 Moog Vietnam SERVO VALVE Replaced by: J662-120A (Part No: J662A120) Moog Vietnam D952-2001-10, HPR18A1RKP032KM28J1Z00 weight: ca. 35-48 kg / pc package included (D952-2001, HPR18A1 KP032KM28J1Z00) Moog Vietnam Replaced by: G761-3502B, (Type: H19JOGM4VPZ Model: D760-161A) Moog parison Vietnam Wall Thickness Controller digipack Replaced by: J141-214A, weight: ca. 8kg / pc, (Model: J141-212A) Moog Vietnam, digipack 30 points, Replaced by: J141-212B, weight: ca. 8kg / pc, (Model: J141-212A) Moog parison Vietnam Wall Thickness Controller digipack, Replaced by: J141-214A weight: ca. 8kg / pc (Model: J141-212A) Vietnam digipack 30 point Moog Replaced by: J141-212B weight: ca. 8kg / pc (Model: J141-212A) Moog Vietnam G631-3004B MOOG servo valve: G631 Series (H40JOFM4VBR) ~ 10kgs SERVO VALVE: 420kg / cm2, G631-3004B D / N: 88 / MOOG, FEED-BACK CONTROL, MAIN PUMP 2PRESS CONTR, MOOG Moog Vietnam D681Z4815G Moog Vietnam G631-3600A Moog Vietnam G761-3003 / SI9 JOGM4VP Moog Vietnam D634–319C Moog Vietnam J085A403 Moog Vietnam D136-001-007 Moog Vietnam 761-3003 Moog Vietnam G761-3033B Moog Vietnam Model: D633-521B Moog Vietnam G122202A001 Moog G122-202-A001 Vietnam Moog Vietnam G122-828B017 Moog Vietnam FK-CF-PTZ-3612-2-IQ-R1 Moog Vietnam R08K01FOSX2 Warom Vietnam Code: BCZ85-16 / 250 / 2P + PE / T Warom Vietnam Code: BCZ85-16 / 250 / 2P + PE / Z HPR1841RKP032KM28H1Z0, D633-495B, MOOG valves Vietnam, Vietnam MOOG-Pieper MOOG Vietnam, Moog Pump D952-2009-10, HPR1841RKP032KM28H1Z00 (P / N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00) Moog Moog Vietnam Pump P / N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00 Moog Vietnam Adaptor CA51297-001-00, Moog Vietnam, Printed Circuit Board D137-001-006 ANALOG MODULE QAIO 16/4-A, BUS COUPLE BK5151, For: AUTOMATION SYSTEM M3000 Moog Vietnam D682Z4862G A B02HXUW6HEY2HN B02HXUW6HEY2HN proportional VALVE Moog Servo valve Vietnam Model: J141-212B Moog Servo valve Vietnam Replaced by: G761-3004B, (Model: G761-3004) CONTROL BOARD Vietnam MOOG P / N: G122-202A001 (G122-202 / A001) Type: P.I. Servoamplifier Moog Filter O-ring Vietnam Model: G2141-013-015 Moog Vietnam fiter Model: A67999-100, A67999-065 ????? Moog Filter O-ring Vietnam Model: G2141-013-015 Moog Vietnam fiter model: A67999-100 Moog Vietnam SERVO VALVE Replaced by: J662-120A (Part No: J662A120) Moog Vietnam D952-2001-10, HPR18A1RKP032KM28J1Z00 weight: ca. 35-48 kg / pc package included (D952-2001, HPR18A1 KP032KM28J1Z00) Moog Vietnam Replaced by: G761-3502B, (Type: H19JOGM4VPZ Model: D760-161A) Moog parison Vietnam Wall Thickness Controller digipack Replaced by: J141-214A, weight: ca. 8kg / pc, (Model: J141-212A) Moog Vietnam, digipack 30 points, Replaced by: J141-212B, weight: ca. 8kg / pc, (Model: J141-212A) Moog parison Vietnam Wall Thickness Controller digipack, Replaced by: J141-214A weight: ca. 8kg / pc (Model: J141-212A) Vietnam digipack 30 point Moog Replaced by: J141-212B weight: ca. 8kg / pc (Model: J141-212A) Moog Vietnam G631-3004B MOOG servo valve: G631 Series (H40JOFM4VBR) ~ 10kgs SERVO VALVE: 420kg / cm2, G631-3004B D / N: 88 / MOOG, FEED-BACK CONTROL, MAIN PUMP 2PRESS CONTR, MOOG Moog Vietnam D681Z4815G Moog Vietnam G631-3600A Moog Vietnam G761-3003 / SI9 JOGM4VP Moog Vietnam D634–319C Moog Vietnam J085A403 Moog Vietnam D136-001-007 Moog Vietnam 761-3003 Moog Vietnam G761-3033B Moog Vietnam Model: D633-521B Moog Vietnam G122202A001 Moog G122-202-A001 Vietnam Moog Vietnam G122-828B017 Moog Vietnam FK-CF-PTZ-3612-2-IQ-R1 Moog Vietnam R08K01FOSX2 MOOG Servo Valve Vietnam D661-4043 MOOG Servo Valve Replaced by Vietnam: 761-4150B Vietnam MOOG Code: J076-150 Vietnam MOOG D136-001-007 DIGITAL CONTROLLER Vietnam MOOG Clamp / KLEMME VK055-018 Vietnam MOOG Clamp / KLEMME VK055-009 Vietnam MOOG radial furnace probe lens, only in Combination with FK-CF-PTZ-3600 series angel of view Vietnam horizontal MOOG = 990 – 730 with variable angled Vertikal = Vietnam MOOG FRO-R-9973-12-M MOOG servo valve 2 Vietnam-stage G761-3005B MOOG servo valve 2 Vietnam-stage Vietnam MOOG S63JOGM4VPL MOOG servo valve Vietnam / 2-stage G761-3001B Vietnam MOOG H04JOFM4VPL MOOG servo valve Vietnam / 2-stage G761-3003B Vietnam MOOG H19JOGM4VPL Vietnam MOOG Servovalve 1-stage J061-113 Vietnam MOOG obsolete Vietnam MOOG Successor: D061-612C Vietnam MOOG D061-612C Vietnam MOOG Servovalve 1-stage Vietnam MOOG S08FOEAANBR MOOG Vietnam proportional valve J662-034A Vietnam MOOG obsolete Vietnam MOOG Successor: D662-5005 Vietnam MOOG D662-5005 MOOG Vietnam proportional valve Vietnam MOOG D02HAAF5NSA0-P Vietnam MOOG Amplifier Amplifier Vietnam MOOG Code: G122-202 Vietnam MOOG G122-202-A001 MOOG SERVO VALVE 2 Vietnam-STAGE G761-3008B MOOG SERVO VALVE 2 Vietnam-STAGE Vietnam MOOG H19JOGM4VPH MOOG servo valve Vietnam J866-0002 MOOG servo valve Vietnam Vietnam MOOG weight: 2.1 kg / pc Vietnam MOOG D136-001-007 DIGITAL CONTROLLER Vietnam MOOG DIGITALER REGLER / Vietnam MOOG DIGITAL CONTROLLER Vietnam MOOG MSC OpEm 4MB RAM / Profibu MOOG Vietnam (D136-001-007) Vietnam MOOG SERVOVALVE / SERVOVENTIL G761-3033B Vietnam MOOG SERVOVALVE / SERVOVENTIL Vietnam MOOG No. S63JOGA4VPL Vietnam MOOG weight: 1.1 kg / pc MOOG SERVO VALVE Vietnam Replaced by: G761-3004B Vietnam MOOG H38JOGM4VPL MOOG SERVO VALVE 2 Vietnam-STAGE Valve MOOG Moog Moog Valve Vietnam Vietnam MOOG D661-4043 Vietnam MOOG proportional Valve Vietnam MOOG P80HAAA4NSM2-O MOOG Servo Vietnam valve / 2-stage G761-3003 Vietnam MOOG not available anymore. Vietnam MOOG Successor: G761-3003B Vietnam MOOG G761-3003B MOOG Servo Vietnam valve / 2-stage Vietnam MOOG H19JOGM4VPL Vietnam MOOG G761-3008B MOOG SERVO VALVE 2 Vietnam-STAGE Vietnam MOOG H19JOGM4VPH G123-815 Buffer Amplifier MOOG Vietnam MOOG servo valve 2 Vietnam-stage G761-3005B MOOG servo valve 2 Vietnam-stage Vietnam MOOG S63JOGM4VPL Vietnam MOOG G123-815A001 Amplifier Card Vietnam MOOG not available anymore. Vietnam MOOG Successor: G123-825-001 Vietnam MOOG G123-825-001 Vietnam MOOG Amplifier Card Vietnam MOOG Code: D661-4085 P60HAAF6VSX2-B Vietnam MOOG Code: G631-3702B Vietnam MOOG VALVE Proportional D661-4085 Vietnam proportional MOOG VALVE Vietnam MOOG P60HAAF6VSX2-B Vietnam MOOG weight: 6.1 kg / pc MOOG SERVO VALVE G631-3702B Vietnam MOOG SERVO VALVE Vietnam Vietnam MOOG H40FDFM4VBR Vietnam MOOG weight: 2.2 kg / pc Vietnam MOOG D634-319C direct operated valve (D634–319C) Vietnam MOOG R40KO2M0NSP2 Vietnam MOOG valve direct operated Vietnam MOOG weight: 6.5 to 12 kg / pc PACKAGE INCLUDED Vietnam MOOG FK-CF-PTZ-3612-2-IQ-R1 Vietnam MOOG weight: 0.45 kg / pc MOOG SERVO VALVE 2 Vietnam-STAGE MODEL: G771K200A) Vietnam MOOG G771K200A MOOG SERVO VALVE 2 Vietnam-STAGE Vietnam MOOG H19FOFA4V14 Vietnam MOOG VP Controller 24V DIN G122-828B017 Vietnam MOOG VP DIN Controller 24V Vietnam MOOG weight: ca. 0.35 kg / pc Vietnam MOOG D633-521B Vietnam MOOG R16KO1F0NSX2 Vietnam MOOG weight: approx 2.8 KG / PC MOOG Vietnam (Model: D633-521B MOOG Vietnam Type: R16KC1F0NS3X2 MOOG Vietnam S / N: D249 Vietnam MOOG supply: 24V) MOOG servo valve Vietnam Model: D681Z4815G, MOOG Vietnam Type: P80HXUU6HEY2-N MOOG Vietnam Wall Thickness Controller digipack digipack parison parison Wall Thickness Controller Vietnam MOOG Replaced by: J141-214A Vietnam MOOG weight: ca. 8kg / pc MOOG Vietnam (Model: J141-212A) N-CEE16K680S/KOB X731-016BOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K680T/KOB X731-016BOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K680U/KOB X731-016BOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K68XU/KOB X731-016BXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6COS/KOB X731-016COS-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6COT/KOB X731-016COT-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6COU/KOB X731-016COU-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6CXU/KOB X731-016CXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6EOS/KOB X731-016EOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6EOT/KOB X731-016EOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6EOU/KOB X731-016EOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6EXU/KOB X731-016EXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6FOS/KOB X731-016FOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6FOT/KOB X731-016FOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6FOU/KOB X731-016FOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6FXU/KOB X731-016FOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6AOS/KOB X731-016AOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6AOT/KOB X731-016AOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6AOU/KOB X731-016AOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6AOS/K99 X731-016AOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6AOT/K99 X731-016AOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6AOU/K99 X731-016AOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6EXU/KOB X731-016EXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE16K6EXU/K99 X731-016EXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6BOS/KOB X731-025BOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6BOT/KOB X731-025BOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6BOU/KOB X731-025BOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6BXU/KOB X731-025BXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6COS/KOB X731-025COS-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6COT/KOB X731-025COT-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6COU/KOB X731-025COU-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6CXU/KOB X731-025CXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6EOSKOB X731-025EOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6EOT/KOB X731-025EOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6EOU/KOB X731-025EOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6EXU/KOB X731-025EXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6FOS/KOB X731-025FOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6FOT/KOB X731-025FOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6FOU/KOB X731-025FOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE26K6FXU/KOB X731-025AOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE25K6AOS/KOB X731-025AOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE25K6AOT/KOB X731-025AOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE25K6AOU/KOB X731-025AOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE25K6AOS/K99 X731-025AOT-001N00 Moog Vietnam N-CEE25K6AOT/K99 X731-025AOU-001N00 Moog Vietnam N-CEE25K6AOU/K99 X731-025AOS-001N00 Moog Vietnam N-CEE25K6EXU/KOB X731-025EXU-001N00 Moog Vietnam N-CEE25K6EXU/K99 X731-025EXU-001N00 Moog Vietnam N-CEE32K6BOS/KOB X731-032BOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6BOT/KOB X731-032BOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6BOU/KOB X731-032BXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6BXU/KOB X731-032COS-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6COS/KOB X731-032COT-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6COT/KOB X731-032COU-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6COU/KOB X731-032CXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6CXU/KOB X731-032EOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6EOS/KOB X731-032EOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6EOT/KOB X731-032EOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6EOU/KOB X731-032EXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6EXU/KOB X731-032FOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6FOS/KOB X731-032EOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6FOT/KOB X731-032FOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6FOU/KOB X731-032FXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE32K6FXU/KOB X731-040BOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6BOS/KOB X731-040BOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6BOT/KOB X731-040BOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6BOU/KOB X731-040BOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6BXU/KOB X731-040BXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6COS/KOB X731-040COS-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6COT/KOB X731-040COT-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6COU/KOB X731-040COU-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6CXU/KOB X731-040CXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6EOS/KOB X731-040EOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6EOT/KOB X731-040EOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6EOU/KOB X731-040EOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6EXU/KOB X731-040EXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6FOS/KOB X731-040FOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6FOT/KOB X731-040FOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6FOU/KOB X731-040FOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE40K6FXU/KOB X731-040FXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6BOS/KOB X731-050BOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6BOT/KOB X731-050BOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6BOU/KOB X731-050BOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6BXU/KOB X731-050BXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6COS/KOB X731-050COS-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6COT/KOB X731-050COT-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6COU/KOB X731-050COU-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6CXU/KOB X731-050CXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6EOS/KOB X731-050EOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6EOT/KOB X731-050EOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6EOU/KOB X731-050EOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6EXU/KOB X731-050EXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6FOS/KOB X731-050FOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6FOT/KOB X731-050FOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6FOU/KOB X731-050FOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE50K6FXU/KOB X731-050FXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6BOS/KOB X731-063BOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6BOT/KOB X731-063BOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6BOU/KOB X731-063BOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6BXU/KOB X731-063BXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6COS/KOB X731-063COS-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6COT/KOB X731-063COT-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6COU/KOB X731-063COU-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6CXU/KOB X731-063CXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6EOS/KOB X731-063EOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6EOT/KOB X731-063EOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6EOU/KOB X731-063EOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6EXU/KOB X731-063EXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6FOS/KOB X731-063FOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6FOT/KOB X731-063FOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6FOU/KOB X731-063FOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE63K6FXU/KOB X731-063FXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6BOS/KOB X731-0800BOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6BOT/KOB X731-0800BOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6BOU/KOB X731-0800BOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6BXU/KOB X731-0800BXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6COS/KOB X731-0800COS-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6COT/KOB X731-0800COT-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6COU/KOB X731-0800COU-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6CXU/KOB X731-0800CXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6EOS/KOB X731-0800EOS-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6EOT/KOB X731-0800EOT-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6EOU/KOB X731-0800EOU-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6EXU/KOB X731-0800EXU-000N00 Moog Vietnam N-CEE80K6FOS/KOB X731-0800FOS-000N00 Moog Vietnam oog Vietnam Moog Pump D952-2009-10 HPR1841RKP032KM28H1Z00 (P/N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00) Moog Vietnam Moog Pump P/N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00 Moog Vietnam Adaptor CA51297-001-00 Moog Vietnam Printed Circuit Board D137-001-006 ANALOG MODULE QAIO 16/4-A, BK5151 BUS COUPLE,For:AUTOMATION SYSTEM M3000 Moog Vietnam D682Z4862G A B02HXUW6HEY2HN B02HXUW6HEY2HN PROPORTIONAL VALVE Moog Vietnam Servo valve Model: J141-212B Moog Vietnam Servo valve Replaced by: G761-3004B (Model: G761-3004) MOOG Vietnam CONTROL BOARD P/N: G122-202A001 (G122-202/A001) Type: P.I. Servoamplifier Moog Vietnam Filter O-ring Model: G2141-013-015 Moog Vietnam Fiter Model: A67999-100 A67999-065????? Moog Vietnam Filter O-ring Model: G2141-013-015 Moog Vietnam Fiter Model: A67999-100 Moog Vietnam SERVO VALVE Replaced by: J662-120A (Part No: J662A120) Moog Vietnam D952-2001-10 HPR18A1RKP032KM28J1Z00 weight: ca. 35-48 kg/pc package included(D952-2001,HPR18A1 RKP032KM28J1Z00) Moog Vietnam Replaced by: G761-3502B (Type: H19JOGM4VPZ Model: D760-161A) Moog Vietnam DigiPack Parison Wall Thickness Controller Replaced by: J141-214A weight: ca. 8kg/pc (Model: J141-212A) Moog Vietnam DigiPack 30 point Replaced by: J141-212B weight: ca. 8kg/pc (Model: J141-212A) Moog Vietnam DigiPack Parison Wall Thickness Controller Replaced by: J141-214A weight: ca. 8kg/pc (Model: J141-212A) Moog Vietnam DigiPack 30 point Replaced by: J141-212B weight: ca. 8kg/pc (Model: J141-212A) Moog Vietnam G631-3004B MOOG Servo valve : G631 Series (H40JOFM4VBR) ~ 10kgs SERVO VALVE:420kg/cm2,G631-3004B D/N:88/MOOG,FEED-BACK CONTROL,2PRESS MAIN PUMP CONTR,MOOG Moog Vietnam D681Z4815G Van servo Moog Vietnam G631-3600A Moog Vietnam G761-3003/SI9 JOGM4VP Moog Vietnam D634–319C Moog Vietnam J085A403 Moog Vietnam D136-001-007 Moog Vietnam 761-3003 Moog Vietnam G761-3033B Moog Vietnam Model: D633-521B Moog Vietnam G122202A001 Moog Vietnam G122-202-A001 Moog Vietnam G122-828B017 Moog Vietnam FK-CF-PTZ-3612-2-IQ-R1 Moog Vietnam R08K01FOSX2 Moog servo valve D952-2009-10 Vietnam Moog Vietnam-G761-3033B-valve-pneumatic valves Servo Valve G761-3008B – Moog Vietnam Moog Vietnam D681Z4815G Moog Vietnam G761-3033B Moog Vietnam J085A403 Moog Vietnam G761-3003 / SI9 JOGM4VP Moog Vietnam G122202A001 Moog Vietnam G122-828B017 Moog Vietnam D136-001-007 Moog Vietnam FK-CF-PTZ-3612-2-IQ-R1 Moog Vietnam R08K01FOSX2 Moog Vietnam D634–319C Moog Vietnam J869-0052 Moog Vietnam D634-371C Moog Vietnam G761-3008B Moog Vietnam G761-3003 Moog Vietnam D661-4043 Moog Vietnam G761-3004 S38JOGM4VPL Moog Vietnam D136-001-007 Moog Vietnam J866-0002 Moog Vietnam D138-002-012 Moog Vietnam VK055-018 Moog Vietnam VK055-009 Moog Vietnam G761-3008B Moog Vietnam G761-3003 (H19JOGM4VPL) Moog Vietnam 30-389B MLEMO Moog Vietnam S22KXFM4VAYN Moog Vietnam H19JOFB4VPH Moog Vietnam S57JOFB4VPY Moog Vietnam B64565-001V Moog Vietnam B64565-002V Moog Vietnam J061-113 + J662-034A Moog Vietnam 0514950017100LG (HZR18A7-RKP140LM28R2Z00-DS1) Moog Vietnam D136-001- 007 Moog Vietnam VK055- 018 Moog Vietnam VK055- 009 Vietnam Moog D634 Vietnam E790-100 85523420D Moog Ser no. E243X Moog Vietnam G761-3008B (S / N 5985, TYPE: H19JOGM4VPH) Moog Vietnam G761-3003B H19JOGM4VPL Moog Vietnam D635-671E (TYP: R02FB1FONSM2M) Moog D633 R04K01M0NSM2 Vietnam Moog Vietnam D634-501A (Type: R40K02MONSM2) Moog Vietnam D633D2505B-R04KD1MONSY2 Moog Vietnam D633D 2504BRXXKX1F0NSY2 Moog Vietnam G761 – 3033B Moog Vietnam P80HAAF5NSX2-A Moog J866-0002 Vietnam. Moog Vietnam D661-4221E Moog G122-202-A001 Vietnam Đại lý Van Moog  tại Vietnam D633D2504B , (TYPE: RXXKX1FONSY2)

Bài viết liên quan